Statistik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er fejl af anden art?
  At godtage en hypotese/vælge ikke at forkaste en hypotese, der er forkert.
 2. Hvad er fejl af første art?
  Forkastelse af en rigtig hypotese.
 3. Hvad er en hypotese?
  Hypotese er en antagelse af, hvad resultatet kunne være. (tages før statistikken er bevist)
 4. Hvad er induktiv statistik?
  Statistisk inferens, anvendes for at transformere dataen fra statistikkerne til viden. (generalisering af stikprøver til population). Mål = træffe beslutninger ud fra data.
 5. Hvad er deskriptiv statistik?
  Ved desktiptiv statistik beskriver man datasættene ved deskriptorer (middeltal, median, kvartilsæt etc.). Ligeledes grafiske fremstillinger. Mål = overblik
 6. Hvad er signifikansniveau?
  Den procentdel, som der må være fejl i af produktet (hvis 5% er signifikansniveauet, skal 95% af produktet være fejlfrit)
 7. Hvad er stokastiske eksperimenter?
  For undersøgelse, om man har en sand hypotese, udføres stokastiske eksperimenter (statistiske eksperimenter). Det er dermed blot eksperimenter, som er forudsigelige, for at teste hypotesen
Author:
Anonymous
ID:
296179
Card Set:
Statistik
Updated:
2015-02-18 09:06:43
Tags:
2aMa
Folders:

Description:
Statistik
Show Answers: