Rörelse

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilken är den klassiska rörselsefomeln?
  Sträcka=Tid*Hastighet

  s=v*t
 2. Vad är formeln för den totala medelhastigheten?
  Tot medelhastighet= tot sträcka*tot tid

  samma formel kan även användas för olika etapper av den totala sträckan.
 3. Hur räknar man på uppgifter med flerar kroppar som rör sig?
  då har de ofta någon utav de 3 faktoterna gemensamt som man kan använda för beräkningar.
 4. Image Upload
  • Image Upload
  • Bäräkna farten för att sedan använda svt som vanligt och få ut sträckan.
 5. Image Upload
  • scImage Upload
  • Beräkna skillnaden för att få fram komponenter till svt för att lösa ut en av variablena i den fomlen.
 6. Image Upload
  Image Upload
 7. Hur gör man när två föremål rör sig från varandra för att använda svt?
  man adderar dess hastigheter för att få sitt v till formeln.
 8. Hur gör man när två föremål rör sig i samma riktning för att använda svt?
  Man tar fram skillnaden(differansen) mellan dess hastigheter genom subtraktion för att få fram sitt v till svt
 9. Hur gör man när det är två kroppar i rörelse med olika start tid?
  Man delar upp uppgiften på 2 delar.

  1. Beräkna fram startavståndet de har när de bägge börjar röra sig med hjälp av svt.

  2. Nu rör sig båda och vi använder därför svt formeln för att få fram hur avståndet mellan dem förändras över tid och använd detta för att beräkna sträckan de rör sig när bägge flyger.

  Förändringshastigheten = 

  "Gapökningshastigheten" = v + v 

  "Gapminskningshastigheten" = v - v

  3. nu har man sträckorna när en av dem rör sig och när de båda rör sig, s+s ger nu slutsträckan som är svaret.
 10. Image Upload
  Image Upload
 11. Image Upload
  Image Upload
 12. Hur gör man allmänt för att lösa rörelseproblem med förhållanden?
  Ställ upp givna förhållanden för att se vilket som ej är givet och de man då skall kösa fram genom svt formeln. svaret omvandlas sedan med hjälp av det konkreta talet som måste vara givet för ett konkret svar.
 13. Image Upload
  Ge exempel på de 3 olika varianterna som bildas genom att de har ett förhållande i formeln lika.
  Image Upload
 14. Image Upload
  Image Upload
 15. Image Upload
  Image Upload
 16. Image Upload
  Image Upload
Author:
ccc
ID:
295072
Card Set:
Rörelse
Updated:
2015-02-09 11:51:45
Tags:
rörelse
Folders:

Description:
rörelse
Show Answers: