Division

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 2?
  Alla jämna tal (alltså med slutsiffran 0,2,4,6,8) är jämt delbara med 2
 2. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 3?
  talets totala adderade siffersumma är jämt delbar med 3
 3. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 4?
  de 2 sista siffrornas siffermängd adderads till ett tal som är jämt delbart med 4
 4. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 5?
  talet har slutsiffra 0 eller 5
 5. Hur vet man om ett tal är jämnt delbart med 6?
  det är jämt delbart med 3
 6. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 8?
  det är jämt delbart med 3
 7. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 8?
  de 3 sista siffrornas siffermängd adderads till ett tal som är jämt delbart med 8
 8. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 9?
  talets siffersumma jämt delbar med 9
 9. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 10?
  talet har slutsiffra 0
Author:
ccc
ID:
295649
Card Set:
Division
Updated:
2015-02-12 10:24:50
Tags:
Division
Folders:

Description:
Division
Show Answers: