Az ókori India

The flashcards below were created by user Marci97 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hol található India?
  India hatalmas méretű szubkontinens a Himalája és az Indiai óceán között.
 2. Mi a következménye, hogy a Himalája északról határolja az Indiai félszigetet?
  A Himalája északról elzárta a többi ázsiai civilizációtól, ezért kultúrája eltér a közel-keleti kultúráktól.
 3. Hol bontakozott ki India ősi civilizációja és mikor élte első virágkorát?
  India ősi civilizációja az Indus völgyében bontakozott ki és Kr.e. 3. és 2. évezredben érte virágkorát.
 4. Kik hozták létre az ősi indiai civilizációt?
  India sötét bőrű őslakói, a dravidák.
 5. Mi volt az ősi indiai civilizáció gazdasági alapja?
  Az ősi indiai civilizáció gazdasági alapja az öntözéses földművelés volt (árpát és búzát termesztettek).
 6. Miből készültek az indiaiak szerszámai a Kr.e. 3. és 2. évezred fordulóján?
  Bronzból készültek a szerszámaik.
 7. Jellemezze röviden az ősi indiai civilizáció városait!
  • - Legfontosabb városaik: Mohendzsodáro és Harappa
  • - Kőből és téglából épültek
  • - Házaikba vizet vezettek és csatornákon távozott a szennyvíz
 8. Mi történt az Indus-völgyi kultúrával Kr.e. 1500 körül?
  A termőföld kimerülése és környezeti problémák miatt a fejlett Indus-völgyi kultúra hanyatlásnak indult, a városok elnéptelenedtek, lakói szétszóródtak a vidéken. A területet az Iráni medence felől árja törzsek foglalták el.
 9. Milyen két alapvető csoportra oszlott az indiai társadalom az árja hódítás után?
  • - hódítók - árják - világos bőrűek
  • - őslakók - dravidák - sötét bőrűek
 10. Hogyan hívták a hódítók társadalmi csoportjait?  kasztoknak
 11. Mely kasztokra tagozódott a hódítók társadalma?
  • - papok (brahmanák) - szent könyvek tanulmányozása, oktatás, szertartások lebonyolítása
  • - katonai előkelők (ksatriják) - alattvalók védelme
  • - közrendűek - (vaijsák) - gazdálkodás, kereskedelem
  • - szolgálók (suidrák) - felsőbb kasztok szolgálata
 12. Mi jellemezte az őslakosok (darvidák) csoportját?
  • - érinthetetlenek (páriák)
  • - az őslakosokon kívül ide tartoztak a tisztátalan munkákat végzők
  • feladatuk: a felsőbb kasztok szolgálata
 13. Mi jellemzte a kasztrendszert?
  A kasztokba csak beleszületni lehetett. Aki az egyik kasztba született, egész életében annak a tagja maradt.
 14. Melyik növény indult hódító útjára Indiából? Milyen folyamatokat indított ez el?
  • - A gyapot, a textilipar fontos alapanyaga.
  • - A textilszövő kézművesek, a takácsok elsősorban kivitelre termeltek.
  • - Virágzott a tengeri és szárazföldi kereskedelem (pl. a Selyemúton).
  • - Fontos volt még a fűszernövények kivitele is.
  • - Nagy mennyiségű aranyat hoztak be Indiába.
 15. Hogy hívták az ősi indiai vallást és mi jellemezte?
  • - Brahmanizmus
  • - politeista (sokistenhit)
  • - három fő Isten: Brahma (teremtő), Visnu (megtartó), Siva (pusztító)
  • - az isteneik a teremtést, az örök világrendet és a pusztulást fejezték ki
  • - a világot megváltoztathatatlannnak hirdeti  (kasztrenszer)
  • - változásra csak a halál után van lehetőség, amikor a lélek más lényben újjászületik (lélekvándorlás tana)
  • - az újjászületés formája az előző életben szerezett érdemektől függ

 16. Mi volt India új vallása, ki hirdette, s mik jellemezték?
  • - Buddhizmus
  • - Kr. e. VI. században született Buddha hirdette.
  • - Buddha a ksatriják (harcosok) kasztjába született.
  • - Nem helyeselte a kasztrendszert, de nem is hirdetett harcot ellene.
  • - Tana: a boldogságot csak a vágyakról való lemondással érhetjük el.
  • - A lélekvándorlás során önmegtartóztatással és elmélkedéssel úrrá kell lennünk vágyainkon.
  • - Így eljuthatunk a nirvánába az örök megsemmisülésbe.
  • - Önmagunk megismerésére, tökéletesítésére helyezi a hangsúlyt, nem az isteneknek való megfelelésre.
Author:
Marci97
ID:
295067
Card Set:
Az ókori India
Updated:
2015-02-06 19:30:45
Tags:
India ókor
Folders:

Description:
Történelem 9. osztályos tananyag
Show Answers: