Virusi 2

The flashcards below were created by user Danaja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Rabdovirusi (zgradba, patogeneza, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • 1 RNA, ovojnica
  • ugriz - pomnoževanje v mišičju - živci - OŽS (encefalitis) - periferija (žleze slinavke)
  • večji del sveta, prenašalci živali (psi, divje živali)
  • vročinska bolezen - furiozna (generalizirana paraliza, srce) ali paralitična (hrbtenjača, dihalne mišice) steklina; 100% smrtnost po pojavi simptomov
  • NK, antigeni, izolacija
  • cepljenje (živali, ogroženih), poekspozicijska profilaksa
 2. Koronavirusi (zgradba, prenos, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika)
  • 1 RNA, ovojnica (največji te oblike), razmnoževanje v respiratorne celice
  • tesni stik, premeti, fekalno-oralno
  • imunost ni trajna, ponovne okužbe
  • po vsem svetu, sezonsko
  • dihala (krup, bronhiolitis, pljučnica, vroč. krči, SARS)
  • težavna, RT-PCR, protitelesa (pri SARS)
 3. Astrovirusi (zgradba, prenos, patogeneza, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • 1 linearna RNA, ikozaedrična kapsida, ni ovojnice
  • fekalno-oralno, roke, predmeti, voda, hrana
  • tanko črevo, epitelijske celice (resice)
  • sporadično, izbruhi
  • gastroenteritsi, bruhanje, glavobol, tel. temperatura, kronična driska
  • mikroskopsko, antigeni (ELISA), RT-PCR
  • elektroliti, stabilni v kislem in zelo hladnem
 4. Kalcivirusi (zgradba, rodovi, patogeneza, imunost, prenos, epidemiologija, bolezen, zdravljenje)
  • 1 linearna RNA, ikozaedričen, ni ovojnice
  • rodova Norovirus in Saprovirus; obstojni v okolju
  • okužijo jejunum, resice - zmanjšajo, zaokrožijo, vakuolizirajo - vrinejo med mononukleociti
  • protitelesa niso zaščitna, odvisno od genov za receptorje
  • fekalno-oralen, roke, predmeti, voda, hrana
  • vsi, povsod, sporadično, izbruhi
  • gastroenteritis z ponavljajočim eksplozivnim bruhanjem; splošni znaki, nekrotizirajoči enterokolitis, kronična driska
  • elektroliti, pazljivost pri areosolih
 5. HIV (družina, zgradba, patogeneza, bolezen, prenos, diagnostika, zdravljenje)
  • Retrovirusi, zoonoza, diploidna 1 linearna RNA (gag, pol, env + uravnalni), ikozaedrična, valjasta, dvoslojna lipidna ovojnica; HIV-1 - M, N, O, P; HIV-2 - A-G
  • produktivna okužba - aktivirane T pomagalke (vgraditev v genom - provirus; razmnoževanje skupaj s celico); prikrita okužba - mirujoči LyT CD4+ (preintegracijska, postintegracijska)
  • CD4 receptor in CCR5, CXCR4 koreceptor (sincicijske celice)
  • obdobje mrka - zgodnjo akutno obdobje - akutni retrovirusni sindrom - klinično mirno obdobje - aids (izčrpanje imunskega sistema, neučinkovitost imunskega odgovora)
  • spolno, kri, z matere na otroka
  • presejalno in potrditveno serološko testiranje, merjenje konc. HIV-1 RNA, odpornost proti zdravilom
  • protiretrovirusno zdravljenje
 6. Človeški T-celični limfotropni virus - HTLV (družina, zgraba, pomnoževanje, receptorji, patogeneza, epidemiologija, prenos, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Retrovirus, zoonoza, diploidna 1 linearna RNA (gag, pro/pol, env, rex, tat), ikozaedrična - valjasta kapisda, dvoslojna lipidna ovojnica; HTLV-1 (A-F); HTLV-2 (A-D)
  • vstop (GLUT-1) - vgrajevanje genoma (provirus) - pomnoževanje
  • HTLV-1 - CD4, HTLV-2 - CD8 (pogosteje); transformiranje celice, prens preko povezav, potem s klonsko ekspanzijo Ly; močan vnetni odziv; spodbujanje celice v delitev
  • cel svet, endemičen
  • z matere na otoka, transfuzija krvi, uživanje drog
  • večinoma asimptomatsko; mielopatija, levkemija/limfom celit T (ATL)
  • presejalno, potrditveno serološko test., molekularo, konc. provirusne DNA v krvi
  • ni zdravila
 7. Reovirusi (zgradba, prenos, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen diagnostika, zdravljenje)
  • rod Rotavirus, 11 linearnih dsRNA, troslojna kapisda, stabilni v okolju
  • fekalno-oralna okužba, površine, premeti, voda, hrana
  • vstop v zgornjih prebavilih - pomnoževanje v enterocith (Ca) - malabsorbcija, ishemija, enterotoksin, aktiv. enteričnega živč. sistema
  • protitelesa IgA, specif. odziv z LyT
  • okužba s serotipi B in C, večinoma prekuženi do 3. leta
  • gastroenteritisi - driska, bruhanje, vročina, bolečine; nevrološki simptomi
  • encimsko-imunski testi, RT-PCR
  • simptomatsko, cepivo
 8. Filovirusi (zgradba, rod, patogeneza, vir, prenos, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • linearna 1RNA, ovojnica, pleomorfni, dolgi
  • rod Marburgvirus, rod Ebolavirus
  • pomnoževanje v hepatociti, nenormalen odziv makrofagov in dedritičnih celic, citokini, slab celični odziv, zaviranje interferona; poškodbe žil
  • verjetno netopirji
  • prenos stik s krvjo in tkivi, predmeti, rezervovarjem
  • izbruhi, podsaharska Afrika
  • splošni znaki, respiratorni in OŽ; makulopapulozni izpuščaj, krvavitve, šok, odpoved
  • osamitev, RT-PCR, ELISA, protitelesa
  • podporno
 9. Arenavirusi (zgradba, delitev, patogeneza, imunost, vir, prenos, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • segmentirana 1RNA, pleomorfni, ovojnica
  • patogeni: Starega sveta (LCMV, Lassa), Novega sveta (Junun, Machupo, Guanarito, Sabia)
  • tarčne celice. makrofagi (LCMV-poškoduje krvno-možgansko pregrado), limfatično tkivo (Lassa, drugi);
  • z LyT in celično posredovana imunost; zaščiten protitelesen odziv
  • glodalci naravni gostitelji
  • vdihavanje aerosolov okuženih glodalcev, prenos s človeka (Lassa), organi
  • LCMV - sporadičen, Lassa - endemičen, epidemije
  • vročinska bolezen, meningitis, encefalomielitis, krvavitve, hemoragični sindrom in mrzlica
  • serologija, dokaz NK
  • podporno, ribavarin - lassa
 10. Alphavirus (družina, zgradba, patogeneza, imunost, prenos, vir, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • togavirusi
  • linearna 1RNA, ikozaedrična kapsida, dvoslojna ovojnica
  • tarčni organi: mišic, možgani, retikuloendotelijski sistem, sklepi (odvisne potek); okužba - bezgavke - viremija, razširitev
  • specifična protitelesa, prirojen imunski odziv INF
  • prenos s pikom okuženega komarja
  • vir ptice (EEEV, WEEV), glodalci (VEEV), konji (VEEV), opice (CHIKV); človek končni gostitelj
  • CHIKV - vročinska bolezen, izpuščaj, artralgija, encefalitis; W(Z)EEV, VEEV, E(V)EEV - encefalitis
  • serologija, osamitev, RNA dokaz
  • podporno
 11. Rubivirus (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • togavirusi
  • linearna 1RNA, ikozaedrična kapsida, dvoslojna ovojnica
  • primarna okužba - epitelij ustne sluznice, limf. tkivo zg. dihalne poti potem se razširi; kongenitalna okužba - posteljica, nekroza, prenos v plod
  • specifična protitelesa, doživljensko
  • človek edini gostitelj, včasih endemična
  • makulopapularni izpuščaj, temp., grlo; zapleti - artropatija, trombocitopenija, tiroiditis, encefalopatija, encefalitis; sindrom kongenitalnih rdečk
  • serologija, osamitev, dokaz NK
  • cepljenje (osljabljeni, rdeč., ošp., mumps)
 12. Ortobunyavirus (družina, zgradba, patogeneza, imunost, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Bunjavirusi
  • 3 linearna 1RNA, lipidna ovojnica
  • vnos s pikom - mišice - pomnoževanje - limfa - kri -OŽS
  • specifični protitelesni odziv
  • subklinično oz. lažji prehlad; mlajši od 16 let - temp., glavobol, spl. znaki, meningealni znaki, letargija (kalif. encefalitis - virus La Crosse
  • serologija (ELISA, IFA), RT-RNA
  • simptomatsko
 13. Hantavirus (družina, zgradba, vir, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Bunjavirusi
  • 3 linearna 1RNA, lipidna ovojnica; čl. naključni gostitelj
  • vir aerosoli iz iztrebkov glodalcev
  • vdih - endotelijske c. pljuč - raznos (dendritične c.) - pomnoževanje endotelji pljučnih (HPS) oz. ledvičnih (HMRS) kapilar
  • močan protitelesni odziv, zaščita gotovo celo življenje
  • HMRS - Evropa, Azija (Stari svet - HTN, DOB, SEO...); HPS - Ameika (Novi set); celo leto
  • HMRS - vročina, hipotenzivnost, oligurija/anurija, diureza, krvanje; HPS -začetna f. (gripa) - pljučna prizadetost - poliurična f. okrevanja
  • serologija (ELISA, IFA), RT-PCR
  • simptomatsko, podporno
 14. Phlebovirus (družina, zgradba, vir, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • Bunjavirusi
  • 3 linearna 1RNA, lipidna ovojnica
  • peščene muhe, (klopi, komarji)
  • vbod, areosoli, kri - bezgavke - kri (lahko konec) - OŽS, organi
  • specifični protitelesni odziv, gotovo vseživlj.
  • endemični
  • mrzlica paptači (SFS, SFN - gripa, eritem); podobno + OŽS (TOS), asimp./gripa/hem. mrzlica/OŽS (RVF)
  • serologija (ELISA, IFA), RT-PCR
  • simptomatsko, ribavirin + INF-alfa
 15. Nairovirus (družina, zgradba, vir, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Bunjavirusi
  • 3 linearna 1RNA, lipidna ovojnica
  • klopi, okužena kri/tkivo
  • monociti, endoteljiske c., hepatociti - širjenje - sistemska okužba endotelija - prušena hemostaza (jetra)
  • specifični protitelesni odziv, dolgotrajna imunost
  • endemičen (klop Hvalomma)
  • inkubacija - prehemoragična f. (splošno) - hemoragična faza (krvavitve) - okrevanje
  • RT-PCR, serologija (kasneje), osamitev
  • simptomatsko, ribavirin
 16. Virus denga (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostiika, zdravljenje)
  • Flavivirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapsida, lipidna ovojnica
  • vbod - pomn. v dendritičnih celicah kože  bezgavke - sistemska okužba (makrofagi, LY, kri, organi); protitelesna okužba
  • specifični protitelesni odziv, vseživljenska imunost
  • kroženje med ljudmi (opicami) in komarji, zelo razširjen (v EU vnesena)
  • lahko brez oz. samoomejujoča; mrzlica denga; težka z hemor. šokom
  • serologija (navzkrižno), RT-PCR
  • simptomatsko in podporno; cepljenje (osljabljeno živo)
 17. Virus japonskega encefalitisa (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, diagnostika, zdravljenje)
  • Flavivirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapsida, lipidna ovojnica; človek naključni in končni
  • vbod komarja - pomn. v dendritičnih celicah kože - bezgavke - pomn. v makrofagih in limf. celicah - OŽS; citotoksični odziv, vnetje, edem
  • specifični protitelesni odziv, vseživljenska zaščita
  • epidemije, endemičen, vse leto; kroženje med komarji - ptiči, prašiči
  • asimptomatsko; blaga vročinska bolezen do meningoecefalitisa, aseptični meningitis, ohlapne paralize
  • serologija (navzkrižno), RT-PCR
  • simptomatsko in podporno; cepivo (živo oslabljeno in inaktivirano)
 18. Virus encefalitisa St. Louis (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Flavivirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapsida, lipidna ovojnica; človek naklj. in končni gostitelj
  • pik - Langerhansove c. v koži - bezgavke - sistemska razširitev (lahko konec) - OŽS (nekroze)
  • specifični protitelesni odziv; veživljenska zaščita; celično posredovani odziv
  • sporadično; kroženje med komarji in ptiči
  • asimptomatko; blago vročinsko oboleje; encefalitis/septični meningitis
  • serologija (navzkrižnost)
  • simptomatsko
 19. Virus Zahodnega Nila (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, prenos, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Flavivirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapsida, lipidna ovojnica; čovek končni gostitelj
  • vbod komarja - pomnož. v dendritičnih in Langehansovih c. kože - bezgavke, limfa, kri - retikuloendotelijski sistem - OŽS; ctLyT nevropatogeni
  • celični in protitelesni odziv
  • kroženje med komarji in pticami; območja z komarji, izbruhi prostorsko in časovno omejeni
  • prenos s pikom, transfuzijo, transplatacijo, znotrajmaterično, z mlekom
  • asimptomatsko; blaga gripa; meningitis/encefalitis
  • serologija (navzkrižnost); osamitev, RT-PCR
  • simptomatsko in podporno
 20. Virus klopnega meningoencefalitisa (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Flavivirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapisida, lipidna ovojnica
  • slina klopa (I.ricinus) - pomnož. v dendritičnih c. kože - bezgavke - limfa, kri - vranica, kostni mozeg, jetra - možgani; nevroinvaziven, imunopatološki meh.
  • specifična protitelesa; vseživljenska zaščita
  • endemičen; 3 podtipi; klopi prenašalci, glodalci gostitelji
  • asimptomatsko; viremična faza (gripa) - brez simptomov - meningitis, meningoencefaliitis, meningoencefalomielits
  • serologija (navzkrižnost), osamitev, RT-PCR
  • simptomatsko in podporno; cepivo (inaktivirano)
Author:
Danaja
ID:
295282
Card Set:
Virusi 2
Updated:
2015-02-11 13:56:30
Tags:
Virusi
Folders:
mikrobiologija
Description:
Specialna virologija
Show Answers: