XYZ

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur löser man en generellt en XYZ fråga?
  Med enkla beräkningar och trixande med regler.

  Identifiera svårigheten med uppgiften för att lösa snabbare och enklare.
 2. Hur löser man en fråga som ges i text form?
  Skriv ner allt som givs till ekvationer.
 3. Hur gör du om du inte ser vilka regler som skall användas?
  Sätt in olika enkla värden i variablerna.
 4. Skall man titta på svarsalternativen innan man räknar?
  Nej, de är byggda på liknande regler som är felaktiga. 

  Falska svar som ser korrekta ut finns ofta med. 

  Lita på din kunskap om hur regeln egentligen funkar.
 5. På vilka 5 sätt kan man lösa en uppgift?
  • 1. Använda sig av regler.
  • 2. Ekvationer.
  • 3. Sätta in värden/ svarsalternativ i ekvationen.
  • 4. Gissa, eliminera / elim stort avvikande svar.
 6. Hur ser tidsfördelingen ut?
  Går det mer än 50 sek ringa in och gå vidare.
 7. Vilka olika matematiska områden kan vara med på XYZ delen?
  5 stycken
  Algebra, aritmetik, geometri, funktionslära, statistik.
 8. Hur många XYZ uppgifter finns på varje kvantitativ del?
  12
Author:
ccc
ID:
295893
Card Set:
XYZ
Updated:
2015-02-15 16:27:19
Tags:
XYZ
Folders:

Description:
XYZ
Show Answers: