Grupper

Home > Preview

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.


 1. Vilka olika typer av grupper finns det?
  • 1. Separata grupper, inget smaband eller gemensamt finns mellan dem.

  2. Kompletternade grupper.

  Bildar tillsammans en helhet och minst ett givet samband finns mellan dem. 

 2. Hur löser man en uppgift med kompletterande grupper?
  skriv en tabell för grupperna och använd den för att visa förhållandena mellan grupperna i tabellen. 

 3. Vad är ett snitt i venndiagram?
  där två grupper intersectar varanda / skär och då bildear en "ny" grupp.
 4. Vad är en union?
  • Det är alla cirklar tilsammans. 
 5. Vad menas med grundmängd?

Card Set Information

Author:
ccc
ID:
295374
Filename:
Grupper
Updated:
2015-02-09 16:32:24
Tags:
Grupper
Folders:

Description:
Grupper
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview