Statistik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er en fejl af anden art?
  Det at godtage en forkert hypotese.
 2. Hvad er at begå en fejl af første art?
  Det at forkaste en rigtig hypotese
 3. Hvad er en hypotese?
  En påstand eller antagelse som ikke er statistisk bevist.
 4. Hvad er induktiv statistik (eller statistisk inferens)?
  Bruges til at transformere data til viden. Dette får os til at træffe beslutninger ud fra den indsamlede data.
 5. Hvad er deskriptiv statistik?
  anvendes til at beskrive datasæt (median, kvartilsæt, middeltal mm.)
 6. Hvad er et signifikansniveau?
  Det procentdel der må være fejl ved. Man sætter den oftest til 5%.

  (En fabrik laver produkter og hvis signifikansniveauet er sat til 5% må kun 5% af produkterne være forkert lavet)
 7. Hvad er stokastiske eksperimenter?
  De eksperimenter man laver (som er uforudsigelige) for at teste hypotesen.
Author:
Anonymous
ID:
296181
Card Set:
Statistik
Updated:
2015-02-18 09:07:16
Tags:
2aMa
Folders:

Description:
GÅS
Show Answers: