C1 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. przerwać
  pack in [ˈpæk ˈɪn]
 2. rzucić
  pack in [ˈpæk ˈɪn]
 3. skończyć z
  pack in [ˈpæk ˈɪn]
 4. zepsuć się
  pack in [ˈpæk ˈɪn]
 5. Przestań!
  Pack it in! [ˈpæk ˈɪt ˈɪn!]
 6. skończyć z
  pack up [ˈpæk ˈəp]
 7. skończyć pracę
  pack up [ˈpæk ˈəp]
 8. zepsuć się
  pack up [ˈpæk ˈəp]
 9. zdrzemnąć się
  pad down [ˈpæd ˈdæʊn]
 10. dorzucić zbędny tekst
  pad out [ˈpæd ˈæʊt]
 11. wkręcać
  palm off [ˈpɑm ˈɔf]
 12. opylić
  palm off [ˈpɑm ˈɔf]
 13. układać się
  pan out [ˈpæn ˈæʊt]
 14. ograniczyć
  pare back [ˈper ˈbæk]
 15. ograniczyć
  pare down [ˈper ˈdæʊn]
 16. zmniejszyć
  pare down [ˈper ˈdæʊn]
 17. przekazywać z pokolenia na pokolenie
  pass down [ˈpɑz ˈdæʊn]
 18. umrzeć
  pass on [ˈpɑz ˈɔn]
 19. odejść
  pass on [ˈpɑz ˈɔn]
 20. zemdleć
  pass out [ˈpɑz ˈæʊt]
 21. przeszukać
  pat down [ˈpæt ˈdæʊn]
 22. rewidować
  pat down [ˈpæt ˈdæʊn]
 23. stworzyć na szybko
  patch together [ˈpætʃ təˈgeðər]
 24. zebrać na szybko
  patch together [ˈpætʃ təˈgeðər]
 25. zmontować na szybko
  patch together [ˈpætʃ təˈgeðər]
 26. załagodzić spór
  patch up [ˈpætʃ ˈəp]
 27. pozszywać
  patch up [ˈpætʃ ˈəp]
 28. zapłacić gotówką
  pay down [ˈpeɪ ˈdæʊn]
 29. spłacić w całości
  pay off [ˈpeɪ ˈɔf]
 30. przekupić
  pay off [ˈpeɪ ˈɔf]
 31. dziobnąć
  peck at [ˈpek ət]
 32. odłączyć się od grupy
  peel away [ˈpiːl əˈweɪ]
 33. odłączyć się od
  peel away from [ˈpiːl əˈweɪ ˈfrəm]
 34. odłączyć się
  peel off [ˈpiːl ˈɔf]
 35. tracić korę
  peel off [ˈpiːl ˈɔf]
 36. odłączyć się od
  peel off from [ˈpiːl ˈɔf ˈfrəm]
 37. ruszyć z piskiem opon
  peel out [ˈpiːl ˈæʊt]
 38. pracować wytrwale
  peg away [ˈpeg əˈweɪ]
 39. przymocować do ziemi
  peg down [ˈpeg ˈdæʊn]
 40. umrzeć
  peg it [ˈpeg ˈɪt]
 41. kipnąć
  peg it [ˈpeg ˈɪt]
 42. wywiesić
  peg out [ˈpeg ˈæʊt]
 43. wykitować
  peg out [ˈpeg ˈæʊt]
 44. palikować
  peg out [ˈpeg ˈæʊt]
 45. rozruszać
  pep up [ˈpep ˈəp]
 46. ożywić
  pep up [ˈpep ˈəp]
 47. odzyskać animusz
  perk up [ˈpərk ˈəp]
 48. dojść do siebie
  perk up [ˈpərk ˈəp]
 49. opaść
  peter out [ˈpiːtər ˈæʊt]
 50. stracić zapał
  peter out [ˈpiːtər ˈæʊt]
 51. Spadaj!
  Pig off! [ˈpɪg ˈɔf!]
 52. wpieprzać jak świnia
  pig out [ˈpɪg ˈæʊt]
 53. władować się do środka
  pile in [ˈpaɪl ˈɪn]
 54. władować się do środka
  pile into [ˈpaɪl ˈɪntuː]
 55. wydobyć się z
  pile out [ˈpaɪl ˈæʊt]
 56. zmusić
  pin down [ˈpɪn ˈdæʊn]
 57. przycisnąć do muru
  pin down [ˈpɪn ˈdæʊn]
 58. sprecyzować
  pin down [ˈpɪn ˈdæʊn]
 59. przypisać coś komuś
  pin something on someone [ˈpɪn ˈsəm(p)θɪŋ ˈɔn someone]
 60. przypiąć
  pin up [ˈpɪn ˈəp]
 61. upiąć
  pin up [ˈpɪn ˈəp]
 62. marnieć
  pine away [ˈpaɪn əˈweɪ]
 63. usychać
  pine away [ˈpaɪn əˈweɪ]
 64. przestać gadać
  pipe down [ˈpaɪp ˈdæʊn]
 65. zabrać głos
  pipe up [ˈpaɪp ˈəp]
 66. zmusić do rywalizacji
  pit against [ˈpɪt əˈgenst]
 67. nastawić przeciwko sobie
  pit against [ˈpɪt əˈgenst]
 68. zjechać do pit-stopu
  pit out [ˈpɪt ˈæʊt]
 69. ubiegać się o
  pitch for [ˈpɪtʃ fər]
 70. przyłączyć się do pracy
  pitch in [ˈpɪtʃ ˈɪn]
 71. pomagać w pracy
  pitch in [ˈpɪtʃ ˈɪn]
 72. zaatakować
  pitch into [ˈpɪtʃ ˈɪntuː]
 73. skrytykować
  pitch into [ˈpɪtʃ ˈɪntuː]
 74. obijać się
  piss about [ˈpɪs əˈbæʊt]
 75. obijać się
  piss around [ˈpɪs əˈræʊnd]
 76. lać
  piss down [ˈpɪs ˈdæʊn]
 77. wkurzyć
  piss off [ˈpɪs ˈɔf]
 78. Odwal się!
  Piss off! [ˈpɪs ˈɔf!]
 79. reinwestować
  plough back [plough ˈbæk]
 80. wrąbać się w
  plough into [plough ˈɪntuː]
 81. męczyć się dalej
  plough on [plough ˈɔn]
 82. przedzierać się
  plough on [plough ˈɔn]
 83. obżerać się
  plough through [plough ˈθruː]
 84. przebrnąć przez
  plough through [plough ˈθruː]
 85. przedzierać się
  plough through [plough ˈθruː]
 86. przeciskać się
  plough through [plough ˈθruː]
 87. przeorać
  plough up [plough ˈəp]
 88. obskubać
  pluck at [ˈplək ət]
 89. obskubać z nerwów
  pluck at [ˈplək ət]
 90. cisnąć
  plump down [ˈpləmp ˈdæʊn]
 91. wybierać
  plump for [ˈpləmp fər]
 92. roztrzepać
  plump up [ˈpləmp ˈəp]
 93. przywracać właściwy kształt
  plump up [ˈpləmp ˈəp]
 94. usiaść ociężale
  plump yourself down [ˈpləmp jərˈself ˈdæʊn]
 95. klapnąć
  plump yourself down [ˈpləmp jərˈself ˈdæʊn]
 96. myszkować
  poke about [ˈpoʊk əˈbæʊt]
 97. rozglądać się
  poke around [ˈpoʊk əˈræʊnd]
 98. zapłacić
  pony up [ˈpoʊniː ˈəp]
 99. odpuścić sobie
  poop out [ˈpuːp ˈæʊt]
 100. opaść z sił
  poop out [ˈpuːp ˈæʊt]
 101. wystawić do wiatru
  poop out on [ˈpuːp ˈæʊt ˈɔn]
 102. zaglądnąć
  pop in [ˈpɑp ˈɪn]
 103. wpaść
  pop in [ˈpɑp ˈɪn]
 104. nadawać
  pop off [ˈpɑp ˈɔf]
 105. wyszkoczyć gdzieś
  pop off [ˈpɑp ˈɔf]
 106. wyskoczyć
  pop out [ˈpɑp ˈæʊt]
 107. wyskakiwać
  pop up [ˈpɑp ˈəp]
 108. wyskoczyć komuś
  pop up [ˈpɑp ˈəp]
 109. ślęczeć
  pore over [ˈpɔr ˈoʊvər]
 110. wykitować
  pop off [ˈpɑp ˈɔf]
 111. gmerać się
  potter about [ˈpɑtər əˈbæʊt]
 112. gmerać się
  potter around [ˈpɑtər əˈræʊnd]
 113. paplać
  prattle on [ˈprætəl ˈɔn]
 114. szczebiotać
  prattle on [ˈprætəl ˈɔn]
 115. wesprzeć
  prop up [ˈprɑp ˈəp]
 116. rozgryźć zamiary
  psych out [ˈsaɪk ˈæʊt]
 117. wyprowadzić kogoś z równowagi
  psych someone out [ˈsaɪk someone ˈæʊt]
 118. przygotować się psychicznie
  psych up [ˈsaɪk ˈəp]
Author:
marko4
ID:
295852
Card Set:
C1 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P
Updated:
2015-02-15 10:08:31
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P
Show Answers: