Besedo course

The flashcards below were created by user bellavita.81 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Was mahct die Familie _/ Die leute im haus?
  Kif inhi il-familja?/Kif inhuma tad-dar?
 2. God bless them, (ihnen gehts) gut
  Alla jbierikom, tajbin
 3. Das macht nichts / nicht so schlimm
  Ma jimpurtax!
 4. Zahlen von 1-100
  • 1 wieħed 2 tnejn 20 għoxrin 3 tlieta 30 tletin 4 erbgħa 40 erbgħin 5 ħamsa 50 ħamsin 6 sitta 60 sittin 7 sebgħa 70 sebgħin 8 tmienja 80 tmenin 9 disgħa 90 disgħin
  • 10 għaxra 100 mija
  • 11 ħdax
  • 12 tnax
  • 13 tlettax
  • 14 erbatax
  • 15 ħmistax
  • 16 sittax
  • 17 sbatax
  • 18 tmintax
  • 19 dsatax
 5. Do you have brothers/sisters?
  Yes I have 2 sisters
  • Do you have brothers/sisters? Għandek ħutek?
  • Yes I have 2 sisters Iva, għandi żewġ ħuti bniet
 6. kiss
  bewsa
 7. smile
  daħka,
 8. Licht; Lichtjahr
  dawl, sena dawl
 9. Stute
  debba
 10. Duft
  fwieħa,
 11. slavery, Zwangsarbeit, Kinderarbeit
  jasar u x-xogħol furzat, u xogħol mit-tfal
 12. klares, rein Wasser
  l ilma safi
 13. ring
  ċurkett,
 14. key
  ċavetta,
 15. grasshopper
  ġurat
 16. field
  għalqa,
 17. bird
  għasfur
 18. Dieb
  ħalliel,
 19. dmugh  Aussprache und meaning
  stimmhaft und tears
 20. 1 tear
  demgha - silent Ausspr.
 21. boat of sailing
  dghajsa tal-qlugh
 22. cut = Schnitt für Haar
  maqtugh - letzte H aussprechen
 23. young person - ragazzo
  żaghżugh (letzte H aussprechen)
 24. ragazza
  żaghżugha
Author:
bellavita.81
ID:
297160
Card Set:
Besedo course
Updated:
2015-03-01 12:18:02
Tags:
Zahlen
Folders:

Description:
small talk
Show Answers: