Virusi 1

The flashcards below were created by user Danaja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Virus ošpic (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Paramiksovirusi
  • linearna 1RNA, lipoproteinska ovojnica (H)
  • vstop skozi dihala - pomn. v področnih bezgavkah - viremija - retikuloendotelijski sistem - viremija - epitelij dihal, očesne veznice, koža, Ly
  • humoralna in celična imunost; doživljenska zaščita
  • ves svet; človek edini gostitelj; kužne kapljice, izločki dihal
  • splošni znaki (Koplikove pege - sluznica) -makulopapulozni izpuščaji - pljučnica, encefalitis; zapleti pri podhranjenih
  • serologija, osamitev
  • simptomatsko; cepivo (živ oslabljen virus; OMR)
 2. Mumps (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Paramiksovirusi
  • linearna 1RNA, lipoproteinska ovojnica (HN)
  • pomn. v sluznici dihal in nosu - viremija - žleze slinavke in organi - OŽS; obušesna žleza slinavka
  • trajna imunost
  • ves svet, vsi letni časi; kapljično, stik, predmeti; zelo nalezljiv
  • otekla obušesna slinavka; asimptomatsko; aseptični meningitis
  • serologija, osamitev, RT-PCR
  • cepivo (živ oslabljen virus; OMR)
 3. Virusi parainfluence 1, 2, 3, 4 (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Paramiksovirusi
  • linearna 1RNA, lipoproteinska ovojnica (HN)
  • pomn. v epiteliju dihal; redko sistemsko; spremembe celic
  • celični in protitelesni odgovor; dolgotrajna imunost
  • ves svet; kapljično, roke
  • blažji prehlad do bronhiolitisa in pljučnice ali krup
  • osamitev, dokazovanje antigenov, RT-PCR
  • podporno in simptomatsko
 4. Respiratorni sincicijski virus (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Paramiksovirusi
  • linearna 1RNA, lipoproteinska ovojnica (G)
  • pomn. v celicah nazofarinksa - širjenje v spodnja dihala; patološke spremembe epitelija
  • specifični protitelesni odgovor; ne ščiti pred ponovnimi okužbami (samo pred hujšim potekom)
  • ves svet, podtip A, B; epidemije; kapljično, stik, predmeti; bolnišnične epidemije
  • okužba zg. dihal - bronhiolitis in pljučnica (krup/laringotraheobronhiolitis)
  • osamitev, dokaz antigena, RT-PCR
  • podporno, ribavarin, imunoprofilaksa
 5. Človeški metapnevmovirus (družina, zgradba, patogenza, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Paramiksovirusi
  • linearna 1RNA, lipoproteinska ovojnica (HN)
  • epitelij dihal; poškodbe, luščenje, izguba migetalk, vnetni infiltrati
  • epidemije, zima, več potipov
  • neločljivo od RSV (respiratornih) okužb
  • RT-PCR
  • podporno
 6. Virusa Hendra in Nipah (družina, zgradba, patogeneza, epidemiologija, diagnostika)
  • Paramiksovirusi
  • linearna 1RNA, lipoproteinska ovojnica (HN), zoonoza
  • več organskih sistemov (dih., ŽS), sistemska okužba endotelija, vaskulitis, tromboze, nekroze
  • ni v Evropi; rezervovar so netopirji; kontaminirana hrana, prašiči, izločki netopirjev
  • RT-PCR
 7. Ortomiksovirusi (zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • virusi influence A, B, C
  • 8 1RNA, lipisna ovojnica (HA, NA)
  • vstop skozi dihala - okužba migetalčni c. dihal (sialična kislina) - propad celic, vnetje, edem, inf. levkocitov, citokini; razširitev v spodnja dihala
  • prirojena in pridobljena imunost 
  • ves svet; A - epidemije, pandemije, B - manjše epidemije, C - blage okužbe; prenos z aerosoli; antigenski odmiki in premiki(A); kroženje med živalmi in človekom
  • inkubacija - splošni znaki + respiratorni simptomi; otroci - tudi gastrointestinali znaki, Reyev sindrom (OŽS, jetra); starejši - pljučnica
  • dokazovanje antigenov, vNK, serologija
  • simptomatsko; zaviralci ionskih kanalčnov in nevramidaze; cepljenje (inaktivirana z antigeni)
 8. Enterovirus (družina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • Pikronavirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapsida (VP1-VP4)
  • vstop (ustni del žrela) - pomn. sluznično tkivo, Peyerjeve plošče in nebnice - viremija, sistemsko širjenje - sekundarna viremija, raziširjen (mišice, limfatiči vozli, OŽ)
  • humoralni odziv; sp. protitelesa
  • fekalno-oralen, izločki dihal/oči; zelo pogoste
  • okužbe OŽ (Poliovirus, poliomielitis s paralizami, meningitis, encefalitis), okužbe srca (miokarditis), okužbe kože in sluznice (splošni, izpuščaj v ustih, vezikularne spremembe na koži), okužbe dihal (prehlad), okužba oči (akutni hemoragični konjuktivits)
  • osamitev, RT-PCR; serologija
  • interferon alfa in beta, cepivo - otroška paraliza (živo oslabljeno)
 9. Rinovirusi (rod, družina, zgradba, patogeneza, imunost, bolezen, diagnostika, zdavljenje)
  • Enterovirusi, Pikronavirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapisda (VP1-VP4)
  • okužba in pomn. v epitelu nosne sluznice - edem, hiperemija, serumske belj., imunomodulatorji, zmanjšana gibljivost migetalčniga epitelija
  • nevtralizacijska protitelesa
  • otroci, istočasno kroži več serotipov, vse leto
  • okužbe dihal (prehlad), tretjina asimtomatsko
  • RT-PCR
  • simptomatsko zdravljenje
 10. Kobuvirus (družina, zgradba, epidemiologija, bolezen, diagnostika)
  • Pikronavirusi
  • 1RNA, ikozaedrična kapsida (VP1, VP3, VP0)
  • odporni na kislo, termolabilni pri temp. nad 60*, obstojni v okolju; okužbe s hrano in vodo
  • gastroenteritis, asimptomatsko
  • RT-PCR
 11. Parechovirus (družina, zgradba, bolezni, diagnostika)
  • Pikronavirusi
  • 1RNA, ikozedrična kapsida (VP1, VP3, VP0)
  • gastroenteritisi, okužbe zg. dihal (serotip 1); meningoencefalitis, ohlapne paralize (serotip 3)
  • RT-PCR
 12. Poliomavirusi (zgradba, patogeneza, prenos, bolezeni, diagnostika)
  • krožna zaprta 2DNA, 0 virusov (JCV, BKV, KI, WU, MCV, LPV, TSV; HPyV7)
  • epiteliotropni; trajne (perzistentne) okužbe; ob imunski pomankljivosti se reaktiviraajo; MCV - onkogen
  • kapljično, fekalno-oralno
  • JC - PML, BK - hemoragično vneje sečnega mehurja, nefropatija; MCV - karcinom Merklovih celic
  • histološko, dokaz DNA
 13. Poksivirusi (zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • 2DNA, kompleksna kapsida, dvoslojna membrana
  • vstop (dihala, stik) - pomn. v bezgavkah - razširitev po krvi (koža, organi)
  • dolgotrajna imunost
  • zoonoze (poklicna); variola izkoreninjena
  • vročinska in izpuščajna bolezen
  • el. mikroskop, PCR
  • cepljenje (nič več)
 14. Adenovirusi (zgradba, patogeneza, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • 2DNA, ikozaedrična kapsida
  • epitelijske celice s CAR (dihala, prebavila, mehur, oko) - pomnoževanje, izogibanje imunskemu sistemu - redko preidejo meje regionalnih bezgavk
  • povsod; sporadično, epidemije; fekalno-oralno, kapljično
  • okužbe dihal (faringitis, kašelj), zg. dihal (faringitis, kašelj, nosni izcedek, vnetje sr. ušesa, tonzilitis), sp. dihal (krup, bronhitis, bronhiolitis, pljučnica), faringokonjuktivalna vročina, epidemični keratokonjuktivitis, prebavila (gastroenteritis), diseminirane okužbe (imunsko osljabljeni)
  • osamitev, dokaz antigenov, genoma, serologija
  • simptomatsko; intravenozno cidofovir
 15. Parvovirusi (zgradba, patogeneza, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • linearna 1DNA, ikozaedrična kapsida
  • človeške izvorne eritroidne celice (mora imeti jedro-miociti, bele krvničke, trombociti, trofoblast, placenta, fetalne c. jeterun možganov); pomn. v zg. dihalih - viremija
  • cel svet, celo leto; sporadično, omejeneepidemije; kapljično, okužene površine
  • asimptomatsko; peta otroška bolezen (najprej zaradi pomn., izpiščaj zaradi imunskega odziva); simetrična poliartropatija; prehodna aplastična kriza; okužba ploda
  • serološko, RT-PCR
  • simptomasko, če je potrebno
 16. Simplexvirus (družina, poddružina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • Herpesvirusi, Alphaherpesvirinae; HVS-1, HVS-2
  • 2DNA, ikozaedrična kapsida, tegument, lipidna ovojnica
  • citolitične okužbe in nekroza epitelijskih celic kože in sluznic; pomn. v epit. c. na mestu vstopa - živčni končiči - retrogradni transport v ganglije; latentna okužba
  • naravna in pridobljena imunost; ne preprečijo reaktivacije, okužbe z drugimi tipi, IgG prenos na novorojenčke
  • povsod, celo leto; stik s kužnimi izločki - kapljično (HSV-1), splolni odnosi (HSV-2)
  • okužba ust in žrela (1), kože (1), oči (1), OŽS (1,2; meningitis, encefalitis), splovil (2), novorojenčki (1,2), imunsko oslabelih (1)
  • osamitve, dokaz antigenov, vDNA, serologija
  • nukleozidni analogi (aciklovir/aciklogvanozin)
 17. Varicellovirus (družina, poddružina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • Herpesvirusi, alfaherpesvirusi; virus varičele zostra
  • 2DNA, ikozaedrična kapsida, tegument, lipidna ovojnica
  • vstop prek dihal oz. očesno sluznico - pomn- v bezgavka - viremija - pomn. v jetrih in vranici - viremija - koža, sluznica, dihal (noricce); latentna okužba (reaktivacija - pasovec)
  • protitelesni in celični odziv
  • ves svet, sezonska nihanja; epidemije; kapljično, s stikom; sporadično (pasovec)
  • norice (varičela) - vročina, izpuščaji, bakt. okužba izpuščajev, meningitis, pljučnica; pasovec (zoster) - bolečina, izpuščaj
  • dokaz VZV, serologija
  • nukleozidini analogi, foskarnet; pasivna imunizacija, cepivo (živi oslabljen virus)
 18. Cytomegalovirus (družina, poddružina, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Herpesvirus, betaherpesirusi; virus citomegalije
  • 2DNA, ikozaedrična kapsida, tegument, lipidna ovojnica
  • citopatske spremembe, sistemska okužba (slinavke, ledvica, dihala), vseživljenska okužba (imunsko slabi)
  • protitelesni in celični odziv
  • povsod, zmeraj; s slino, prek posteljice, med porodom, z mlekom, krvjo in organi
  • asimptomatsko; mononukleazni sindrom, prizadetost organov (presaditve); prirojene in obporodne okužbe
  • dokaz virusa, antigenov, genoma; serologija
  • nukleozidni zaviralci virusne polimeraze
 19. Roseolovirus - HHV-6, HHV-7 (družina, poddružina, zgradba, patogeneza, epidemiologija, bloezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Herpesvirusi, betaherpesvirusi; HHV-6, HHV-7
  • 2DNA, ikozaedrična kapsida, tegument, lipidna ovojnica
  • pomn. v LyT, LyB, celice ustno-žrelnega prostora (6), v LyT, slinavke (8); trajne latentne okužbe (reaktivacije)
  • povsod; s slino, vertikalno
  • blage ali asimptomatske; šesta bolezen (temp., makulopapulozni izpuščaji, vročinski krči) 
  • osamitev, PCR; serologija
  • ganciklovir, foskarnet
 20. Lympocryptovirus - EBV (družina, poddružina, zgradba, patogeneza, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • Herpesvirusi, gamaherpesvirusi, virus Epstein-Barr
  • 2DNA, ikozaedrična kapsida, tegument, lipidna ovojnica
  • trajna latentna okužba LyB; epitelijske c. ustno-žrelnega prostora in slinavk; onkogeni virus - aktivirajo c. onkogene, inaktivirajo tumor zavirajoče beljakovine
  • slina
  • asimptomatska, infekcijska mononukleoza; epit. in limfoidni tumorji (karcinom nosno-žrelenega prostora, Burkittov limfom, Hodgkinov limfom, limfom LyT)
  • serologija; PCR, konc. DNA
  • simptomatsko, aciklovir
 21. Rhadinovirus - HHV-8 (družina, poddružina, zgradba, patogeneza, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • Herpesvirusi, gamaherpesvirusi
  • 2DNA, ikozaedrična kapsida, tegument, lipidna ovojnica
  • pomn. v normalnih in rakavih LyB, tumorskih endotelnih c.; litična ali trajna latentna okužba; inaktivacija tumor zavirajočih beljakovin
  • s slino, spolni odnosi, kri, organi; določena zemljepisna območja
  • Kaposijev sarkom, limfom celic B telesnih votlin, plazmatska različica astelmanove bolezni
  • PCR
  • kirurško, kemoterapija;ganciklovir, foskarnet
 22. Papilomavirusi (zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezni, diagnostika, zdravljenje)
  • k2DNA, ikozaedrična kapsida
  • vstop skozi poškodovani epitel kože ali sluznice - vezava kapside z L1 na HSPG bazalne membrane in površini celic - endocitoza - razgradnja - jedro; produktivna (zunajkromosomski delci, pomn. skupaj s celico; citopatski učinek, benigne spremembe) in abortivna okužba (okužba - vklj. v genom - karcinogeneza; E6 in / zavirata p53 in pRB)
  • imunski odziv počasen in slab
  • spolno, porod, predmeti, površine; stik s kožo
  • maligne novotvorbe (alfa rod; rak mat. vratu; HPV-16, HPV-18), benigne novotvorbe (anogenitalne bradavice, ploščatocelični papilom grla, navadna in ploščata kožna bradavica, plantatna bradavica)
  • molekularne metode 
  • večinoma spontano, cepivo, PAP-test
 23. Virus hepatitisa A (družina, rod, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Picronavirdae, Hepatovirus
  • linearna 1RNA, ikozaedrična kapsida
  • zaužitje - pomn. v ustnem delu žrela in epiteliju črevesja - viremija - jetra - pomn. v hepatocitih in Kupferjevih c.; glavni močan imunski odgovor gostitelja
  • fekalno-oralno, z vodo, hrano, (tik), kri, droge, spolno; endemičen, sporadično
  • subklinično pri otrocih, splošni simptomi, zlatenica, brez trajnih poškodb; fulminantno hepatitis)
  • dosmrtna imunost
  • dokaz protiteles, serologija, blato - neposredno (obdobje viremije)
  • simptopatsko, cepivo (inaktiviran virus), pasivno c.
 24. Virus hepatitisa E (družina, rod, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Hepevirdae, Hepevirus
  • 1RNA, kapsida
  • zaužitje - prebavila - jetra - žolčnik in blato (viremija); pogojena z imunskim odzivom
  • fekalno-oralno, endemska področja;
  • doživljenska imunost
  • onesnaženje vode, meso, školjke; vertikalno
  • izguba apetita, utrujenost; ikterična oblika; zlatenična oblika; kronični hepatitis (presaditve); fulminantni potek pri nosečnicah
  • serološko, nezanesljivo
  • za nosečnice pasivno cepivo
 25. Virus hepatitisa B (družina, rod, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Hepadnaviridae, Orthohepadnacirus; 
  • 8 genotipov (A-H)
  • rc-DNA, nukleokapsida (HBcAg), ovojnica (HBsAg)
  • pomn. po več tednih; imunski odziv je glavni hepatotoksični učinek; imunska toleranca - imunsko aktivna faza - faza neaktivnega nosilstva - reaktivacija hepatitisa;
  • ni mogoče se znebiti
  • cel svet, parentalni prenos; spolno in vertikalno
  • odvisno od starosti; inkubacija; asimptomatsko, prebavne težave, izpuščaj, zlatenica; fulminanten potek; kronični hepatitis
  • serologija, dokaz antigenov, konc. DNA v krvi; pogoste mutacije
  • nukleozidni in nukleotidni analogi; cepljenje (rekombinanten HBsAg); poekspozicijska profilaksa
 26. Virus hepatitisa D (družina, rod, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Deltaviridae, Deltavirus
  • k1DNA, nukleokapisda (HDV-Ag)
  • potrebuje HBV
  • 5% vseh s kroničnim hepatitisom B
  • inkubacija - akutni hepatitis  - kronični epatitis
  • serologija, dokaz HDV RNA v serumu
  • sočasno zdravljenje hep. B, cepivo proti B
 27. Virus hepatitisa C (družina, rod, zgradba, patogeneza, imunost, epidemiologija, bolezen, diagnostika, zdravljenje)
  • Flavivirdae, Hepacivirus
  • 1RNA, nukleokapisda, ovojnica (E1, E2)
  • inkubacija - zlatenicam zvišani nivoji ALT - pomn. v jetruh, dendritičnih c., perif. mononuklearne c. in CŽ; pomemben imunski odgovor
  • delno ščiti pred ponovno okužbo
  • parentalni
  • blaga ali asimptomatska bolezen; akutni hepatitis; ikterična oblika (zlatenica), kronični hepatitis C (ciroza); izvenjeterne manifestacije
  • serologija, določanje genotipa
  • IFN alfa in ribavirin
Author:
Danaja
ID:
295408
Card Set:
Virusi 1
Updated:
2015-02-10 21:22:14
Tags:
Virologija
Folders:
Mikrobiologija
Description:
Virusi
Show Answers: