Phrases

Card Set Information

Author:
WayneB
ID:
296319
Filename:
Phrases
Updated:
2016-10-08 10:10:47
Tags:
Welsh
Folders:

Description:
Phrases
Show Answers:

 1. I had better
  Well i fi
 2. I wonder
  Sgwyn i
 3. mow the lawn
  dorri'r lawnt
 4. What about....?
  Beth am......?
 5. Why don't we?
  Beth am i ni?
 6. There we are
  • Dyna ni
  • Na Ni
 7. Why not?
  Pam lai?
 8. Like that
  Fel na
 9. Like (something)
  Un debyg i (......)
 10. Wedi ymddeol
  Retired
 11. Wedi blino'n lan
  Very tired
 12. Still here
  Ohyd yma
 13. I prefer
  Maen well gydaf i
 14. Gael i fy lonydd
  Leave me alone
 15. Take for granted
  Cymryd yn ganiataol
 16. Sooner the better
  Gorau po gyntaf
 17. Fel ma digwedd
  As it happens
 18. Without a doubt
  Heb os nac oni bai
 19. Always
  Bob tro amser
 20. Sooner or later
  Yn hwyr neu'n hwyrach
 21. What time?
  Faint o'r gloch?
 22. For being a
  Ar fod yn
 23. Exscuse me
  Esgusodwch fi
 24. maddeuwch i fi
  Forgive me
 25. Am dro
  For a walk
 26. Hebddot ti
  Without you
 27. ....wna nei?
  ....will you?
 28. What is?
  Beth sydd?
 29. Hebddo i
  Without me
 30. Er Mwyn
  In order to
 31. Did you?
  Naddo?
 32. If you don't
  Os na wneid i
 33. Ar ol
  After
 34. On top of
  Ar ben
 35. Between
  Rhwng
 36. In middle
  Yn hanol
 37. Yn erbyn
  Against
 38. I am not interested (in that)
  Nid oes gennyf ddiddordeb (yn hynny)
 39. Under
  O dan
 40. Beside (next to)
  Wrth ochr
 41. Ar hyn o bryd
  At the moment
 42. Mae'n debyg
  It's likely
 43. Pan fydd modd (i ti)
  When possible (for you)
 44. Damwaith (Gas)
  Accident (nasty)
 45. Machine (cash)
  • Peiriant (arian)
  • Pwll yn y wal
 46. As usual
  Fel arfer
 47. In the meantime
  Yn y cyf amser
 48. I am fortunate
  Dwi'n ffodus
 49. Wrth fy modd
  Delighted
 50. Dros y Lleuad
  Over the moon
 51. Os fydd modd
  • If there is a way
  • If possible
 52. (Wedais i) wrth i ti
  (I said/told) you
 53. Na chei
  No, you can't
 54. Cei, Cei
  Yes, Yes,
 55. A few
  Ychydig
 56. Pell (yn bell)
  Far
 57. Dim Ots (dyfi)
  Never Mind
 58. Arafwch
  Slow down
 59. Yn manteisio ar
  Take advantage of
 60. I fod yn onest
  To be honest
 61. O'r diwedd
  At last
 62. I can't complain
  Chai ddim cwyno
 63. You can't complain to me
  Chei di diim cwyno wrthai
 64. Digon ffodus
  Luckily enough
 65. In the corner
  Yn y gornel
 66. Neb
  Nobody
 67. Gyda gilwydd
  Together
 68. Cei a chroeso
  Yes, sure
 69. Bron neb
  Almost nobody