C1 Buildings and Rooms - Budynki i Pomieszczenia

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. przedpokój
  anteroom [ˈæn.ti.ɹʊm]
 2. suterena
  basement [beɪsmənt]
 3. chałupa
  cabin [ˈkæbən]
 4. chata w górach
  chalet [ʃæleɪ]
 5. miejsce zamieszkania
  dwelling [ˈdwɛl.ɪŋ]
 6. mieszkanie własnościowe
  condominium [ˌkɑndəˈmɪniːəm]
 7. szopa
  shed [ʃɛd]
 8. luksusowy apartament na ostatnim piętrze
  penthouse [ˈpɛnthaʊs]
 9. rezydencja
  mansion [ˈmanʃ(ə)n]
 10. dwór
  country mansion [ˈkəntriː ˈmænʃən]
 11. osiedle mieszkaniowe
  housing estate [ˈhæʊzɪŋ ɪˈsteɪt]
 12. nieruchomość
  property [ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti]
 13. rynek nieruchomości
  real estate market [ˈriːl ɪˈsteɪt ˈmɑrkət]
 14. umeblowany
  furnished [ˈfərnɪʃt]
 15. nieumeblowany
  unfurnished [ʌnˈfɜːnɪʃt]
 16. umeblować
  furnish [ˈfərnɪʃ]
 17. domek wiejski
  country cottage [ˈkəntriː ˈkɑtɪdʒ]
 18. strzecha
  thatch [θætʃ]
 19. wolnostojący dom
  detached house [dɪˈtætʃt ˈhæʊs]
 20. dom w zabudowie bliźniaczej
  semi-detached house [semi-detached ˈhæʊs]
 21. dom szeregowy
  terraced house [ˈterəst ˈhæʊs]
 22. dzwonek do drzwi
  doorbell [ˈdɔrˌbel]
 23. domofon
  intercom [ˈɪntərˌkɑm]
 24. dobudówka
  extension [ɪkˈstɛnʃən]
 25. ogrodzenie
  fence [fɛn(t)s]
 26. parter
  ground floor [ˈgræʊnd ˈflɔr]
 27. szyba
  pane [peɪn]
 28. żaluzje
  Venetian blinds [Venetian ˈblaɪndz]
 29. rolety
  roller blinds [ˈroʊlər ˈblaɪndz]
 30. stopień
  step [stɛp]
 31. kondygnacja
  storey [ˈstɔːɹi]
 32. ganek
  porch [pɔːtʃ]
 33. kolumna
  column [ˈkɒləm]
 34. okiennica
  shutter [ˈʃətər]
 35. słup
  post [pəʊst]
 36. dziurka od klucza
  keyhole [ˈkiːˌhoʊl]
 37. filar
  pillar [ˈpɪlər]
 38. spocznik schodów
  stair landing [ˈster ˈlændɪŋ]
 39. klatka schodowa okrągła
  stairwell [stairwell]
 40. wznosić
  erect [ɪˈrekt]
 41. murować
  mason [ˈmeɪsən]
 42. podpierać
  support [səˈpɔːt]
 43. burzyć
  destroy [dɪˈstrɔɪ]
 44. kłaść fundamenty
  lay the foundations [ˈleɪ ðə fæʊnˈdeɪʃənz]
 45. ruina
  ruin [ˈɹuːɪn]
 46. tynkować
  plaster [ˈplɑːstə]
 47. grodzić
  fence [fɛn(t)s]
 48. fundament
  foundations [fæʊnˈdeɪʃənz]
 49. farba
  paint [peɪnt]
 50. tynk
  plaster [ˈplɑːstə]
 51. tapeta
  wallpaper [ˈwɔlˌpeɪpər]
 52. garaż
  garage [ɡəˈɹɒʒ]
 53. podjazd
  driveway [driveway]
 54. burzyć
  demolish [dəˈmɒl.ɪʃ]
 55. burzyć
  tear down [ˈtɪr ˈdæʊn]
 56. piwnica
  cellar [ˈsɛlə]
 57. strych
  loft [lɒft]
 58. pomieszczenie gospodarcze
  utility room [juːˈtɪlətiː ˈruːm]
 59. poddasze
  attic [ˈætɪk]
 60. główna sypialnia
  main bedroom [ˈmaɪn bedroom]
 61. sypialnia dla gości
  spare bedroom [ˈsper bedroom]
 62. hol
  hall [hɔːl]
 63. spiżarnia
  pantry [ˈpæntɹi]
 64. patio
  patio [ˈpætiəʊ]
 65. dom parterowy
  bungalow [ˈbəŋgəˌloʊ]
 66. spiżarnia
  larder [ˈlɑː.də]
 67. sufit
  ceiling [ˈsiːlɪŋ]
 68. prace domowe
  chores [ˈtʃɔrz]
 69. zamiatać podłogę
  sweep the floor [ˈswiːp ðə ˈflɔr]
 70. odgarniać śnieg
  shovel snow [ˈʃəvəl ˈsnoʊ]
Author:
marko4
ID:
295798
Card Set:
C1 Buildings and Rooms - Budynki i Pomieszczenia
Updated:
2015-02-15 09:09:08
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Buildings and Rooms - Budynki i Pomieszczenia
Show Answers: