C1 Time - Czas

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. od wielkiego święta
  once in a blue moon [ˈwəns ˈɪn ə ˈbluː ˈmuːn]
 2. cale życie
  all sb born days [ˈɔl sb ˈbɔrn ˈdeɪz]
 3. trwanie
  duration [djuːˈɹeɪʃn̩]
 4. za moment
  in a mo [ˈɪn ə ˈemˈoʊ]
 5. za sekundę
  in a sec [ˈɪn ə ˈsek]
 6. za chwilę
  in a tick [ˈɪn ə ˈtɪk]
 7. zaraz
  in less then no time [ˈɪn ˈles ˈðen ˈnoʊ ˈtaɪm]
 8. błyslawicznie
  in a flash [ˈɪn ə ˈflæʃ]
 9. pół minutki
  half a mo [ˈhæf ə ˈemˈoʊ]
 10. od bardzo dawna
  for yonks [fər yonks]
 11. w kółko z przyjemnością
  till the cows come home [təl ðə ˈkæʊz ˈkəm ˈhjuːm]
 12. do końca czyichś dni
  till hell freezes over [təl ˈhel ˈfriːzɪz ˈoʊvər]
 13. migiem
  in a jiffy [ˈɪn ə ˈdʒɪfiː]
 14. w podeszłym wieku
  over the hill [ˈoʊvər ðə ˈhɪl]
 15. czas pokaże
  time will tell [ˈtaɪm wəl ˈtel]
 16. nie ma czasu do stracenia
  there is no time to lose [ˈðer ɪz ˈnoʊ ˈtaɪm tə ˈluːz]
 17. czas leczy rany
  time heals all wounds [ˈtaɪm ˈhiːlz ˈɔl ˈwuːndz]
 18. zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  clockwise [ˈklɒkwaɪz]
 19. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
  counter-clockwise [counter-clockwise]
 20. wskazówka zegara
  hand of a clock [ˈhænd əv ə ˈklɑk]
 21. zegar z kukułką
  cuckoo clock [ˈkuːkuː ˈklɑk]
 22. tarcze zegarowa
  clock face [ˈklɑk ˈfeɪs]
 23. mechanizm zegarowy
  clockwork [klɑːkwɚk]
 24. zegar śpieszy
  clock gains [ˈklɑk ˈgeɪnz]
 25. zegar się spóźnia
  clock is slow [ˈklɑk ɪz ˈsloʊ]
 26. klepsydra
  hourglass [ˈæʊrˌglæs]
 27. zmrok
  twilight [ˈtwaɪlait]
 28. wybijać godzinę
  strike [stɻaɪk]
 29. nadchodzący
  forthcoming [fɔrθˈkəmɪŋ]
 30. kolejny
  subsequent [ˈsʌbsɪkwənt]
 31. zbieżny
  convergent [kɔ̃.vɛʁʒ]
 32. jednoczesny
  simultaneous [sɪm.əlˈteɪ̯n.i.əs]
 33. zbieżny
  concurrent [concurrent]
 34. bieżący
  ongoing [ˈɔnˌgoʊɪŋ]
 35. współczesny
  contemporary [kənˈtempəˌreriː]
 36. przejściowy
  transitional [transitional]
 37. okres powojenny
  post-war era [post-war ˈerə]
 38. kwartalny
  quarterly [ˈkwɔtərliː]
 39. sukcesywny
  successive [səkˈsesɪv]
 40. ostatnimi czasy
  in recent times [ˈɪn ˈriːsənt ˈtaɪmz]
 41. przed
  prior to [ˈpraɪr tə]
 42. zbieżny z
  coincident with [coincident ˈwɪð]
 43. zbieżny
  coincident [ˈkəʊˌɪn.sɪ.dn̩t]
 44. w dzisiejszych czasach
  nowadays [ˈnaʊ.ə.deɪz]
Author:
marko4
ID:
295858
Card Set:
C1 Time - Czas
Updated:
2015-02-15 10:17:21
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Time - Czas
Show Answers: