Nanananananananana Matman!

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Deskriptiv statistisk
  Beskrivende statistik - bruges til at beskrive dataset med termer som middeltal, median og kvartilset.
 2. Induktiv statistik
  Transformationen af statistik til viden - beslutnings støtte ud fra statistik.
 3. Hypotese
  En påstand/antagelse som endnu ikke er bevist.
 4. Fejl af første art
  Forkaste en rigtig hypotese.
 5. Fejl af anden art
  Godtage en forkert hypotese.
 6. Signifikansniveau
  Sandsynligheden for at et resultat er en tilfældighed.
 7. Stokastiske eksperimenter
  Stokastisk betyder tilfældig.
 8. Hændelse
  En målbar værdi.
 9. Stokastisk variabel
  En sandsynlighed.
Author:
Anonymous
ID:
296177
Card Set:
Nanananananananana Matman!
Updated:
2015-02-18 09:06:07
Tags:
2aMa
Folders:
Mathematics
Description:
Statistics.
Show Answers: