statistik

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
296173
Filename:
statistik
Updated:
2015-02-18 04:05:21
Tags:
2aMax
Folders:

Description:
Spørgsmål til statistik
Show Answers:

 1. Fejl af første art
  Forkaster en rigtig hypotese
 2. Fejl af anden art
  Godtager en forkert hypotese
 3. Signifikansniveau
  Hvis sandsynligheden for at få et forkert svar er over 5% forkastes hypotesen
 4. Deskriptiv statistik
  Bruges til at beskrive et datasæt ved hjælp af deskriptorer
 5. Induktiv statistik/statistisk inferens
  Træffe beslutninger ud fra data
 6. Deskriptorer
  Grafisk fremstilling af data
 7. Stokastiske eksperimenter
  Kan have tilfældige udkom
 8. Stokastisk variabel
  Sandsynligheden for udkommet af forskellig data