C2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. dzwonek
  bluebell [bluebell]
 2. goździk
  carnation [kɑːˈneɪ.ʃən]
 3. chryzantema
  chrysanthemum [krɪˈsænθəməm]
 4. bławatek
  cornflower [ˈkɔrnˌflawər]
 5. krokus
  crocus [ˈkrəʊ.kəs]
 6. żonkil
  daffodil [ˈdæfəˌdɪl]
 7. mniszek lekarski
  dandelion [ˈdæn.dɪ.laɪən]
 8. malwa
  hollyhock [ˈhɑliːˌhɑk]
 9. irys
  iris [aɪɹɪs]
 10. konwalia
  lily of the valley [ˈlɪliː əv ðə ˈvæliː]
 11. łubin
  lupine [ˈluːpən]
 12. lilia wodna
  water lily [ˈwɔtər ˈlɪliː]
 13. pierwiosnek
  primrose [ˈprɪmˌroʊz]
 14. barwinek
  periwinkle [ˈpɛɹɪwɪŋk(ə)l]
 15. orchidea
  orchid [ˈɔrkɪd]
 16. narcyz
  narcissus [nɑrˈsɪsəs]
 17. topola
  poplar [ˈpɑplər]
 18. jarzębina
  rowan [rəʊən]
 19. klon
  maple [ˈmeɪpəl]
 20. wiąz
  elm [ɛlm]
 21. świerk
  spruce [ˈspruːs]
 22. brzoza
  birch [bɜː(r)tʃ]
 23. olsza
  alder [ˈɔldər]
 24. buk
  beech [ˈbiːtʃ]
 25. cedr
  cedar [siːdə]
 26. jesion
  ash [æʃ]
 27. lipa
  linden [ˈlɪn.dən]
 28. modrzew
  larch [ˈlɑːtʃ]
 29. cyprys
  cypress [ˈsaɪ.prəs]
 30. rumianek
  chamomile [ˈkæməˌmaɪl]
 31. paproć
  fern [fɜːn]
 32. juka
  yucca [ˈjəkə]
 33. oset
  thistle [ˈθɪsəl]
 34. mech
  moss [mɒs]
 35. czarny bez
  elderberry [ˈeldəˌberiː]
 36. jemioła
  mistletoe [ˈmɪsəltəʊ]
 37. żołądź
  acorn [ˈeɪˌkɔrn]
 38. pręcik
  stamen [ˈsteɪ.mən]
 39. sęk
  knot [nɒt]
 40. zagajnik
  copse [kɒps]
 41. żywica
  resin [ˈɹɛzɪn]
 42. leśnictwo
  forestry [ˈfɔrəstriː]
Author:
marko4
ID:
295871
Card Set:
C2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny
Updated:
2015-02-15 11:40:37
Tags:
C2
Folders:
C2
Description:
C2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny
Show Answers: