Bakterije 1

The flashcards below were created by user Danaja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Heliobacter pylori (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, mikroaerofilna, spiralna, gibljiva
  • ulkusna bolezen (dvanajstnik, želodec), rak želodca, MALT limfom, druge (ni dokazno)
  • okužen človek
  • verjetno s slino, večinoma zgodaj v življenju
  • encim ureaza (nevtralizira), VacA (nastajanje vakuol), CagA (citotoksični protein, onkogen), adhezivnost, antigenska spemenljivost
  • invazivna (biopsija, obogatena gojišča), neinvazivna (urea test, antigeni, serologija)
  • štiri tirno zdravljenje; primarna odpornost
 2. Kampilobaktri (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, mikroaerofilni, oblika vejice in spirale, oksidaza +, katalaza +, gibljivi
  • C. jejuni in C. coli - gastroenteritis, Guillan-Barre sindrom, reaktivni artritis; C. fetus - sistemske okužbe (baktiremija, artritis, meningitis)
  • asimptomatske in bolne živali, bolni ljudje
  • okužena hrana, surovo mleko in voda (perutnina, neprekuhana)
  • C. jejuni - TL enterotoksin, citotoksin, LPS; C. fetus - razširi v krvni obtok
  • koprokultura (posebna mikroaerofinlna), hemokultura
  • simptomatično; eritromicin
 3. Vibriji (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil,  fak. anaerobi, upognjeni, gibljiv, alkalno okolje
  • V. cholerae (O1 in O139) - kolera; drugi - bakteriemija, sepsa,okužbe ran in mehkih tkiv, gastroenteritis; V. vulnificus - driska, okužba ran (celulitis)
  • kontaminirana voda ali hrana
  • bolniki, klicenosci, okuženi raki in školjke, kontaminirana voda in hrana
  • kolera toksin (TL enterotoksin) - stimulira adelinatno ciklazo enteričnih celic (Cl, HCO3, H2O)
  • neposredna preiskava, serologija (ELISA)
  • nadomeščanje, tetraciklini in kinoloni, oralno cepivo (50%)
 4. Yersinia Enterolitica (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- (koko)bacil, aerob in fak.anaerob, negibljiva v gostitelju, počasna rast, potrebuje Fe in Ca
  • zoonoze, gastro-enterokolitis, vnetje mezent. bezgavk, terminalni ileitis, sepsa, zunajčrevesne okužbe
  • prebavila živali in ptic
  • okužena hrana, voda, stik z živalmi oz. ljudmi
  • invazivna, odpornost proti fagocitozi, endotoksin, rast pri nizkih temperaturah
  • kultivacija (selektivna, KA), serologija
  • simptomatično, antibiotiki (laktamaza beta)
 5. Yersinia pseudotuberculosis (mikrob, bolezen, vir, diagnostika, zdravljenje)
  • G- kokobacil, aerob in fak. anaerob, gibljiva, ureaza +
  • zoonoze, vnetje mezenteričnih bezgavk, gastroenteritis, sepsa
  • divje in domače živali
  • kultivacija (ne- in selektivna)
  • amninoglikozidi, tetraciklini
 6. Yersinia Pestis (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- kokobacil, aerob in fak. anaerob, pleomorfen, dipolarno barva, negibljiva, Fe
  • zoonoza, kuga (bubonska, pljučna, septikemična)
  • glodalci (podgane), bolniki s pljučno kugo
  • okužene bolhe, aerosoli
  • LPS, kapsula (preživetje v fagocitih), koagulaza, fibrinoliza, Fe, Ca, odporna proti komplementu
  • neposredno, osamitev
  • gentamicin, streptomicin, doksicilklin
 7. Enterobakterije, ki povzročajo oportunistične okužbe (mikrob, bolezni, vir, prenos, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacili, aerobi oz. fak. anaerobi, fermetirajo laktozo
  • Klebsiella (pljučnica, sečila), Enterobacter (dihala, rane, sečila, kri), Citrobacter (meningtis...), Morganella (sečila, rane), Proteus (sečila, ureaza), Providencia (sečila,driska), Serratia (...)
  • okužbe sečil (kronične, zapletene), kožem ran, dihalm meningitis, sepsa...
  • človeško in živalsko črevo, vlažno okolje (bol.)
  • roke
  • dokaz povzročitelha
  • antibiotiki (pogosta odpornost)
 8. Salmonella spp. (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogenza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacili, gibljive, fermentacija glu, nitrate, izdelujejo H2S, antigeni - somatski O, flagelarni H, kapsula
  • trebušni tifus (epitelij črevesa - bezgavke - kri - organi - kri - črevo), enterokolitis, septični sindrom z lokaliziranimi vnetnimi žarišči 
  • človek, živali (zoonoze); iztrebki
  • med ljudmi, hrana, voda, stik z živalmi, klicenosci
  • pilusi, preživetje in razmnoževanje v makrofagih, invazivne, LPS, kapsula (S. Typhi)
  • kultivacija (difer., selek., obogatena) serologija
  • odpornost - antibiotiki po antibiogramu (kinoloni)
 9. Shigella spp. (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, fakulitativni anaerob, negibljiv
  • bacilarna griža - dizenterija (vodena ali krvava driska), zapleti (hemolitični uremični sindrom, Reiterjev sindrom)
  • človek (prebavila)
  • fekalno oralno z rokami, hrana, voda
  • odporne proti želodčni kislini, invazivnost, Šigov toksin (citotoksično, enterotoksično)
  • kultivacija (indentifikacija) serologija
  • nadomeščanje tekočiin, fluorokinoloni
 10. Esherichia coli (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, fakultativni anaerob, večina gibljivi, antigeni O, K, H in fibrije
  • oportunisti
  • okužbe prebavil (enteropatogena, enterotoksigena - TL enterotoksin, enterohemoragična - Šigov toksin, enteroinvazivna - šigelam podobne, enteroagregativna), okužbe sečil (pilusi - fimbrije P), meningitis (kapsule), druge okužbe
  • črevo človeka in živali
  • endogeni razsev, neposreden in posredni stik
  • eksotoksini, endotoksini, kapsula, bički, fimbrije
  • kultura in osamitev, serotipizacija, dokaz toksinov in fimbrij
  • cefalosporini, aminoglikozidi, kinoloni; razistenca s plazmidi
 11. Legionella (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, epidemiologija, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, aerob, gibljiv, pleomorfni, LPS, encimi, toksini, termotolerantne, acidorezistentne
  • legioneloze - legionarska bolezen, pontiaška vročica
  • kontaminirane vodne kapljice
  • vdihovanje aerosolov
  • vstop v spodnja dihala - fagocitoza makrofaga - blokira zlitje z lizosomom (LCV) - razmnoževanje v celici - liza celice - kemotaktične substance (nevtrofilci, monociti) - vnetje
  • sporadično, epidemije, bolnišnice/doma; prijavljanje
  • obogateno, selektivno gojišče (Fe, L-cistein, akt. oglje)
  • eritromicin, tetraciklini, makrolidi, fluorokinoloni
 12. Bordetella pertussis (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- kokobacil, aerob, občutljiv
  • oslovski kašelj (katraralna, paroksizmalna, rekonvalescentna)
  • bolniki, človek edini gostitelj
  • kapljično
  • kolonizacija nosnega dela žrela - izločanje toksinov (tok. oslovskega kašlja - B glikolipid; A Gi, dvig cAMP), adenilatciklaza, trahealni citotoksin, pertaktin, hemolizin, LPS) - lokalna okvara - izmikanje obrambi
  • PCR, osamitev (posebna gojišča); serologija
  • makrolidi, trimetoprim s sulfometoksazolom; cepljenje (beljakovine)
 13. Haemophilus influenzae (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- bacil, fak. anaerob, pleomorfen, obvezen znotrajcelični parazit
  • vnetje obnosnih votlin, sr. ušesa, epiglotitis, okužbe mehkih tkiv, pljučnica, gnojni meningitis
  • bacilonosci, bolniki
  • kapljičen
  • širjenje iz nosnožrelnega prostora (obnosno, sr. uho, pljuča, kri); kapsula (a-f; B)
  • osamitev (hem in NAD - satelitni fenomen), razmaz, dokaz antigena
  • amplicilin, cefalosporini; cepljenje (polisaharid tip b)
 14. Moraxella catarrhalis (mikrob, bolezen, vir, prenos, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- diplokok, aerob, oksidaza +, katalaza +, normalna flora nazofarinksa
  • vnetje ušesa, obnosnih votlin, očesne veznice, bronhitis, pljučnica (bakteriemija)
  • kapljičen
  • širjenje v druge dele raspiratornega trakta; pilusi, deoksiribonukleaza, laktamaza beta
  • kultivacija (KA)
  • amplicin/klavulaska kislina
 15. Neisseria gonorrhoeae (mikrob, bolezen, vir, prenos, epidemiologija, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- diplokok, aerob, katalaza +, oksidaza +, naravni habitat - sluznica sečil, splovil, očesna veznica
  • uretritis (ascendentna inf.), endocervicitis, PID, DGI, orofarinfealna, anorektalna okužba, gonokokni konjuktivitis
  • bolniki, asimptomatski okuženci
  • spolni odnosi
  • po svetu različno, riznični faktorji
  • hitro antigensko spreminjanje, pilin, belj. I/Por (zaščita), II/Opa (pritrditev), LPS, proteaza IgA1
  • PCR, razmaz z metil. modrilom, kultivacija (ČA, antibiotiki, CO2) - ferm. glu
  • cefalosporini 3. gen.
 16. Neisseria meningitidis (mikrob, bolezni, vir, prenos, epidemiologija, patogeneza, diagnostika, zdravljenje)
  • G- diplokok, aerob, katalaza +, oksidaza+, človek edini gostitelj, glede na kapsulo 13 serogrup (B,C,A)
  • gnojni meningitis, meningokokna sepsa, bakteriemija
  • bolniki, zdravi nosilci, klicenosci
  • kapljičen
  • sporadično, epidemije (zaprti kolektivi), manjši otroci in mladostniki, endemičen
  • kolonizacija zgornjih dihal - razmonževanje - kri - bakteriemija - CŽS - razmoževanje (likvor) - vnetje; kapsila, endotoksin (LOS), adhezini (pilusi, Opa, Opc)
  • direktni razmaz, dokaz antigenov, PCR, kultivacija (KA, ČA, CO2) - ferm. glu in mal. 
  • penicilini, cefalosporini, cepljenje
 17. Koagulazno negativni stafilokoki (mikrob, vir, prenos, nastanek okužbe, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ koki v gručah, fak. anaerob, katalaza +, normalna flora na koži in sluznicah, oportunisti
  • adherenca na vsadke oz. poškodovano kožo - delitev (biofilm) - kri
  • kultura na KA, direktni preparat
  • protistafilokokni penicilini, vankomicin (oporni proti meticilinu), kirurško
 18. Staphylococcus aureus (mikrob, vir, prenos, nastanek okužbe, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ koki v gručah, fak. anaerob, katalaza +, koagulaza +, deoksiribonukleaza +
  • človek (bolniki, klicenosci), živali
  • dotik, kontaminirani predmeti
  • adherenca na kož/vsadek (fibronektin, fibrin vezavni protein) - širjenje (koagulaza, lipaza, hialuronidaza, fibrolizin, deoksiribonukleaza) - upiranje fagocitozi, okvara celic (hemolizini, levkocidin, enterotoksin, eksfoliativni toksin, TTŠ), invazivnost
  • impetigo, abces, furunkel, karbunkel, okužba rane, zastrupitev s hrano - sepsa, endokarditis, osteomielitis, artritis, pljunica,, toksični šok, luščenje kože
  • direktno, kultura na KA (zlatorumeno, beta hemoliza)
  • protisafilokokni penicilini (laktamaza beta), vankomicin (MRSA)
 19. Streptococcus pneumoniae (mikrob, vir, prenos, nastanek okužbe, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ diplokoki, fak. anaerob, alfa hemolitičen
  • človek (bolniki, klicenosci)
  • kapličen
  • adherenca in okvara sluznice (adhezini, pnevmolizin, nevramidaza, hialuronidaza, IgA protitelesa), kapsula (ščiti pred opsonizacijo, fagocitozo), invazivni
  • adherenca in okvara (pljučnica, vnetje sr. ušesa, obnosnih votlin) - kri (sepsa, kapsulirani) - meningitis
  • direktno, kultura na KA (5%CO2, optohinski test)
  • penicilin, cepljenje
 20. Streptococcus pyogenes (mikrob, vir, prenos, nastanek okužbe, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ koki v verižicah, fak. anaerob, beta hemolitičen
  • človek (bolniki, klicenosci)
  • kapljično, stik, posegi, poškodbe
  • okvara sluznice dihal, kože, podkožja - širjenje (protein M - adhezin, onemogoča fagocitozo, streptolizin O, S, eritrogeni/streptokokni pirogeni toksini - superantigeni, streptokinaza, deoksiribonukleaza, hialuronidaza
  • gnojna angina - škrlatinka (eritrogeni toksin) - revmatska vročica, gloumeronefritis
  • okužba kože, ran - impetiko, škrlatinka, šen, celulitis, fasciitis - toksični šok sindrom, sepsa
  • direktno, kultura na KA (bacitratinski test +), serologija
  • penicilin
 21. Streptococcus agalactiae (mikrob, vir, prenos, nastanek okužbe, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ koki v verižicah, fak. anaerob, beta hemolitičen
  • človek (bolniki, klicenosci), živali
  • z matere na novorojenčka, stik
  • kolonizacija vagine - kolonizacija novorojenčka ob porodu - sepsa, meningitis
  • direktno, kultura na KA (bacitracinski test -)
  • penicilini, obporodna profilaksa
 22. Enterococcus spp. (mikrob, vir, prenos, nastanek okužbe, diagnostika, zdravljenje)
  • G+ diplokok/verižice, fak. anaerob, gama hemolitičen, normalna flora v prebavilih, oportunisti
  • človek, živali
  • fekalno-oralno, dotik
  • iz prebavil v sečila, trebušno votlino, pri širokospektralni antibiotični terapiji (bolnišnice) - okužbe sečil, sepsa, endokarditis, okužba peritoneja, abces
  • direktno, kultura na KA (PYR +)
  • amplicin, vankomicin
Author:
Danaja
ID:
295217
Card Set:
Bakterije 1
Updated:
2015-02-08 21:29:09
Tags:
Bakterije Mikrobiologija Bakteriologija
Folders:
Mikrobiologija
Description:
Bakterije
Show Answers: