C1 Phrasal Verbs K - Czasowniki Frazowe na literę K

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wywracać się
  keel over [ˈkiːl ˈoʊvər]
 2. poddać się
  keel over [ˈkiːl ˈoʊvər]
 3. przewrócić się
  keel over [ˈkiːl ˈoʊvər]
 4. przedyskutować
  kick about [ˈkɪk əˈbæʊt]
 5. przedyskutować
  kick around [ˈkɪk əˈræʊnd]
 6. spędzać czas z
  kick around with [ˈkɪk əˈræʊnd ˈwɪð]
 7. odpalić komuś
  kick back [ˈkɪk ˈbæk]
 8. opierać się
  kick back [ˈkɪk ˈbæk]
 9. zrelaksować się
  kick back [ˈkɪk ˈbæk]
 10. usiąść wygodnie
  kick back [ˈkɪk ˈbæk]
 11. kopnąć nogą
  kick down [ˈkɪk ˈdæʊn]
 12. zadziałać
  kick in [ˈkɪk ˈɪn]
 13. dorzucić pieniędzy
  kick in [ˈkɪk ˈɪn]
 14. przynosić efekt
  kick in [ˈkɪk ˈɪn]
 15. zrobić awanturę
  kick up [ˈkɪk ˈəp]
 16. narobić problemów
  kick up [ˈkɪk ˈəp]
 17. rozboleć
  kick up [ˈkɪk ˈəp]
 18. kimnąć sobie
  kip down [ˈkɪp ˈdæʊn]
 19. pobić
  knock about [ˈnɑk əˈbæʊt]
 20. sponiewierać
  knock about [ˈnɑk əˈbæʊt]
 21. tłuc się
  knock about [ˈnɑk əˈbæʊt]
 22. omówić
  knock around [ˈnɑk əˈræʊnd]
 23. wałęsać się
  knock around [ˈnɑk əˈræʊnd]
 24. kosztować dużo
  knock back [ˈnɑk ˈbæk]
 25. szokować
  knock back [ˈnɑk ˈbæk]
 26. wstrząsnąć
  knock back [ˈnɑk ˈbæk]
 27. burzyć
  knock down [ˈnɑk ˈdæʊn]
 28. potrącić
  knock down [ˈnɑk ˈdæʊn]
 29. powalić
  knock down [ˈnɑk ˈdæʊn]
 30. przymknąć się
  knock it off! [ˈnɑk ˈɪt ˈɔf!]
 31. skończyć pracę
  knock off [ˈnɑk ˈɔf]
 32. skracać czas
  knock off [ˈnɑk ˈɔf]
 33. ukraść
  knock off [ˈnɑk ˈɔf]
 34. buchnąć coś
  knock off [ˈnɑk ˈɔf]
 35. sporządzić
  knock off [ˈnɑk ˈɔf]
 36. zrobić komuś dziecko
  knock up [ˈnɑk ˈəp]
 37. sporządzić naprędce
  knock up [ˈnɑk ˈəp]
 38. popykać sobie
  knock up [ˈnɑk ˈəp]
 39. podporządkować się
  knuckle under [ˈnəkəl ˈəndər]
 40. zgodzić się na warunki
  knuckle under [ˈnəkəl ˈəndər]
Author:
marko4
ID:
295849
Card Set:
C1 Phrasal Verbs K - Czasowniki Frazowe na literę K
Updated:
2015-02-15 10:08:20
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs K - Czasowniki Frazowe na literę K
Show Answers: