Statistik FTW

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er en hypotese?
  En påstand, som ikke er bevist endnu.
 2. Hvordan begår man en fejl af første art?
  Man forkaster en rigtig hypotese.
 3. Hvordan begår man en fejl af anden art?
  Man godtager en forkert hypotese.
 4. Hvad er et stokastisk eksperiment?
  Et eksperiment, hvor udfaldet er tilfældigt.
 5. Hvad er et signifikansniveau?
  Sandsynligheden for, at et resultat er fremkommet ved en tilfældighed, og at man derfor har lavet en fejl ved at forkaste en rigtig hypotese.
 6. Hvad er en stokastisk variabel?
  En funktion, der til ethvert udfald af et stokastisk eksperiment knytter et tal (en sandsynlighed).
 7. Hvad er en hændelse ift. sandsynlighed?
  En hændelse er det, at noget sker. Dette tillægger man en målbar værdi (en sandsynlighed). Ex: Der er 50% sandsynlighed for hændelsen at det regner i morgen.
 8. Hvad er deskriptiv statistik?
  Statistik, hvormed man forsøger at få et overblik over den data, man behandler.
 9. Hvad er induktiv statistik?
  Statistik, hvormed man forsøger at træffe beslutninger ud fra data.
Author:
Anonymous
ID:
296180
Card Set:
Statistik FTW
Updated:
2015-02-18 09:06:43
Tags:
2aMa
Folders:

Description:
Statistik begreber
Show Answers: