C1 Disability - Niepełnosprawność

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wózek inwalidzki
  wheelchair [ˈwiːltʃɛə(ɹ)]
 2. kula
  crutch [ˈkrətʃ]
 3. krótkowzroczność
  shortsightedness [shortsightedness]
 4. dalekowzroczność
  longsightedness [longsightedness]
 5. balkonik
  walker [ˈwɔkər]
 6. ślepy
  blind [blɪnt]
 7. niedowidzący
  visually impaired [ˈvɪʒəwəliː ɪmˈperd]
 8. inwalidztwo
  disability [ˌdɪsəˈbɪlətiː]
 9. niepełnosprawny
  disabled [dɪsˈeɪbəld]
 10. kaleka
  cripple [kɹɪpl]
 11. głuchy
  deaf [ˈdɛf]
 12. jezyk migowy
  sign language [ˈsaɪn ˈlæŋgwɪdʒ]
 13. niemy
  dumb [dʌm]
 14. laska
  cane [kʰeɪn]
 15. upośledzony
  handicapped [handicapped]
 16. laska
  walking stick [ˈwɔkɪŋ ˈstɪk]
 17. Prawo Dyskryminacji Niepełnosprawnych
  Disability Discrimination Law [ˌdɪsəˈbɪlətiː dɪsˌkrɪməˈneɪʃən ˈlɔ]
 18. pies przewodnik
  guide dog [ˈgaɪd ˈdɔg]
 19. upośledzenie umysłowe
  mental retardation [ˈmentəl ˌriːˌtɑrˈdeɪʃən]
 20. choroba przewlekła
  chronic disease [ˈkrɑnɪk dɪˈziːz]
 21. demencja starcza
  dementia [dɪˈmenʃə]
 22. jąkanie się
  stammer [ˈstæmɚ]
 23. rehabilitacja
  rehabilitation [rehabilitation]
 24. głuchota
  deafness [deafness]
 25. zaburzenia rozwoju
  developmental disorder [diːˌveləpˈmentəl dɪsˈɔrdər]
 26. zaburzenia
  impairment [impairment]
 27. pochylnia
  ramp [ɹæmp]
Author:
marko4
ID:
295815
Card Set:
C1 Disability - Niepełnosprawność
Updated:
2015-02-15 09:25:14
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Disability - Niepełnosprawność
Show Answers: