Palliativ tenta (gamla tenta frågor) 2015

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Barbro har drabbats av svamp i munnen. På vilket sätt kan du identifiera detta symtom och varför har hon fått munsvamp?
  • Vit beläggning i mun, insida av kinder och i gom
  • Vitgula prickar som kan bli såriga och blöda
  • Röd irriterad slemhinna
  • Sprickor i mungipor
 2. Vilka omvårdnadsåtgärder vidtar du vid svamp i munnen och hur utvärderar du din behandling?
  • Viktigt med god munvård
  • vichy är bra mot svamp i munnen
  • smörja mun gärna med olja, rengöra
  • har pat proteser? och sitter dessa bra?
  • medicinsk behandling som påverkar? ex kortison inhalation? Viktigt att skölja munnen efter.

  Ser till så att munvården sköts och utvärdera behandlingen efter några dagar för att se om det blivit någon förändring
 3. Illamående är ett stort bekymmer för många patienter i palliativ vård. Hur kan man lindra illamåendet? Ange både farmakologiskt behandling och hur planerar du dina omvårdnadsåtgärder för att minska detta lidande?
  • Beroende på orsaken till illamåendet så behandlar man den olika, tex på läkemedelsbehandling är antihistaminer & neuroleptika.
  • Omvårdnadsåtgärder för att minska illamåendet kan vara att kolla så att mag och tarm funktionen fungerar då förstoppning kan skapa illamående, pat bör sitta bra, har pat ont i munnen? servera aptitlig mat, undvika starka dofter
 4. Barbro är också förstoppad, vilka adekvata medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärder vill du vidta för att hon skall få sköta magen?
  • Laxantia i farmakologisk behandling, tex lactulos dagligen
  • dricka mycket
  • fiberrik mat
  • aktivering
 5. En god natts sömn kan ge den palliativa patienten vila från dagens bekymmer. Kan du redogöra för olika tänkbara orsaker till en sömnstörning.
  • Smärta
  • Oro/ ångest
  • Rädsla
 6. Vilken typ av smärta har hon, när hon beskriver smärtan som diffus molande och irriterande?
  Visceral nociceptiv smärta
 7. Hur stor skall behovsdosen av opioider vara av den totala dygnsdosen?
  • Vid låg dos 1/6 av dygnsdosen
  • vid hög dos 1/10 av dygnsdosen
 8. När kan det finnas motiv för opioidrotation?
  När pat smärtlindring minskas, ett tecken på resistens
 9. Ge exempel på hur man som vårdpersonal kan mäta andnöd. Svar:
  • Pef
  • Vas
Author:
Anonymous
ID:
296005
Card Set:
Palliativ tenta (gamla tenta frågor) 2015
Updated:
2015-02-16 18:32:11
Tags:
palliativ
Folders:

Description:
p
Show Answers: