חומש מילים ג

Home > Preview

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards.


 1. שה
  lamb
 2. פר/פרה
  cow
 3. צאן
  sheep
 4. בקר
  cattle
 5. גדי
  young goat
 6. שור
  ox
 7. איל
  ram
 8. סוס
  horse
 9. חמור
  donkey
 10. כלב
  dog
 11. כבש
  lamb
 12. נפש
  soul
 13. ויבא
  and he came
 14. ויתן
  and he gave
 15. ויצא
  and he went out
 16. וילך
  and he went
 17. וישלח
  and he sent
 18. ויקח
  and he took
 19. תמיד
  always
 20. לבדו
  alone
 21. מחנה
  camp
 22. שבט
  tribe
 23. משפחה
  family
 24. אנשים
  men
 25. אתך
  with you
 26. ברוך
  bless
 27. ממנו
  from him/it
 28. כלנו
  all of us
 29. אביו
  his father
 30. חזקה
  strong
 31. ריקם
  empty
 32. הטף
  the children
 33. כרם
  vineyard
 34. נחש
  snake
 35. שניהם
  both of them
 36. אנכי
  I
 37. להם
  to/for them
 38. לך
  to/for you
 39. ויחר
  and he got angry
 40. לנו
  to us
 41. ויבן
  and he built
 42. לכם
  to/for them
 43. מות יומת
  he shall be killed
 44. ממך
  from you
 45. לי
  to/for me
 46. לו
  to/for him
 47. שלם ישלם
  he shall surely pay
 48. לה
  to/for her
 49. זכר
  to remember
 50. דג
  fish
 51. עור
  blind person
 52. בנות
  daughters
 53. מלבד
  besides
 54. נדר
  promise
 55. עמוד
  pillar
 56. צבא
  army
 57. עיר
  city
 58. בגד
  clothing
 59. אבות
  father
 60. פניו
  his face
 61. הרג
  to kill
 62. לקח
  to take
 63. הלך
  go
 64. ראה
  see
 65. ילד
  give birth
 66. חיה
  live
 67. שמע
  hear
 68. מצא
  find
 69. נתן
  give
 70. בנה
  build
 71. רבה
  many
 72. מות
  die

Card Set Information

Author:
yitzym
ID:
296662
Filename:
חומש מילים ג
Updated:
2015-02-25 00:14:49
Tags:
חומש מילים ג
Folders:
חומש מילים ג
Description:
חומש מילים ג
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview