Rasmus

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvad er deskriptiv statistik.
  Det er en måde at beskrive statistiske datasæt vha. deskriptorer.
 2. Nævn nogle deskriptorer
  Median, middeltal, kvartilsæt...
 3. Hvilket form for eksperiment er terningekast?
  stokatisk eksperiment.
 4. Hvad består en 'fejl af første art' af?
  At forkaste en sand hypotese.
 5. Hvad består en 'fejl af anden art' af?
  at beholde en falsk hypotese
 6. hvad er en hypotese?
  En antagelse, der endnu ikke er bevist
 7. Hvilken form for statistik bruges til at transformere data til viden?
  Induktiv statistik
 8. hvad er et andet ord for induktiv statistik?
  statistisk inferens
 9. Hvis man har på fornemmelsen, at udfaldet af et eksperiment bliver en ting frem for en anden, hvad kalder man så det?
  en overvejende sandsynlighed
 10. hvad er et andet udtryk for sandsynligheden for at begå fejl af første art?
  signifikansniveau

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
296175
Filename:
Rasmus
Updated:
2015-02-18 09:04:06
Tags:
2aMa
Folders:

Description:
this is razmuz
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview