Fusk

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ge prefix tiopotens och exempel på piko
  p ; 10^-12 ; 1pm=1pikometer
 2. Ge prefix tiopotens och exempel på nano
  n ; 10^-9  ;  1 nm=1 nanometer
 3. Ge prefix tiopotens och exempel på mikro
  µ ; 10^-6 ; 1µm=1mikrometer
 4. Ge prefix tiopotens och exempel milli
  m ; 10^-3 ; 1mm = 1millimeter
 5. Ge prefix tiopotens och exempel på centimeter
  c ; 10^-2 ; 1cm = 1 centimeter
 6. Ge prefix tiopotens och exempel på decimeter
  d ; 10^-1 ; 1 dm = 1 decimeter
 7. Ge prefix tiopotens och exempel på hekto
  h ; 10^2 ; 1 hg = 1 Hektogramm
 8. Ge prefix tiopotens och exempel på kilo
  k ; 10^3 ; 1 kg = 1 kilogram
 9. Ge prefix tiopotens och exempel på mega
  M ; 10^6 ; 1MV = 1 megawatt
 10. Ge prefix tiopotens och exempel på giga
  G ; 10^9 ; 1 GW= 1 megawatt
 11. Ge prefix tiopotens och exempel på tera
  T ; 10^12 ; 1 TW = 1 terawatt
 12. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/1
  Procent: 100%

  Decimal: 1
 13. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/2
  Procent: 50%

  Decimal: 0.5
 14. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/3
  Procent: 33,333..%

  Decimal: 0.333..
 15. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/4
  Procent: 25%

  Decimal: 0.25
 16. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/5
  Procent: 20%

  Decimal: 0.2
 17. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/6
  Procent: 16.666..%

  Decimal: 0.1666..
 18. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/7
  Procent: 14.29%

  Decimal: 0.1429
 19. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/8
  Procent: 12.5%

  Decimal: 0.125
 20. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/9
  Procent: 1.111..%

  Decimal: 0.1111..
 21. Ange bråket i procent och i decimalform.

  1/10
  Procent: 10%

  Decimal: 0.1
 22. Vad är en promille?
  Ange; ord, andel, decimaltal
  en Tusendel

  1/1000

  0.001  -  3 nollor
 23. Vad är en ppm?

  Ange; ord, andel, decimaltal
  en Part Per Milion

  en miljondel

  1/1000000

  0.0000001    -   6 nollor
 24. Vad är en ppb?

  Ange; ord, andel, decimaltal
  en Part Per billion

  en miljard del

  1/1000000000  -  9 nollor
 25. Fortsätt följande (längd, avstånd) m standard

  1 mil = km = m

  1 m =  dm = cm = mm
  1 mil = 10 km = 1000 m 

  1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
 26. Hur många mikrometer är en milimeter?
  1000
 27. Fortsätt följande Yta area (längd^2)
  m standard

  1 km2 = m2

  1 m2 = dm2 = cm2 = mm2
  1 km2 = 1000^2 = 1 000 000 m2

  • 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2
  • = 1 000 000 mm2
 28. Fortsätt följande   Volym (längd^3) m standard

  1 km3 = m3 = dm3 = cm3 = mm3
  1 km3 = 1000^3 m3 = 1 000 000 000 m3

  • 1m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3
  • = 1 000 000 000 mm3
 29. Volym (liter) l standard

  1 l = dl = cl = ml
  1 l = 10 dl =100 cl = 1000 ml
 30. Hur är hörhållandet mellan l och g när det gäller vatten?
  1 l = 1000g = 1kg vatten pga densiteten.
 31. Vad är skillnaden mellan l g m?
  • l beskriver volym (3d)
  • g beskriver massa (vikt)
  • m beskriver längd 1d (kan beskriva 2d 3d)
 32. Fortsätt följande Vikt, massa.
  g standard.

  1 ton = kg = hg = g = mg

  1 kg = hg = g = mg
  • 1 ton = 1000 kg = 10 000 hg = 1000 000 g = 
  • 1 000 000 000 mg

  1kg = 10 hg = 1000 g = 1 000 000 mg
 33. Fortsätt följande      Tid

  1 millenium = sekel =decenium = år

  1 år = månader = dygn = h = min

  1 dygn = h = min = sek
  • 1 millenium = 10 sekel = 100 decenium
  • = 1000 år

  1 år = 12 månader = 365 dygn = 8760 h = 525600 min

  1 dygn = 24 h = 1440 min = 86400 sek
 34. Hur många dagar är ett skottår?
  366 ist för 365
 35. Hur omvandlar man liter till avstånd?
  l > m  eller m > l
  • 1 l = 1dm3 
  • 1 dm3 = 1 l
 36. 1 år = månader = dygn = h = min
  1 år = 12 månader = 365 dygn = 8760 h = 525600 min
 37. 1 dygn = h = min = sek
  1 dygn = 24 h = 1440 min = 86400 sek
 38. I vilka lägen skall man addera eller multiplicera när det gäller permutaioner och kombinationer?
  När man har ett "eller" (or) skall man addera och när man har ett "och" (and) skall man multiplicera.
 39. 1 millenium =  år
  1000 år
 40. 1 sekel =  år
  100 år
 41. 1 sekel = år
  10 år
 42. Vad är ett annat ord för miljard?
  Ange prefix
  • billion
  • 10^9
 43. Vad är ett annat ord för billion?
  Ange prefix
  • Miljard 
  • 10^9
 44. Vad finns det för vägar för att snabbt hitta konkret värde i Ra*H=Ka formeln?
  Ra och H är givna.
 45. Hur hittar man 95% av ett tal
  1/20=5%
 46. Hur hittar man 90% av ett tal
 47. Hur hittar man 85% av ett tal
 48. Hur hittar man 80% av ett tal
 49. Hur hittar man 75% av ett tal
 50. Hur hittar man 70% av ett tal
 51. Hur hittar man 65% av ett tal
 52. Hur hittar man 60% av ett tal
 53. Hur hittar man 55% av ett tal
 54. Hur hittar man 50% av ett tal
 55. Hur hittar man 45% av ett tal
 56. Hur hittar man 35% av ett tal
 57. Hur hittar man 30% av ett tal
 58. Hur hittar man 25% av ett tal
 59. Hur hittar man 20% av ett tal
 60. Hur hittar man 15% av ett tal
 61. Hur hittar man 10% av ett tal
 62. Hur hittar man 5% av ett tal
Author:
ccc
ID:
297671
Card Set:
Fusk
Updated:
2015-03-19 17:36:19
Tags:
Fusk
Folders:
Fusk
Description:
Fusk
Show Answers: