Bakterije 2

The flashcards below were created by user Danaja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Mikoplazme - lastnosti
  • najmanjše
  • nimajo celične stene
  • rezistentne na b-laktamske
  • paleomorfne
  • troslojna celična stena z steroli
  • majhen genom
  • parazitski način življnenja
 2. M. pneumoniae (bolezni, patogeneza, diagnostika, epidemiologija)
  • zg. dihala, traheobronhitis, atipična pljučnica, izvenpljučne (meningitis, meningoencefalitis, perikarditis, miokarditis, kožno-služničene lezije, artritis)
  • patogeneza: adhezin P1, toksični produkti, imunska reakcija, superantigen
  • transp. gojišče
  • mlajši (5-20 let), po vsem svetu, vse leto, do 20% domačih pljučnic
 3. Urogenitalne mikoplazme (bolezni, prenos, diagnostika)
  • okužbe urogenitalne poti (uretritis, genitalne okužbe, ureogenitalne okužbe, prenos na otroka - redko)
  • s spolnimi stiki
  • izolacija na selektivnem trdem gojišču, PCR
 4. Klamidije (značilnosti)
  • obveze znotrajcelične bakterije
  • enetgetski paraziti
  • aerobi
  • nima pepptidoglikana
  • elemetarno in retikularno telesce
 5. Chlamydia Trachomatis (bolezni, prenos, diagnostika)
  • Spolni prenos, ob porodu
  • 19 serotipov
  • Urogenitalne okužbe (asimtomatske, uretritis, cervicitis, konjuktivitis, neonatalna pljučnica...)
  • LGV - lymphogranuloma venereum, limfogranulom v ingvinalnih bezgavkah, človek edini naravni gostitelj
  • Trahom - kronični folikularni keratokonjuktivitis, roke, muhe, oblačila
  • transp. gojišča za klamidije, PCR, izolacija v cel. kulturi
 6. Chlamydia Pneumoniae  (značilnosti, bolezni, prenos, diagnostika, razmonoževanje v tkivih)
  • inkluzije brez glikogena
  • EB drugačne
  • človek-človek, kapljično
  • akutne okužbe dihal, sinusitis, faringitis, atipična pljučnica
  • reinfekcije
  • epidemije, endemije
  • transportno gojišče za klamidije, serologija, PCR
  • epitelij dihal, makrofagi, endotelij žil
 7. Chlamydia Pisttaci
  • zelo viruletna
  • zoonoza
  • asimptomatska, pljučnica (endokarditis, miokarditis)
  • vdihavanje infektivnih delcev (ptice), obdelava okuženega mesa
  • epitelij - makrofagi - jetra, vranica (žariščne nekroze)
  • transportna gojišča za klamidije, PCR, serologija
 8. Erlihije (mikrob, patogeneza, epidemiologija, prenos, bolezni - vir, razširjenost, prenos, tarčne celice, klinična slika, diag.)
  • znotrajcelični paraziti krvnih celic
  • G - paleomorfni kookobacili, barvanje po Giemsi/Gimenezu, okužba belih krvničk
  • vbod klopa - v organe s krvjo - okužba belih krvničk
  • vstop z endocitozo - razmnoževanje v endosomih - liza celilice (lev., tromb.) - dovzetnost za okužbe
  • gostitelji divjad in glodavci
  • prenašajo klopi
  • Humana monocitna erlihioza - srne; ZDA; vbod klopa (Amblyomma, Dermacentor); monociti in makrofagi; zmerno hudi bolezenski znaki, lahko OŽS in dihanje; serologija
  • Humana granulocitna anaplazmoza  divjad; ZDA, Evropa, Azija; vbod klopa (I. ricinus, scapularis); nevtrofilci (granulociti); blaga okužba, nevarna za ogrožene; povišani jetrni encimi; serologija
 9. Rikecije (mikrob, patogeneza, epidemiologija)
  • znotrajcelični praziti
  • razmnoževamke v členonožcih in vretenčarjih
  • G- bacili ali kokobacili, barvanje po Giemsi/Gimenezu
  • vstop s fagocitozo v metabolno aktivno celico
  • razmnožujejo se z delitvijo na dvoje, večinoma povzročijo lizo celice
  • vstop prek kože - razširjenje z limfo in krvjo - razmnoževanje v endoteliju kapilar - liza, edem, hipovolemija, hipotenzija
  • osnovni znak izpuščaj - vaskulitis malih žil z limfocitnimi infiltrati 
  • dolgotrajna latentna okužba lahko s ponovno klinično izraženo okužbo
  • okužba z ugrizom členonožca ali z iztrebki živali
  • človek je naključni člen
 10. Epidemična pegavica - epidemični tifus (povzročitelj, vir, prenos, klinična slika, diagnostika)
  • R.prowazekii
  • okužena človeška uš
  • iztrebek okužene uši (praskanje vtre v poškodovano kožo)
  • inkubacija 10-14 dni, nenadno splošni znaki, kožni izpuščaj (podpazduha - trebuh - hrbet)
  • 60% smrtnost pri nezdravljenih
  • Brill-Zinserjeva bolezen - pregavica po preboleli okužbi, brez izpuščaja
  • serologija s IFA
 11. Endemična pegavica - podganja pegavica (povzročitelj, vir, prenos, klinična slika, diagnostika)
  • R. typhi
  • okužena podganja bolha
  • iztrebek bolhe (z vtrenjem pri praskanju)
  • blažja epidemična pegavica
  • manj kot 5% smrtnost
  • serologija s IFA
 12. Mrzlica Skalnega gorovja (povzročitelj, vir, prenos, klinična slika, diagnostika)
  • R. rickettsii
  • klopi, gostitelji tudi glodalci
  • okužen klop
  • vbod okuženega klopa
  • 7 dni inkubacija, nenaden izbruh splošno, izpuščaj - makulopapulozen, petehialen, hemoragičen - (zapesje, skočni sklepi - trup), multiorganska bolezen
  • 20% smrtnost
  • serologija s IFA in PCR
 13. Sredozemska mrzlica (povzročitelj, vir, prenos, klinična slika, diagnostika)
  • R. conorii
  • psi
  • okuženi klop (Rihipicephalus sanguineus)
  • vbod okuženega klopa
  • inkubacija 5-7 dni, kratkotrajna vročina in bolečine v mišicah in slepih, makulopapulozen izpuščaj (celo telo), na vbodu tache noire (okvara z nekrotično sredino)
  • serologija s IFA in PCR
 14. Mrzlica Q (povzročitelj, vir, prenos, klinična slika, diagnostika)
  • Coxiella brunetii
  • odporna na zunanje vplive
  • govedo, drobnica, divje živali
  • telesni izločki okuženih živali, klopi, aerosoli
  • vdihavanje aerosolov; kri, mleko, volno, seno
  • kratkotrajna vročinska bolezen, atipična pljučnica ali hepatitis; kronične infekcije
  • serologija s IFA in PCR
 15. Treponeme (mikrob, vir, prenos, nastanek okužbe, diagnostika)
  • G- spiroheta, gibljiva, anaerobna, občutljiva
  • patogena T. pallidium
  • človek edini gostitelj
  • tesni stik (spolni odnosi), vertikalni prenos (kongenitalni - med nosečnostjo; konatalni - med porofom), s transfuzijo krvi
  • sifilis ali lues
  • aktivno prodiranje skozi kožo (adhezini, hialuronidaza, endotoksin) - trdi čankar - razsloj po telesu (izpiščaj) - latentni sifilis (prevladuje imunski odziv - žilje, nevrosifilis)
  • ni možno gojiti; opazovanje živih v temnem polju
  • netreponemski testi (ab na kardiolipin), treponenski testi (ab na treponeme)
 16. Leptospitre (mikrob, klasifikacija, epidemiologija, gostitelji, okužba, patogeneza, klinična slika, diagnostika)
  • G- spiroheta, aerobna, dva bička, preživi v vlažnem okolju, antigenska heterogenost
  • patogenost; antigenske lastnosti (servovar); DNK
  • različna geografska razširjenost (Evropa, Azija, Avstralija)
  • en gostitelj - več servovarjev, en servovar - več gostiteljev
  • žival (brez znakov, izločajo) - preživijo v zemlji, površinskih vodah - človek (koža, žrelo, veznica)
  • okužba - vstop v kri - razsoj 
  • vaskulitis 
  • brez znakov- subklinična vročinska bolezen - fatalna sistemska bolezen (Weilova 5-10%)
  • kultivacija, PCR, serologija (mikroaglutinacija - MAT)
 17. Borelije lajmske borelioze (mikrob, patogene vrste, vir, prenos, klinična slika, diagnostika)
  • G- spiroheta, anaerobne, gibljive, počasi rastoče
  • B. burgdorferi sensu stricto, B. afezelii, B. garinii, B. spielmanii
  • živali in ptice
  • trdi, ščitasti klopi Ixoides (ricinus, scapularis, pacificus, persulcatus)
  • človek je naključni
  • lokalizirana okužba - diseminirana okužba - trajna okužba
  • klinična, mikrobiološka (kultivacija, PCR, serologija IgM, IgG)
  • cepivo
 18. Borelije povratne mrzlice (mikrob, klasifikacija, prenašalec, epidemiologija, klinična slika, diagnostika)
  • G- spiroheta, anaerobna, gibljiva, počasi rastoča
  • antigensko nestabilna
  • ne preživijo zunaj gostitelja
  • glede na prenašalca: človeška uš,Pediculus humanus (B. recurrentis) - po vsem svetu, človek edini gostitelj (NI zoonoza); mehki klopi Ornithodoeros spp. (B. hermsii, parkeri, turicatae...) - zoonoza, edemična na Afriki, Azija, ZDA, Evropa (Mediteran)
  • glede na DNK
  • okužba - kri - spirohetemija (gostitelj izdela protitelesa - eliminira borelijo (ostane v tkivih) - nova antigenska različica - nova protitelesa...)
  • dokaz v krvi (temno polje, barvanje, kultivacija, biološki poskusi), serologija (majhna vrednost)
 19. Francisella tularensis (mikrob, vir, epidemiologija, patogeneza, bolezen, diagnostika)
  • G- kokoboacil, aeroben, pleomorfen, negibljiv
  • polisaharidni antigen (izpuščaj), antigeni celične stene (endotoksini), beljakovinski antigen (pozna preobčutljivost)
  • severna polobla, v domačih, divjih živalih, vodi in odplake
  • okužbe pri obdelovanju mesa, z ugrizom ali pikom, vdihovanje aerosolov
  • sporadično, epidemije (členonožci, voda)
  • invazivna bakterija, vstop skozi poškodovano kožo/sluznico
  • kapsula, preživi kot znotrajcelični parazit v makrofagih
  • visoka vročina, bezgavke, ulcerativne lezije; tularmija (različnih organih)
  • serologija (ELISA), osamitev na posebnih gojiščih
 20. Pasteurella multocida (mikrob, bolezen, vir, patogeneza, diagnostika)
  • G- kokobacil, (fak.) aeroben, negibljiv, katalaza +, oksidaza +, razgrajuje glu, sah, manitol, kapsulira pri 37*C, bipolarno obarva
  • normalna flora mačk, psov, drugih živalih, ptic
  • okužba z ugrizom ali prasko
  • sepsa, okužbe prebavil in dihal - ognojek s celulitisom, adenitisom, tudi osteomielitisom; meningitis; pljučnica, bronhitis, sinusitis, empiem
  • lahko naseljena v dihalih kot komenzal (okužba ob stresu)
  • polisaharidna kapsula, nekatere citotoksin, porablja Fe
  • na KA (majhne, prosojne, gladke), biokemični testi
 21. Brucele (mikrob, vir in patogeneza, bolezen, diagnostika)
  • G- kokobacii, aerobni, majhni, počasna rast
  • pomemben imunski odziv zlasti proti LPS
  • okužba sečil in genitalij živali - človeška prebavila s mlekom (nepasterizirano) oz. stikom - limfa - bezgavke - kri - fagociti - retikuloendotelijska tkiva - 4. reakcija
  • malteška/mediteranska mrzlica - splošni znaki, vnetno povečanje, osteomielitis
  • kultivacija (brucelni agar, 10% CO2), serologija (aglutinacija)
 22. Mikobakterije (značilnosti, razdelitev)
  • bacili, aerobni, negibljivi, nesporogeni
  • ne- in pigmetirane kolonije
  • se ne barvajo po Gramu - Ziehl-Neelsen (rožnato, modro-zeleno ozadje)
  • acidorezistenti
  • hitro in počasi rastoče
  • obligatorno patogene; pogojno patogene; nepatogene
 23. Mycobacterium tuberculosis (mikrob, patogeneza, bolezen, vir in prenos, diagnostika, zdravljenje)
  • bacili, acidorezistetni, alkoholorezistenti, aerobni, počasi rastoči, negibljivi
  • celična stena (peptidoglikan, arabinogalaktan, mikozid, trehaozadimikolat - kordni dejavnik)
  • vtop z vdihovanju - fagocitoza z plj. makrofagi - upiranje ubijanju - imunski odgovor
  • primarna TB (znotraj makrofagov, Ghonovo žarišče, zamejitev vnetja - kazeozna nekroza) - lahko plevritis, TB ledvic, hrbtenice, miliarna TB
  • postprimarna TB (reaktivacija)
  • kužni bolniki s TB, kapljično
  • preparat (avramin), kultivacija (8 tednov, 37*C), niacinski test
  • protiTB zdravila, profilaksa z izoniazidom, cepivo BCG
 24. Corynebacterium diptheriae (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ bacil, fak. anaeroben, negibljiv, kijaste oblike
  • davica
  • bolniki z davico, klicenosci
  • kapljična okužba, kontakt - kožna oblika
  • eksotoksin A-B (heparin-vezavni, inaktivira elogacijski faktor 2 - inh. sinteze belj.)
  • osamitev (gojišče Claubergovo, Loefflerjevo), dokaz toksigenosti (Elkov)
  • antitoksin; eritromicin/penicilin; ceplenje s toksoidom
 25. Listeria monocytogenes (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ bacil, fak. anaerob, gibljiv, temp. 1-45*, visoka konc. soli
  • listerioza (zoonoza) - meningitis, sepsa 
  • okužene živali in živila, nosečnica
  • z matere na plod, zaužitje, neposredni stik
  • preživetje v makrofagi in epitelnih celica
  • osamitev iz kužnine
  • ampicilin, aminoglikozidi
 26. Nocardia asteroides (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ bacil, aeroben, acidorezistenten, razvejan
  • nokardioza (pljuča, koža, razsejana, OŽS)
  • bacili v okolji, zemlji, prahu
  • naselitev v pljučih (imunokomprometirani), kronična granulomatozna pljučnica
  • neposredno iz kužnine
  • sulfonamidi, kirurška drenaža
 27. Klostridiji (mikrob, bolezni, vir, prenos, patogeneza diagnostika, zdravljenje)
  • G+ bacili, anaerobni, sporogeni, večinoma saprofitni
  • okužbe ran (plinske gangrene), zastrupitve (C. perfringens), paralize (C. botulinum, tetani), psevdomembranski kolitis in akutni diarealni sindorm (C. dificille)
  • nromalna črevesna vsebina, zemlja, ne sterelizirana živila
  • vstop skozi rano, z okuženo in zastrupljeno hrano
  • toksini - plinske gangrene, tetanusni, botulinski
  • dokaz povzročitelja, toksina v serumu oz. iztrebkih
  • kirurško, antibiotik, hiperbarična komora, cepivo (tetanus)
 28. Bacillus anthracis (mikrob, patogeneza, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, aerob, sporogen, negibljivm polipeptidna kapsula, katalaza +, reducira nitrate
  • okužijo rastline, človek posredno (poklicno, uživanje mesa)
  • vstop skozi ranice - germinacija; kapsula (protifagocitna, neučinkovita protitelesa), toksin A-B (edemski faktor + letalni faktor + B)
  • pustula maligna (koža, rdeča s črnikasto sredino), pljučna oblika, črevesna oblika
  • kultivacija na KA
  • specifično glede na tip
 29. Bacillus cereus (mikrob, bolezen, vir, prenos, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, aerob, sporogen, gibljiv, hemoliza beta
  • gastroenteritis, zunajčrevesne okužbe, sepsa, endokarditis, meningitis, okužbe dihal
  • toksin (enterotoksičen in hemolitičen), emertični toksin - bluvanje
  • spore v zemlji, melku, stročnicah, živilih
  • toplotno neobdelana okužena živila; roke, bolnišnični postopki
  • biokemični in molekularni testi
  • latamaza beta
 30. Rodova Pseudomonas in Burkholderia (mikrob, epidemiologija, patogeneza, bolezen, diagnostika)
  • G- bacili, aerobi, vitki, gibljivi, nefermetativni, katalaza +, oksidaza + 
  • P. - polarni pilusi, encimi, toksini, polisaharidna kapisula, eksotosina (A, S), endotoksin
  • B. - podobno (+ preživetje znotraj fagocitov)
  • ves svet, voda, zemlja, rastline, vlažno okolje; bolnišnice
  • površinske vode, riževa polja
  • bolnišnične (rane, opekline) in ne-bolnišnične okužbe: prebavila, dihala, lokalna infekcija, ki se sistemsko razširi
  • okužbe ran, opeklin, sečil, pljučnicam sepsam nekrotične spremembe na koži, oko - razjeda roženice, endokarditis, cistična fibroza, kronična okužba pljuč
  • mielioidoza
  • gojenje na KA
  • odporonost proti številnim antibiotikom
Author:
Danaja
ID:
295139
Card Set:
Bakterije 2
Updated:
2015-02-08 21:29:33
Tags:
Bakterije Mikrobiologija
Folders:
Mikrobiologija
Description:
Bakterije - mikrobiologija
Show Answers: