C1 Phrasal Verbs L - Czasowniki Frazowe na literę L

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. docenić
  lap up [ˈlæp ˈəp]
 2. wychlipać
  lap up [ˈlæp ˈəp]
 3. wygłupiać się
  lark about [ˈlɑrk əˈbæʊt]
 4. wygłupiać się
  lark around [ˈlɑrk əˈræʊnd]
 5. lunąć
  lash down [ˈlæʃ ˈdæʊn]
 6. wykrzyczeć coś z radości
  lark it up [ˈlɑrk ˈɪt ˈəp]
 7. przymocować linami
  lash down [ˈlæʃ ˈdæʊn]
 8. wydrzeć się na
  lash into [ˈlæʃ ˈɪntuː]
 9. wpaść w szał
  lash out [ˈlæʃ ˈæʊt]
 10. wkurzyć się
  lash out [ˈlæʃ ˈæʊt]
 11. przepuścić dużo pieniędzy
  lash out [ˈlæʃ ˈæʊt]
 12. wyrazić krytykę wobec
  lash out against [ˈlæʃ ˈæʊt əˈgenst]
 13. uderzyć z zaskoczenia
  lash out at [ˈlæʃ ˈæʊt ət]
 14. wydrzeć się na
  lash out at [ˈlæʃ ˈæʊt ət]
 15. przepuścić pieniądze na
  lash out on [ˈlæʃ ˈæʊt ˈɔn]
 16. załapać w końcu
  latch on [ˈlætʃ ˈɔn]
 17. rozwikłać
  latch on to [ˈlætʃ ˈɔn tə]
 18. uczepić się
  latch onto [ˈlætʃ ˈɔntuː]
 19. uzmysłowić sobie
  latch onto [ˈlætʃ ˈɔntuː]
 20. bałamucić
  lead on [ˈliːd ˈɔn]
 21. zrobić rozgrzewkę
  limber up [ˈlɪmbər ˈəp]
 22. wygimnastykować się
  limber up [ˈlɪmbər ˈəp]
 23. przygotowywać się do
  limber up for [ˈlɪmbər ˈəp fər]
 24. zaśmiecać
  litter up [ˈlɪtər ˈəp]
 25. utrzymać się z
  live by [ˈlɪv ˈbaɪ]
 26. mieszkać w miejscu pracy
  live in [ˈlɪv ˈɪn]
 27. żyć na całego
  live it up [ˈlɪv ˈɪt ˈəp]
 28. wyżyć za
  live off [ˈlɪv ˈɔf]
 29. żyć kosztem
  live off [ˈlɪv ˈɔf]
 30. przeżyć za
  live on [ˈlɪv ˈɔn]
 31. przetrwać
  live on [ˈlɪv ˈɔn]
 32. przeżyć
  live out [ˈlɪv ˈæʊt]
 33. spędzić
  live out [ˈlɪv ˈæʊt]
 34. urzeczywistnić
  live out [ˈlɪv ˈæʊt]
 35. mieszkać poza miejscem pracy
  live out [ˈlɪv ˈæʊt]
 36. mieszkać poza akademikiem
  live out [ˈlɪv ˈæʊt]
 37. wywiązać się z
  live up to [ˈlɪv ˈəp tə]
 38. spełniać oczekiwania
  live up to [ˈlɪv ˈəp tə]
 39. brać narkotyki
  load up [ˈloʊd ˈəp]
 40. spożywać dla
  load up on [ˈloʊd ˈəp ˈɔn]
 41. brać pod klucz
  lock in [ˈlɑk ˈɪn]
 42. namierzyć
  lock onto [ˈlɑk ˈɔntuː]
 43. zastosować lokaut
  lock out [ˈlɑk ˈæʊt]
 44. pozamykać drzwi i okna
  lock up [ˈlɑk ˈəp]
 45. schować
  lock up [ˈlɑk ˈəp]
 46. wsadzić do więzienia
  lock up [ˈlɑk ˈəp]
 47. wsadzić do szpitala
  lock up [ˈlɑk ˈəp]
 48. zaglądać
  look in [ˈlʊk ˈɪn]
 49. zobaczyć czy wszystko w porządku
  look in on [ˈlʊk ˈɪn ˈɔn]
 50. uznawać za
  look upon as [ˈlʊk əˈpɔn əz]
 51. rozluźnić się
  loosen up [ˈluːsən ˈəp]
 52. mieć władzę nad
  lord it over [ˈlɔrd ˈɪt ˈoʊvər]
 53. panować nad
  lord it over [ˈlɔrd ˈɪt ˈoʊvər]
 54. stracić
  lose out [ˈluːz ˈæʊt]
 55. stracić coś
  lose out on [ˈluːz ˈæʊt ˈɔn]
 56. tracić w porównaniu do
  lose out to [ˈluːz ˈæʊt tə]
 57. poszczęścić się
  luck into [ˈlək ˈɪntuː]
 58. mieć farta
  luck out [ˈlək ˈæʊt]
 59. pożądać
  lust after [ˈləst ˈæftər]
 60. pragnąć czegoś
  lust after [ˈləst ˈæftər]
 61. wynurzać się z mgły
  loom up [ˈluːm ˈəp]
Author:
marko4
ID:
295850
Card Set:
C1 Phrasal Verbs L - Czasowniki Frazowe na literę L
Updated:
2015-02-15 10:08:21
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs L - Czasowniki Frazowe na literę L
Show Answers: