Historia - Wkleić do odp. działu - Powstanie listopadowe

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Podział
  • KP
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Rzeczpospolita Krakowska
  • Królestwo Galicji i Lodmerii
 2. Ustrój KP
  • Namiesnik - Józef Zajaczek
  • Rada Administracyjna (5 ministerstw)
  • Rada Stanu 
  • 8 województw
  • Sejm - król, senat, izba poselska, raz na 2 lata
 3. Konstytucja Królestwa Polskiego
  • 1815 r. - podpisał Aleksander I; jedna z najbardziej liberalnych ówczesnej Europy
  • Mimo to, to raczje zbiór zasad pozadanych niz respektowanych
  • Władza w państwie
  • Wielki ks. Konstanty Romanow (brat cara, naczelny wójdz wojska polskiego)
  • Senator Nikołaj Nowosilcow (pozakontytucyjny pełnomocnik cara ds. polskich)
 4. Królestwo Polskie a carstwo
  • Konstanty nie respektowal konstytucji, bo sprzeczne z rosyjska tradycja
  • Nowosilcow - niechec do KP - podsycal obawy o lojalność Polaków - węszył spisków itp.
  • Stacjonowały u nas rosyjskie jednostki, niezalezne od naszych władz
  • Marcin Badeni: "Konstytucja na stole, bat pod stołem"
  • Car mial wlaczyc ziemie zabrane ale z tym bardzo zwlekał
 5. Coraz gorzej
  • 1819 r. - gen. Józef Zajaczek (carski namiestnik Królestwa) wprowadził cenzurę prasowa
  • Policja inwigilowala i aresztowala podejrzanych o spiskowanie lub krytykę państwa i władz
  • 1825 r. - koniec jawności obrad sejmu
  • Różne postawy Polaków
  • Wielu lojalistów - Wincenty Krasiński, Zajaczek,
  • Opozycja - Adam Jerzy Czartoryski, Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Stanisław Staszic
  • Ci co w opozycji oddalili sie od polityki,bo nielaska cara i skupili sie na oswiacie, gospodarce
  • Częśc generałów nie wierzyła w ew. powstanie - bo jak można pokonac tych co pokonali "boga wojny" - Napoleona (bo to głównie weterani w. napoleonskich)
 6. Legalna opozycja polityczna
  • Kaliszanie (bo z woj. kaliskiego)
  • Winceny i Bonawentura Niemojowscy
  • Przestrzegać praw konstytucji! Popierali monarchię konstytucyjna
  • Przeciwni rewolucji i niepodległościowej konspiracji
  • Wolność osobista, słowa, wyznania
  • Swoboda dzialalnosci gospodarczej oparta na zasadach liberalizmu
  • Oczynszować a nawet uwaszczyć chłopów, krytyka rzadu
  • Później
  • 1820 r. - car na sejmie ostro hejtował - zaprzestał > zwoływać sejmu do 1825 r., a i później kaliszan nie dopuszczano
  • 1830 r. - poparli powstanie listopadowe i jedna z glownych sil Rzadu Narodowego
 7. Poczatki konspiracji
  • Szczególnie radykalni - młodsi oficerowie, podchorazy, studencji, itenligenci, mieszczanie
  • Wa-wa - Zwiazek Wolnych Polaków,
  • 1817 r. - Zwiazek PRzyjaciół pod godłem PAnta Koina 
  • Towarzystwo Filomatów
  • Wilno - 1817 r. -
  • Adam Mickiewicz i Tomasz Zan - rozwijac oswiate; jawnie, ale uniwerek hejcił
  • Zgromadzenie Filaretów -
  • 1820 r. - Wilno - Z inicjatywy filomatów tłamszonych na uniwerku
  • Ksztaltować młode pokolenie w duchu patriotycznym
  • 1823 r. - aresztowania obu grup z inicjatywy Nowosilcowa - kuratora wileńskiego okregu szzkolnego
 8. Zwiazki konspiracyjne
  • 1819 r. - Wolnomularstwo NArodowe (mjr. Walerian Łukasiński) 
  • Półjawna organizacja, skupiała masonów z KP, Litwy, Poznańskiego
  • "Utrzymanie narodowości" 
  • 1820 r. - rozwiazanie, bo sprzecznosci wewnatrz, nie każdy antyrosyjski
  • Towarzystwo patriotyczne
  • 1821 r. - KP głównie ale też Litwa, Ukraina, Poznańskie
  • Wzorowali się na karbonariuszach, ale umiarkowani
  • Domagać się Ziem Zabranych, przestrzegania konstytucji, umacniać poglady niepodleglosciowe w państwie
  • Motywowali Polaków, żeby wysyłać do cara adresy (petycje), zeby zrobil co obiecal
  • Akcje bardziej zdecydowane pozostawione na czas, gdy bedzie lepsza koniunktura miedzynarodowa
  • 1822 r. - aresztowany Łukasiński > nowy przywodca Krzyżanowski; próbował dogadywać się z pozniejszymi dekabrystami
  • Nie można sie bylo dobrze dogadac, bo Rosjanie nie chcieli naszych granic uznac dawnych
  • 1825 r. - nowy car - Mikołaj I - przeciwny polskiej autonomii
  • Kazał spiskowców sadzic senatowi polskiemu, zeby nie narastal antyrus, a niechec Polaków do Polaków
  • Wyroki dosyc slabe wbrew naciskowi, zadowolenie jako takie społeczeństwa Wa-wy
  • 1828 r. - rozbicie Towarzystwa Patriotycznego
 9. Przeddzień powstania
  • 1828 r. - sprzysiężenie podchorazych (Piotra Wysockiego, bo to instruktor w Szkole Podchorazych Piechoty, Wa-wa)
  • Liczyli na porazke Rosji w walce z Turcja, ale Rosja wygrała - lipa
  • 1829 r. - radykalna cz. - plany zamachu i zabicia Mikołaja I podczas koronacji królewskiej w Wa-wie
  • Koniec lat 20. - jako taka stabilizacja - gospodarka ok, nadwyzka budzetowa, spokojna koronacja i obrady sejmu
  • Coraz silniejsze represje (1828 r. - rozbicie TP)
  • Ostatnie dni
  • 1830 r. - nieurodzaj w KP - kryzys i wzrost niezadowolenia 
  • Poczatek aresztowań sprzysiężenia podchorazych
  • Informacje w prasie o mobilizacji polskiej armii - myslano, ze to reakcja na wydarzenia na Zachodzie
  • Przywódcy spisku - trzeba powstania, ale nie maja moralnego prawa do przewodzenia spoleczenstwu, tylko zaczac!!
  • Liczyli, ze pozniej dadza wladze tym co maja autoryet, Lelewel też uważał, ze powstanie przyjma poslowie dobrze
  • Patriotyczna inicjatywa,  bez sprecyzowanego programu
 10. Amia Królestwa Polskiego
  • 1814 r. - spotkanie delegacji polskich wojskowych w Paryżu z carem - Komitet Wojskowy
  • W przededniu - 35 tys. doskonale wyszkolonego wojska i uzbrojonego
 11. Współpracować czy walczyć?
  • No niby można współpracować, bo wszelkie atrybuty państwa - ustawa zasadnicza, zapowiedzi cara dla Polaków - nadzieje na rzeczywista autonomię
  • Podczas pierwszych obrad sejmu car w polskim mundurze, z Orderem Orła Białego, obiecuje, ze odda z. zabrane
  • Obietnice ładne, ale za to od 1819 r. cenzura, od 1825 niejawne obrady, po 1826 r. bez naczelnika
  • Łamanie konstytucji i represje - powstawanie spiskowych organizacji
  • Sad sejmowy od 1827 r. mial sadzic spiskowcow, ale sprzeciwial sie Rosji, wyroki łagodne - ta postawa wg. Andrzeja Chwalby przyczyniła się do wzmocnienia nastrojów niepodległościowych
 12. Postawy społeczeństwa
  • Lojaliści: Józef Zajaczek, Stanisław Grabowski, Wincenty Krasiński
  • Antyruscy, ktorzy chcieli dzialac dla narodu w obrebie tego systemu - Fr. Ks. Drucki-Lubecki, Adam Jerzy Czartoryski
  • Idee walki z zaborca wzmacniała ideologia romantyczna, wiara w nadludzki wysiłek, apoteoza buntu
  • Różnice postaw wynikały wg prof. Wojciecha Roszkowskiego z różnicy pokoleń - młodzi za walka
 13. Wybuch powstania
  • Ogłoszenie mobilizacji armii rosyjskiej i polskiej - myslelismy, ze to na Zachod, a to chyba zeby spacyfikowac nas
  • Informacje o planowanych aresztowaniach na grudzień
  • Przywódcy - Piotr Wysocki, Józef Zaliwski - bez dokładnego planu działania, planowali poczatek na 29 listopada
  • Taka data, bo wtedy straz przed najwazniejszym bud. stolicy - 4 Pułk Piechoty Liniowej (Czwartacy), a oni przychylni spiskowi
  • Belwederczycy - pierwszy oddział powstańczy - poszli do Belwederu (na czele Ludwik Nabielak i Seweryn Goszczyński) zabić Konstantego, ale sie schowal
  • Podchorazy, ktorzy brali udzial ruszyli na arsenal - tam zapasy broni; 
  • 10 tys. Polaków vs 6,5 tys. ruskich w stolicy
  • Generałowie itp. nie chcieli zrywu, odmawiali - 6 zginelo
  • Przylaczyli sie Czwartacy, a pozniej jakies mniejsze jednostki + poparcie zwłaszcza uboższej ludnosci stolicy
  • Aleksander zebrał dwa wierne pl i rus pułki pod Wa-wa i powiedzial, ze sie nie bedzie mieszal w polska awanture - kazal to Polakom zalatwic
 14. Próby porozumienia
  • Prośby ale zaden autorytet sie nie chcial dolaczyc, a Wysocki tez dalej nie chcial
  • 29/30 listopada - spotkanie ks. Czartoryski, Drucki-Lubecki i Julian Ursyn Niemcewicz - uspokoic rewolucyjne nastroje
  • Rada Administracyjna miala byc psozerzona o osoby popularne wsrod powstancow - gen. Józef Chłopicki i Joachim Lelewel
  • Reaktywacja TP - formalnei pod wladza Lelewela, faktycznie Maurycego Mochnackiego - on nie chcial dac zdlawic
  • 3 grudnia Rada Adm > Rzad Tymczasowy i władza wojskowa dla Chłopickiego, ale on to potepil - szok
  • 5 grudnia - ogłosił się dyktatorem i utrzymał Rzad Tymczasowy - ciało doradcze
  • Chłopicki nie wierzyl w wygrana, chcial na dobrych warunkach dyskutowac z carem, wiec trzeba uspokoic miasto, ale i budowac armie, zeby sie nie czepiali
  • 10 grudnia - delegacja do cara - na czele Drucki-Lubecki i Jan Jezierski z petycja
  • Respektowac konstytucje, usnac wojska rosyjskie, przylaczyc ziemie zabrane - ogolnie spelnienie obietnic
  • 18 grudnia - podczas oczekiwania na odp jeszcze - sejm uznal powst. za narodowe
  • Car nie bedzie negocjowal > dymisja Chłopickiego (sam) ; do tego hejt na Rosje bo wredna odezwa Iwana Dybicza
  • 25 stycznia - sejm uchwalił detronizację Mikołaja I
  • Pięciosobowy Rzad Narodowy - Czartoryski, Niemojowski, Lelewel
 15. Wojna polsko-rosyjska
  • Detronizacja - bezpośrednia przyczyna wojny
  • Feldmarszałek IWan Dybicz - 127 tys. + 350 armat vs 50 tys. Polaków i 100 armat; weszli w lutym
  • Przywódca naszym mianowany gen. Michał Radziwiłł, ale wiedziano, ze sie nie nadaje - jego zastepca Chłopicki
  • Plan Józefa, żeby wydac walke na przedpolach Wa-wy i jbc skapitulowac z honorem
  • Cofanie sie pod Wa-we i pierwsze bitwy - Stoczek (14 luty), pod Dobrem (17 luty) - wygrane i wpływ na morale
  • 25 lutego = b. pod Grochowem - decydujace starcie, powstrzymalismy Rosje przed zajeciem Wawy i szybkim stlumieniem
  • Armia Rosyjska musiala pauzowac bo wykrwawiona + epidemia cholery
  • Marzec 1831 r. - powstanie na Litwie - zagrozenie dla rus. szlakow komunikacyjnych - zeby pokonac, wycofywanie z KP czesci
  • Nowym naczelnym dowdoca wojsk polskich - gen. Jan Skrzynecki, nie wykorzystal koniunktury dobrej, bo zamulacz, ale mial dobrego płk. Ignacego Pradzyńskiego
  • 30/31 marca- wygrana pod Wawrem i Dębem Wielkim (zgodnie z planem Pradzyńskiego, zeby zajac magazyny w Siedlcach)
  • 10 kwietnia - b. pod Iganiami, znowu wygrana dzieki geniuszowi Ignacego
  • Armia wtedy nasza osiagnela juz 100 tys. zolnierzy
  • 26 maja - porazka pod Ostrołeka z winy Skrzyneckiego - kleska wojsk polskich, upadek morale i wiary; zmarnowany plany Ignacego
 16. Upadek powstania
  • Załamanie po Ostrołęce - nowy feldmarszałek - Iwan Paskiewicz- zaatakować na Wa-we od zachodu
  • Pomoc Prusakow, Rosja przekroczyla Wisle - atak an stolice
  • Odebrano dowodcztwo Skrzyneckiemu, oddano Henrykowi Demibńskiemu
  • 15 sierpnia - Wzburzeni mieszkańcy, niepokoje, samosady na domniemanych winowajcow
  • Przekazano dowódcztwo nad armia gen. Janowi Krukowieckiemu
  • Wrzesień - Paskiewicz pod stolice, odrzucenie negocjacji, Krukowiecki wystawił 40 tys. naszych vs 80 tys. ich bo sie bal powolac pod bron Wa-we
  • 6 września poczatek naporu - głowne siły skierowane na szańce Woli - tam bronił gen. Józef Sowiński
  • Nasi mysleli, ze to pozorowane natarcie, za pozno ogarneli, zeby pomoc
  • 8 wrzesnia - kapitulacja miasta
  • Paskiewicz - nowy ks. warszawski
  • Wciaz pozostawaly twierdze Modlin i Zamość (60-70 tys. armii), ale tam brak woli juz
  • 23 wrzesnia - ostatnie posiedzenie sejmu i zawieszenie powstania
  • Październik - zajecie ostatnich twierdz; koniec wojny bez formalnej kapitulacji
  • Masowe emigracje Polaków
 17. Podsumowanie
  • Upadło powstanie, ale na rok mielismy niepodległe państwo polskie z wlasnym rzadem, parlamentem, armia 200 tys.
  • Ważny element polskiej tożsamości narodowej 
  • Główny udział mieszczan i szlachta (na Litwie chłopi)
 18. Kobiety w powstaniu
  • Zaangazowaly sie setki z roznych stanow tu i tam
  • Najslyniejsza Emilia Plater- mloda szlachcianka - sformowala partyzantke i walczyla z Rosja
 19. Powstanie na arenie międzynarodowej
  • Wielki entuzjazm tam gdzie tez walczono z ladem wiedeńskim - wiece poparcia i manifestacje w WB, Fr, Belgii, Piemoncie, Szwajcarii
  • Francja nas najbardziej zawiodla, nie chcieli przelewac krwi za nas
  • WB - nota upominajaca do Peteresburga, ze ple ple, konstytucja
  • Prusy - jawnie wrogo do nas, na granicy ustawili armie, zeby sie nie przenioslo powstanie
  • Tylko Austria tam coś cokolwiek, bo tez chcieli slabszej Rosji - złagdozenie polityki do Galicji - rozmowy dot. ew przejecia tronu pl przez Habsburgow zamiast ruskich
 20. Walki na ziemiach zabranych
  • Grudzień - projekt ofensywy wojsk pl na Litwe dla rozbicia lub przeciagniecia korp. lit na nasza strone; Wojciecha Chrzanowskiego, ale plan odrzucony
  • Józef Dwernicki - wyprawa zeby wesprzev wystapienia szlacheckie na Podolu i Wołyniu
  • 1831 r. - samorzutne wyst. na Żmudzi, ale okrutne poskramianie - masakra w Oszmianie (kwiecień)
  • Maj 31 r. - wspacie na Kresach od Antoniego Giełguda
  • Koniec - w lipcu wiekszosc wkroczyla do Prus, gidze rozbrojono ich
 21. Były szanse?
  • Przyczyny klęski
  • Brak narodowej jedności, zła wola generałów, polityków, zły moment - niesprzyjala sytuacja miedzynar + brak wsparcia Zachodu
  • Pradzyński w swoich pamietnikach wielka czescia winy obarczal Skrzyneckiego
  • Lipa też, że Ksiestwo Wa-wskie podzielone na kongresie - podkreslal to zwlaszcza hisotryk Szymon Askenazy
  • Znaczenie powstania
  • Czy bysmy wygrali, gdyby lepsi generalowie, lepsza wola walki
Author:
riatoz96
ID:
297687
Card Set:
Historia - Wkleić do odp. działu - Powstanie listopadowe
Updated:
2015-03-18 19:34:21
Tags:
asd
Folders:
HIST KLAS
Description:
Na klasowke z historii, pozniej wkleic do dzialu II - polacy w okresie pwost. narodowych
Show Answers: