C1 Phrasal Verbs D - Czasowniki Frazowe na literę D

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. stłumić
  damp down [ˈdæmp ˈdæʊn]
 2. zapleśnieć
  damp off [ˈdæmp ˈɔf]
 3. napisać na szybko
  dash down [ˈdæʃ ˈdæʊn]
 4. zmykać
  dash off [ˈdæʃ ˈɔf]
 5. zrobić pośpiesznie
  dash off [ˈdæʃ ˈɔf]
 6. przyjść na myśl
  dawn on [ˈdɔn ˈɔn]
 7. zagłębiać się w
  delve into [ˈdelv ˈɪntuː]
 8. wymrzeć
  die off [ˈdaɪ ˈɔf]
 9. znikać
  die off [ˈdaɪ ˈɔf]
 10. wygasać
  die out [ˈdaɪ ˈæʊt]
 11. jeść łapczywie
  dig in [ˈdɪg ˈɪn]
 12. przeszukiwać
  dig into [ˈdɪg ˈɪntuː]
 13. jeść na mieście
  dine out [ˈdaɪn ˈæʊt]
 14. zanurzyć w
  dip in [ˈdɪp ˈɪn]
 15. sięgnąć po oszczędności
  dip into [ˈdɪp ˈɪntuː]
 16. czytać fragmentami
  dip into [ˈdɪp ˈɪntuː]
 17. wyjść po cichu
  dip out [ˈdɪp ˈæʊt]
 18. serwować
  dish out [ˈdɪʃ ˈæʊt]
 19. rozdawać
  dish out [ˈdɪʃ ˈæʊt]
 20. serwować
  dish up [ˈdɪʃ ˈəp]
 21. zajadać
  dive in [ˈdaɪv ˈɪn]
 22. ruszyć do
  dive in [ˈdaɪv ˈɪn]
 23. sięgnąć do
  dive into [ˈdaɪv ˈɪntuː]
 24. wykończyć
  do in [ˈduː ˈɪn]
 25. zabić
  do in [ˈduː ˈɪn]
 26. pozbawić podstępem
  do out of [ˈduː ˈæʊt əv]
 27. życzyć sobie
  do with [ˈduː ˈwɪð]
 28. podać kogoś
  dob someone in [dob someone ˈɪn]
 29. dorzucić parę groszy
  dob in [dob ˈɪn]
 30. naciskać na
  dob in [dob ˈɪn]
 31. rozdawać
  dole out [ˈdoʊl ˈæʊt]
 32. ociągać się
  doss about [ˈdɔs əˈbæʊt]
 33. położyć się spać
  doss down [ˈdɔs ˈdæʊn]
 34. odwrócić się
  double back [ˈdəbəl ˈbæk]
 35. zgiąć się
  double over [ˈdəbəl ˈoʊvər]
 36. zginać się
  double up [ˈdəbəl ˈəp]
 37. zasnąć
  doze off [ˈdoʊz ˈɔf]
 38. pozyskać pieniądze
  draw down [ˈdrɔ ˈdæʊn]
 39. zdegradować
  draw down [ˈdrɔ ˈdæʊn]
 40. zbliżać się
  draw near [ˈdrɔ ˈnɪr]
 41. ściemniać się wcześnie
  draw in [ˈdrɔ ˈɪn]
 42. zaciągać się dymem
  draw on [ˈdrɔ ˈɔn]
 43. rozruszać kogoś
  draw someone out [ˈdrɔ someone ˈæʊt]
 44. dogrzebać się do
  dredge up [ˈdredʒ ˈəp]
 45. ubrać się zwyczajnie
  dress down [ˈdres ˈdæʊn]
 46. zbesztać
  dress down [ˈdres ˈdæʊn]
 47. ubrać się elegancko
  dress up [ˈdres ˈəp]
 48. oddalić się od siebie
  drift apart [ˈdrɪft əˈpɑrt]
 49. zasypiać
  drift off [ˈdrɪft ˈɔf]
 50. odeprzeć
  drive back [ˈdraɪv ˈbæk]
 51. wbić
  drive in [ˈdraɪv ˈɪn]
 52. podnieść
  drive up [ˈdraɪv ˈəp]
 53. wywindować
  drive up [ˈdraɪv ˈəp]
 54. przynudzać
  drone on [ˈdroʊn ˈɔn]
 55. zmniejszać się
  drop away [ˈdrɑp əˈweɪ]
 56. tracić pozycję
  drop back [ˈdrɑp ˈbæk]
 57. zasnąć
  drop off [ˈdrɑp ˈɔf]
 58. zmaleć
  drop off [ˈdrɑp ˈɔf]
 59. wprowadzić kogoś w kłopoty
  drop someone in it [ˈdrɑp someone ˈɪn ˈɪt]
 60. spełznąć na niczym
  drop through [ˈdrɑp ˈθruː]
 61. zatopić
  drown in [ˈdræʊn ˈɪn]
 62. zagłuszyć
  drown out [ˈdræʊn ˈæʊt]
 63. wsadzić do głowy
  drum into [ˈdrəm ˈɪntuː]
 64. zwiększyć poparcie
  drum up [ˈdrəm ˈəp]
 65. odtruć z uzależnienia
  dry out [ˈdraɪ ˈæʊt]
 66. zaniemówić
  dry up [ˈdraɪ ˈəp]
 67. wymigiwać się od
  duck out of [ˈdək ˈæʊt əv]
 68. pobić
  duff up [ˈdəf ˈəp]
 69. obniżać poziom
  dumb down [ˈdəm ˈdæʊn]
 70. ogłupiać
  dumb down [ˈdəm ˈdæʊn]
 71. wygadać się
  dump on [ˈdəmp ˈɔn]
 72. wyładowywać się na
  dump on [ˈdəmp ˈɔn]
 73. zwalać na
  dump on [ˈdəmp ˈɔn]
 74. rozwodzić się nad
  dwell on [ˈdwel ˈɔn]
 75. rozwodzić się nad
  dwell upon [ˈdwel əˈpɔn]
Author:
marko4
ID:
295844
Card Set:
C1 Phrasal Verbs D - Czasowniki Frazowe na literę D
Updated:
2015-02-15 10:05:10
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs D - Czasowniki Frazowe na literę D
Show Answers: