C1 Other Phrasal Verbs - Inne Czasowniki Frazowe

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. niwelować problem
  iron out [ˈaɪrn ˈæʊt]
 2. wychodzić
  issue forth [ˈɪʃuː ˈfɔrθ]
 3. denuncjować
  inform against [ɪnˈfɔrm əˈgenst]
 4. nawijać
  jabber away [ˈdʒæbər əˈweɪ]
 5. wystawić do wiatru
  jack around [ˈdʒæk əˈræʊnd]
 6. porzucić
  jack in [ˈdʒæk ˈɪn]
 7. opuszczać
  jack in [ˈdʒæk ˈɪn]
 8. podnieść
  jack up [ˈdʒæk ˈəp]
 9. wcisnąć gwałtownie
  jam on [ˈdʒæm ˈɔn]
 10. pogadać bez celu
  jaw away [ˈdʒɔ əˈweɪ]
 11. wygłupiać się
  jerk around [ˈdʒərk əˈræʊnd]
 12. robić z kogoś idiotę
  jerk around [ˈdʒərk əˈræʊnd]
 13. obijać się
  jerk off [ˈdʒərk ˈɔf]
 14. spadaj
  naff off [naff ˈɔf]
 15. przybić gwoździami
  nail down [ˈneɪl ˈdæʊn]
 16. przycisnąć
  nail down [ˈneɪl ˈdæʊn]
 17. nadawać na
  nag at [ˈnæg ət]
 18. zabić gwoździami
  nail up [ˈneɪl ˈəp]
 19. umocować
  nail up [ˈneɪl ˈəp]
 20. dopiąć do końca
  nail down [ˈneɪl ˈdæʊn]
 21. zdobyć
  nail down [ˈneɪl ˈdæʊn]
 22. stchórzyć
  nerd out [ˈnərd ˈæʊt]
 23. nie ryzykować
  nerd out [ˈnərd ˈæʊt]
 24. omówić w szczegółach
  nerd out [ˈnərd ˈæʊt]
 25. uszczknąć
  nip off [ˈnɪp ˈɔf]
 26. skoczyć gdzieś
  nip off [ˈnɪp ˈɔf]
 27. odszczepić
  nip off [ˈnɪp ˈɔf]
 28. wylecieć gdzieś
  nip out [ˈnɪp ˈæʊt]
 29. skoczyć gdzieś
  nip out [ˈnɪp ˈæʊt]
 30. przysnąć
  nod off [ˈnɑd ˈɔf]
 31. przepchnąć ustawę
  nod through [ˈnɑd ˈθruː]
 32. zdecydować się na członkostwo
  opt in [ˈɑpt ˈɪn]
 33. zdecydować się na uczestnictwo
  opt in [ˈɑpt ˈɪn]
 34. wchodzić w coś
  opt into [ˈɑpt ˈɪntuː]
 35. zdecydować się na uczestnictwo
  opt into [ˈɑpt ˈɪntuː]
 36. zrezygnować
  opt out [ˈɑpt ˈæʊt]
 37. wycofać się
  opt out [ˈɑpt ˈæʊt]
 38. zawdzięczać
  owe to [ˈoʊ tə]
 39. przyznać się
  own up [ˈoʊn ˈəp]
 40. zawalić
  queer up [ˈkwɪr ˈəp]
 41. spierać się o
  quibble about [ˈkwɪbəl əˈbæʊt]
 42. kłócić się o
  quibble over [ˈkwɪbəl ˈoʊvər]
 43. kłócić się z
  quibble with [ˈkwɪbəl ˈwɪð]
 44. nakłaniać
  urge on
 45. zachęcać
  urge on
 46. dopingować
  urge on
 47. zużyć
  use up
 48. nakłaniać
  urge upon
 49. opróżnić
  vacuum up
 50. relaksować się
  veg out
 51. ulegać
  yield to
 52. skamlać
  yammer on
 53. pędzić
  zip around
 54. zasuwać do
  zip around
 55. przemknąć
  zip by
 56. zasnąć
  zonk out
Author:
marko4
ID:
295831
Card Set:
C1 Other Phrasal Verbs - Inne Czasowniki Frazowe
Updated:
2015-02-15 09:49:16
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Other Phrasal Verbs - Inne Czasowniki Frazowe
Show Answers: