Sannolikhet

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är den klassiska formeln för sannolikhet?
  Sannolikhet =

  Antalet gynsamma utfall

  /

  Antalet möjliga utfall

  sannolikheten är alltså en kvot mellan chanser att något sker.
 2. Vilken range och hur kan man beskriva sannolikheter?
  bråkform

  decimalform

  procentform

  allt är mellan 0-1 alltså ( 0-100% )
 3. Vad krävs för att man skall kunna multiplicera sanolikheter för att räkna på en såkallad sannolikskedja?
  Alla sannolikheter måste vara oberoende av varandra.
 4. Vad menas med beroende sannolikhet?
  När en sannolikhet beror på en annan, tex om man tar ut kulor ur en påse utan att lägga tillbaks
 5. Image Upload
  Image Upload
 6. Image Upload
  Image Upload
 7. Image Upload
  Image Upload
 8. Vad är diagramträd? när kan man använda dem?
  rötter med alla möjligheter representerade.

  Går att använda vid beroende och oberoende sanolikheter
 9. Vad är skillnaden på en kombination och en permutation?
  Kombination tar ej hänsyn till ordningen vilket en permutation gör.

  • pinkoder är permutationer
  • permutation - position
 10. Vilka typer av kombination och permutationer finns det?
  4 st

  permutationer med och utan repitioner

  kombinationer med och utan repetioner
 11. Hur beräknar man permutationer med repetion?
  Ge exempel
  n^r

  n= antal valbara objekt

  r= antal objekt som ska väljas

  repetion= ett objekt kan räknas flera gånger

  • pinkoddmöjligheter=10^4=10 000
  • antal valbara objekt =10 n
  • antal val 4 r
 12. Hur beräknar man permutationer utan repetion när man vill välja ett antal av objekten?
  Ge exempel
  Image Upload

  n= antal valbara objekt

  r= antal objekt som ska väljas 

  repetion= ett objekt inte räknas flera gånger

  • eftersom man bara kan bli tilldelad 1 plats
  • 1a 2a 3a 4a plats skall delas ut bland 20 deltagare.
  • r=4 n=20
 13. n är objekt och r är antal repetioner val av ett utav objekten.repetion= ett objekt inte räknas flera gångereftersom man bara kan bli tilldelad 1 plats1a 2a 3a 4a plats skall delas ut bland 20 deltagare.r=4 n=20
 14. Hur beräknar man kombinationer utan repetioner?
  Ge 2 exempel på formler.
  1.

  • n är objekt och r är antalet repetioner; val av ett utav objekten.
  • Image Upload
  • n= antal valbara objekt

  r= antal objekt som ska väljas 

  • repetion= ett objekt inte räknas flera gånger
  • Likt permutationer utan repetion men nu spelar ordningen ingen roll vilket minskar det totala antalet möjliga kombinationer.

  Image Upload

  • 2. 
  • Totalt antal permutationer utan repetioner / Valens permutationer = kombinationer utan repetioner
 15. Hur avgör man om man skall använda perutationer eller kombinationer till en fråga?
  • "spelar ordningen roll?"
  • --Har de fått "unika idintiteter"?
 16. Hur summarar man en talföljd från 1 till n?
  Image Upload
 17. I ett rum finns 10 personer hur många kombinationer av dessa kan man få om odningen spelar roll och man skall välja 4?
  rodningen spelar roll= utan repetioner.

  Totalt antal permutationer utan repetioner / Antal val i fakultet (permutationer) = kombinationer utan repetioner

  fyra val av 10 personer;

  10*9*8*7 / 4*3*2*1
Author:
ccc
ID:
295377
Card Set:
Sannolikhet
Updated:
2015-02-11 11:55:03
Tags:
Sannolikhet
Folders:

Description:
Sannolikhet
Show Answers: