C1 Phrasal Verbs M - Czasowniki Frazowe na literę M

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. spowodować zniknięcie
  magic away [ˈmædʒɪk əˈweɪ]
 2. przerobić na
  make into [ˈmeɪk ˈɪntuː]
 3. przekształcić na
  make into [ˈmeɪk ˈɪntuː]
 4. radzić sobie
  make out [ˈmeɪk ˈæʊt]
 5. wypisać
  make out [ˈmeɪk ˈæʊt]
 6. obmacywać się
  make out [ˈmeɪk ˈæʊt]
 7. obejmować się
  make out [ˈmeɪk ˈæʊt]
 8. zrozumieć
  make out [ˈmeɪk ˈæʊt]
 9. redagować
  make out [ˈmeɪk ˈæʊt]
 10. rozróżnić
  make out [ˈmeɪk ˈæʊt]
 11. przemienić
  make over [ˈmeɪk ˈoʊvər]
 12. przerobić
  make over [ˈmeɪk ˈoʊvər]
 13. przekazać
  make over [ˈmeɪk ˈoʊvər]
 14. przenieść
  make over [ˈmeɪk ˈoʊvər]
 15. kierować się w stronę
  make towards [ˈmeɪk towards]
 16. załagodzić spór
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 17. pogodzić się
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 18. malować się
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 19. zrobić make-up
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 20. zmyślać
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 21. składać się
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 22. nadrobić
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 23. obniżać ocenę
  mark down [ˈmɑrk ˈdæʊn]
 24. obniżyć cenę
  mark down [ˈmɑrk ˈdæʊn]
 25. zanotować
  mark down [ˈmɑrk ˈdæʊn]
 26. zapamiętać
  mark down [ˈmɑrk ˈdæʊn]
 27. podnieść cenę
  mark up [ˈmɑrk ˈəp]
 28. poślubić osobę tego samego wyznania
  marry in [ˈmeriː ˈɪn]
 29. poślubić osobę innego wyznania
  marry out [ˈmeriː ˈæʊt]
 30. zmieszać
  mash up [ˈmæʃ ˈəp]
 31. ubić na papkę
  mash up [ˈmæʃ ˈəp]
 32. popsuć
  mash up [ˈmæʃ ˈəp]
 33. osiągnąć limit
  max out [ˈmæks ˈæʊt]
 34. dopasować się do
  match up to [ˈmætʃ ˈəp tə]
 35. przemiana
  makeover [ˈmeɪkˌoʊvər]
 36. porównać z
  measure against [ˈmeʒər əˈgenst]
 37. odmierzyć
  measure off [ˈmeʒər ˈɔf]
 38. zmierzyć
  measure out [ˈmeʒər ˈæʊt]
 39. zważyć
  measure out [ˈmeʒər ˈæʊt]
 40. odmierzyć
  measure out [ˈmeʒər ˈæʊt]
 41. zmierzyć
  measure up [ˈmeʒər ˈəp]
 42. dorastać do
  measure up [ˈmeʒər ˈəp]
 43. stać na równi
  measure up [ˈmeʒər ˈəp]
 44. być wystarczająco dobrym
  measure up [ˈmeʒər ˈəp]
 45. natrafić na
  meet with [ˈmiːt ˈwɪð]
 46. spotkać się z
  meet with [ˈmiːt ˈwɪð]
 47. stopnieć
  melt away [ˈmelt əˈweɪ]
 48. znikać
  melt away [ˈmelt əˈweɪ]
 49. bałaganić
  mess around [ˈmes əˈræʊnd]
 50. wygłupiać się
  mess around [ˈmes əˈræʊnd]
 51. robić bałagan
  mess up [ˈmes ˈəp]
 52. zepsuć
  mess up [ˈmes ˈəp]
 53. przegapić
  miss out [ˈmɪs ˈæʊt]
 54. pominąć
  miss out [ˈmɪs ˈæʊt]
 55. pomylić z
  mistake with [məˈsteɪk ˈwɪð]
 56. uporządkować
  mop up [ˈmɑp ˈəp]
 57. sprzątnąć
  mop up [ˈmɑp ˈəp]
 58. wyczyścić talerze
  mop up [ˈmɑp ˈəp]
 59. wycierać rozlany płyn
  mop up [ˈmɑp ˈəp]
 60. posuwać się naprzód
  move ahead [ˈmuːv əˈhed]
 61. pójść sobie
  move along [ˈmuːv əˈlɔŋ]
 62. rozwijać się dobrze
  move along [ˈmuːv əˈlɔŋ]
 63. wyprowadzić się
  move away [ˈmuːv əˈweɪ]
 64. odchodzić od
  move away from [ˈmuːv əˈweɪ ˈfrəm]
 65. opuszczać się
  move down [ˈmuːv ˈdæʊn]
 66. wprowadzić się
  move in [ˈmuːv ˈɪn]
 67. wprowadzić się
  move into [ˈmuːv ˈɪntuː]
 68. przenieść się
  move on [ˈmuːv ˈɔn]
 69. przemieścić
  move on [ˈmuːv ˈɔn]
 70. wyprowadzić się
  move out [ˈmuːv ˈæʊt]
 71. dążyć do
  move towards [ˈmuːv towards]
 72. przygotowywać się do
  move towards [ˈmuːv towards]
Author:
marko4
ID:
295851
Card Set:
C1 Phrasal Verbs M - Czasowniki Frazowe na literę M
Updated:
2015-02-15 10:08:28
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs M - Czasowniki Frazowe na literę M
Show Answers: