KVA

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur många KVA uppgifter finns det på varje prov kvantitativ del.
  10 stycken.
 2. Hur löser man generellt KVA uppgifter?
  • Försök att se samband via logik och regler mellan kvantiteterna och given info.
  • Ett fåtal sabba beräkningar brukar räcka och är de längre så skall man kunna se ungefär hur de beräkningarna går med hjälp av erfarenhet.
 3. Vilka matematiska områden är med på KVA delen?
  Algebra, aritmetik, geometri, funktionslära, statistik.
 4. Vad kännetecknar generellt en KVA uppgift?
  Ställer högre krav på förmågan att resonera än att räkna matematiskt.
 5. Hur många sekunder skall man lägga på varje fråga?
  50
 6. Nämn några olika sätt kvantiteterna kan vara angivna?
  siffror, Variabler, algebraiska uttryck, funktionsvärden, fraktioner, procent
 7. Hur börjar man med en KVA uppgift?
  Titta på kvantiteterna först, man kan många gånger snabbt se vilken som är störst genom att jämföra.
 8. Kan man lösa KVA utan beräkningar? hur?
  Genom att sälla upp strukturen för uträkningarna blir svaret uppenbart och man slipper utföra dem. 

  Kom ihåg att det är en jämförelse mellan alternativen du skall svara på, inte genom svaret av exakta beräkningar. Time is of the viktighet.
 9. Vilken roll spelar förenkling vid KVA uppgifter?
  • stor, Att förenkla två kvantiteter med hjälp av regler är ofta en vanlig lösningsmetod. 
  • Potenslagarna och kvadreringslagarna är exempel på detta.
 10. Vad skall man tänka på vid avrundning?
  Är skillnaden mellan kvantiteterna obehagligt liten måste man göra mer exakta beräkningar
 11. Hur läser man x<10
  Står det inte att x kan vara <0, alltså negativt, antas det att x är ett positivt tal. 

  Det är alltså ett tal mellan 0 och 10
 12. Hur kan man ibland snabbt se om D är rätt svar?
  • Vid ekvationer så kan man testa med olika x värden så som
  • -1
  • 0
  • 0,5
  • 1
  • 2
 13. Varför skall man lägga på minnet att x>0 gör att x gäller även för decimaler?
  Ett decimaltal positivt eller ej blir mindre ju fler gånger det multipliceras
 14. I vika fall kan du avbryta berkningarna?
  Där du märker att den ena redan är större än den andra även om du har beräkningar kvar.
 15. Att skissa figuret kan hjälpa till närdå?
  Vid jämförelse mellan dem där det inte finns något klart samband kan sambandet ibland bli uppenbart efter en skiss.
Author:
ccc
ID:
295894
Card Set:
KVA
Updated:
2015-02-15 19:35:53
Tags:
KVA
Folders:

Description:
KVA
Show Answers: