חומש מילים ג

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards.

 1. שה
  lambImage Upload
 2. פר/פרה
  cowImage Upload
 3. צאן
  sheep
 4. בקר
  cattle
 5. גדי
  young goat
 6. שור
  ox
 7. איל
  ram
 8. סוס
  horse
 9. חמור
  donkey
 10. כלב
  dog
 11. כבש
  lamb
 12. נפש
  soul
 13. ויבא
  and he came
 14. ויתן
  and he gave
 15. ויצא
  and he went out
 16. וילך
  and he went
 17. וישלח
  and he sent
 18. ויקח
  and he took
 19. תמיד
  always
 20. לבדו
  alone
 21. מחנה
  camp
 22. שבט
  tribe
 23. משפחה
  family
 24. אנשים
  menImage Upload
 25. אתך
  with youImage Upload
 26. ברוך
  blessImage Upload
 27. ממנו
  from him/it
 28. כלנו
  all of us
 29. אביו
  his fatherImage Upload
 30. חזקה
  strongImage Upload
 31. ריקם
  emptyImage Upload
 32. הטף
  the childrenImage Upload
 33. כרם
  vineyardImage Upload
 34. נחש
  snakeImage Upload
 35. שניהם
  both of them
 36. אנכי
  IImage Upload
 37. להם
  to/for them
 38. לך
  to/for youImage Upload
 39. ויחר
  and he got angryImage Upload
 40. לנו
  to usImage Upload
 41. ויבן
  and he builtImage Upload
 42. לכם
  to/for them
 43. מות יומת
  he shall be killedImage Upload
 44. ממך
  from youImage Upload
 45. לי
  to/for meImage Upload
 46. לו
  to/for him
 47. שלם ישלם
  he shall surely payImage Upload
 48. לה
  to/for her
 49. זכר
  to rememberImage Upload
 50. דג
  fishImage Upload
 51. עור
  blind personImage Upload
 52. בנות
  daughtersImage Upload
 53. מלבד
  besidesImage Upload
 54. נדר
  promiseImage Upload
 55. עמוד
  pillarImage Upload
 56. צבא
  armyImage Upload
 57. עיר
  cityImage Upload
 58. בגד
  clothingImage Upload
 59. אבות
  fatherImage Upload
 60. פניו
  his faceImage Upload
 61. הרג
  to killImage Upload
 62. לקח
  to takeImage Upload
 63. הלך
  goImage Upload
 64. ראה
  seeImage Upload
 65. ילד
  give birthImage Upload
 66. חיה
  liveImage Upload
 67. שמע
  hearImage Upload
 68. מצא
  findImage Upload
 69. נתן
  giveImage Upload
 70. בנה
  buildImage Upload
 71. רבה
  manyImage Upload
 72. מות
  dieImage Upload
Author:
yitzym
ID:
296662
Card Set:
חומש מילים ג
Updated:
2015-02-25 00:14:49
Tags:
חומש מילים ג
Folders:
חומש מילים ג
Description:
חומש מילים ג
Show Answers: