Statistik Rasmus

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Induktiv statistik
  En metode at arbejde med statistik, hvori ideen er at enten afkræfte eller bekræfte hypoteser vha. den statistik og data, der arbejdes med.
 2. Nævn nogle skriptorer
 3. Signifikansniveau
  • Signifikansniveau er sandsynligheden for, at et resultat er baseret på tilfældighed.
  • niveauet bliver også sat på 5%, som er et lavt tal. Hvis man således undersøger og frembringer et resultat, hvoraf mere end 5% er in-korrekt, kan en hypotese afkræftes.
 4. Hypotese
  En hypotese er en antagelse, som kan bekræftes eller afkræftes vha. behandling og undersøgelser. En hypotese antager noget om et givent emne
 5. Stokatiske eksperimenter
  Eksperimenter, som er tilfældige
Author:
Anonymous
ID:
296178
Card Set:
Statistik Rasmus
Updated:
2015-02-18 09:08:49
Tags:
2aMa
Folders:

Description:
Statistik
Show Answers: