Historia - Notatki - Europa i świat po 1815 roku

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Przyczyny zwołania kongresu
  • Bo Napoleon obsadzał trony jak chciał itp. - wszystko pod siebie i zburzył zbudowany w XVIII w. ład
  • Zachwiał władza Burbonów i Habsburgów-  dynastii o wielowiekowej tradycji
  • Wprowadził wiele liberalnych zmian ustrojowych - reformowal kodeksy prawne
 2. Zwołanie kongresu wiedeńskiego
  • Wzięli udział: Wb, Rosja, Austria, Prusy
  • Do tego sojusznicy: Szwecja, Hiszpania, Portugalia
  • W końcu też - Francja - gest uznania powrotu na tron dynastii Burbonów
  • Zapowiadała się współpraca Rosji i Prus > to spowodowało zbliżenie WB i Austrii; wsparcie dla nich też Hiszpanii i Francji
  • Francja grała o jak najmniejsze straty
 3. Główni uczestnicy
  • Przedstawiciele 16 państw; główne decyzje w gronie 4-6 z nich
  • Najważniejsi: Wb i Rosja, Prusy, Austria, później i Francja
  • Klemens von Metternich - msz Austrii
  • Robert Stewart - wicehrabia Castlereagh - szef dyplomacji brytyjskiej
  • Charles de Talleyrand - msz Francji
  • Karl Gustaw von Hardenburg - kanclerz PRus
  • KS. Andriej Razumowski - dyplomata rosyjski
  • Karl Robert Nesselrode - doradca Aleksandra I
  • Arthur Wellesley - - ks. Wiellington - pogromca Napoleona spod Waterloo
  • Byli też np. Aleksander I, Fryderyk Wilhelm III
 4. Trzy zasady (2 nadrzędne)
  • Legitymizm - jedynie przedstawiciele dyn. królewskich maja swiete i nienaruszalne prawo do sprawowania władzy monarszej
  • Równowaga sił - taki układ sił na kontynencie, by żadne nie zdobyło hegemonii; egzekwowała zwłaszcza WB - silna flota i dazyli do potegi kolonialnej
  • Restauracja - dynastii (zw. z legitymizmem) - przywrocenie tronów w Hiszpanii, Protgualii, Neapolu, Sardynii; 
  • W Niemczech nie oddano wladzy dawniej panujacym rodom, zeby nie kontynuowac rozbicia
  • Restauracja to też powrót do syt. ustrojowej sprzed rewolucji - przywrócenie monarchii absoultnych, odrzucenie oświeceniowej umówy społ., suwerenności ludu itp.
 5. Interesy państw na kongresie
  • Francja - zachować miedzynarodowa role mimo kleski
  • Austria i Rosja - rywalziacja o hegemonie w Europie
  • Wielka Brytania - walka o miano mocarstwa oceanicznego - światowego
  • Prusy - potwierdzić swój status jako potęgi
 6. Przeieg obrad
  • Brak oficjalnego rozpoczecia i zakończenia
  • Rozmowy nie na posiedzeniach, a podczas nieoficjalnych spotkan, balów itp. - tańczacy kongres
  • Udawało sie osiagac kompromisy mimo sprzecznych interesów, bo nei chciano kolejnej wojny
  • Trzy zasady główne - w oparcie o nie ustalano wszystko
  • Zachowano niektóre zdobycze rewolucji, żeby lud nie chciał kolejnych
  • Kodeks cywilny w niektórych państwach
  • Równość all obywateli wobec prawa we Francji
  • Nie przywrócono przedrewolucyjnych granic wbrew zapowiedziom
  • W rzeczywistosci przyjete zasady niemozliwe do realizacji - mialy raczej wyznaczyc polit. ramy EU, a nie przywrocic porzadek
 7. Decyzje - Rosja, Prusy, Austria, WB
  • Największy win - Wielka Brytania 
  • Floty Fr, Holandii, Dani, Hiszpanii zniszczone po wojnach, wiec po ich zakonczeniu najlepsza flota WB (wojenna i handlowa)
  • Przyjęcie zas. równowagi sił = pozycja światowego mocarstwa Wielkiej Brytanii
  • Rosja
  • Zajęła Finlandię (Szwedzka) i Besarabie (turecka)
  • Utworzenie Królestwa Polskiego z cz. ziem dawnego Księstwa - unia personalna z Rosja
  • Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska - z Ks. Krakowa i okolicznych ziem - umiarkowana autonomia, pod kontrola zaborców 3
  • Prusy
  • Wielkie Księstwo Poznańskie - reszta Ks. Wa-wskiego, zachodnie 2 departamenty - bydgosie i poznańskie
  • Dla Prusów do tego Gdańsk (za Napoleona był woly miastem) 
  • 2/5 Saksonii + Westfalia, Nadrenia, Pomorze Szwedzkie z Rugia
  • Najwieksze z all mocarstw korzyści terytorialne (stosunek uzyskanych zie do powierzchni państwa); podwoili l. ludności
  • Austria
  • Odzyskanie okręgu tarnopolskiego, Tyrolu, Salzburga
  • Umocnienie wpływów Habsburgów we Włoszech, na Bałkanach (Dalmacja, Istria, Wenecja, Lombardia)
  • Wpływy dynastyczne w Toskanii i Parmie
  • Nie przywrócono Rzeszy, a cesarz austriacki nie odzyskal tyt. ces. rzymskiego
 8. Francja, Niemcy, Włochy
  • Francja
  • Powrót do granic z 1792 r - sukces Talleyranda, bo zyskal poparcie WB i Austrie, ktore uwazaly, ze to konieczne dla równowagi
  • Trochę gorzej po powrocie Napoleona - oddano Sabaudię Piemontowi + wysokie kontrybucje
  • Niemcy
  • Zwiazek Niemiecki w miejsce Zw. Reńskiego - 34 państwa, 4 wolne miasta, na czele formalne ces. Austrii (ogr. władza)
  • Organ stanowiacy - Bundestag we Frankfurcie nad Menem (2izbowy parlament); decyzje przez jednomyslnosc deleg. all państw
  • Niemieccy monarchowie paralizowali jego pracy
  • Wewnatrz zwiazku od poczatku walka o przywodztwo polityczne - Prusy (najsilniejsze gosp.) vs Austria
  • Włochy
  • W miejsce dawnego Kr. Włoch - 3 duże państwa - P. Kościelne, Królestwo Obojga Sycylii (Burbonowie), Kr. Sardynii - Piemont - dyn. sabaudzka
  • Pozostałe ziemie do Austrii - pod jej kontrola mniejsze państewka - Parma Modena itp., na tronie członkowie dyn. Habs.
 9. Niderlandy, Szwecja, Szwajcaria
  • Królestwo Niderlandów
  • Twór z dawnych Niderlandów Płd, Holandii i Wlk. Ks. Luksemburga 
  • Pod berłem protestanckiej dyn. orańskiej
  • Sztuczny twór bardzo zróżnicowany
  • Konfederacja Szwajcarska
  • Federacja 22 kantonów - narzucono im wieczysta neutralność
  • Szwecja 
  • Przyłaczono duńska Norwegie, w zamian za Finlandie na rzecz Rosji
 10. Inne postanowienia
  • 8 państw zobowiazalo sie do zniesienia handlu niewolnikami, ale nie sprecyzowano od kiedy niby, ale i tak duży krok
  • Regulamin o rangach przedstawicieli dyplomatycznych - z niewielkmi zmianami przetrwalo do dzis
  • Ogłoszenie wolności żeglugi na kilklu eu rzekach
 11. Ład wiedeński
  • Koncert mocarstw - WB,Austria,Rosja, Prusy + od 1818 r. Francja - wzajemna pomoc i utrzymanie ladu
  • Nie brano pod uwage glosu mniejszych panstw - konieczna współpraca dla utrzymania ancien régime
  • Ten sys. kolektywnego bezpieczenstwa i wspolpracy - sys. kongresowy, ład wiedeński
 12. Święte przymierze
  • 1815 r. - sojusz Austrii, Rosji, Prus (Aleksander I, Franciszek I Habsburg, Fryderyk Wilhelm III)
  • W akcie zalozycielskim liczne odwołania do Boga, idei sprawiedliwosci, milosci blizniego, zgody itp, stad nazwa
  • Pomysłodawca - Aleksander I i Metternich
  • Zwalczac ruchy rewolucyjne i narodowe - utrzymać stary system
  • Stopniowa dolaczala wiekszosc państw Eu, lacznie z Francja
  • Nie dolaczyla Turcja, bo religia
  • Nie dolaczylo P. Kościelne - Pius VII na nie, bo nalezaly tez kraje protestanckie i prawosławne
  • Nie chciała też WB - bo była dosc mocno demokratyczna, społeczeństwo angielskie niechetne
  • Z tego powodu WB dla wiekszosci państw EU uchodziło za obroncę wolności
 13. Przeciwnicy ładu wiedeńskiego
  • Próby odtworzenia feudalnego porzadku społ. po 25 latach rewolucji i reform - hejty
  • Powrót arystokracji do władzy - zmniejszenie wpływów bogatego mieszczaństwa, dlatego zwłaszza oni przeciwni powrotowi
  • I poł. XIX w. - coraz popularniejsze idee liberalne i demokratyczne, choć tepione
  • Nastroje antyklerykalne, bo konserwatyzm hierarchii koscielnej - bliski jej legitymizm
  • Ustalone granice sprzeczne z rozbudzonymi dazeniami narodowymi; np. Polacy, Węgrzy, Niemcy, Włosi (odtworzyć)
  • Zdecydowane tłumienie wszelkich buntów - władze przekonane, ze najmniejsza oznaka uleglosci zawali wszystko
  • Romantyczni rewolucjonisci chcacy walczyc z despotami o wolnosc i rownosc - obawiano sie ich
 14. Państwa włoskie
  • Coraz żywsze w XIX w. tendencje zjednoczeniowe
  • Prekursor - Bonaparte - stworzyl z ziem zabranych Austrii "rep. siostrzane Francji", w 1805 r. koronował się na króla Włoch
  • Patrzono wtedy na to jako na nowa lagodniejsza forme francuskiej okupacji 
  • Po kongresie
  • Powrót do: absolutyzmu i przywilejow arystokracji, zniesienie Kodeksu cywilnego,rozne sys. miar i wag, cła, waluty - kiepsko z handlem
  • Z tych powodow rozwijaly sie ruchy rewolucyjne i tajne spiski
 15. Spiskowcy włoscy
  • Karbonariusze
  • (Węglarze, bo spotykali sie w schronieniach wypalaczy wegla drzewnego w glebi lasów)
  • Główny przywódca - Filippo Buonarroti
  • Działali w czasach Napoleona w wielu państwach - np. Hiszpania, Fr, Niemcy
  • Rytuały i stopnie wtajemniczenia jak u masonów
  • Zwracali sie do siebie per "dobry kuzynie"
  • Terror indywidualny - zamachy w elite władzy
  • Rewolucja jako sposob zmiany ustroju
  • Kilka rewolucji w latach 1820-21 na południu i północy, np. Luigi Minichini - na czele powstancow w Neapolu
  • Pod wpływem tych wyd. Ferdynand I Burbon zaprzys. konst. oddajaca władze prawodawcza parlamentowi
  • 1821 r. - kongres w Lublanie i prosba o pomoc do Św. Przymierza > Austria pobiła neapolitańczyków
  • W tym czasie powstanie w Piemoncie - zadanie konstytucji i powołanie federacji pod berłem k. Piemontu - Wiktora Emanuela I
  • Zahamował i tych król i Austria
  • Młode Włochy
  • 1831 r. - ponowne wystapienia karbonariuszy w Modenie i Parmie i P. Kościelnym, znów tłumiła Austria
  • Spadek znaczenia karbonariuszy po śmierci Buonarrotiego i aresztowaniach ich
  • 1831 r. - Młłode Włochy - Giuseppe Mazzini (dawny karbonariusz)
  • Wyzwolić i zjednoczyć kraj jako republike stanowiaca cz. powszechnej federeacji narodów Europy
  • 1834 r. - Młoda Europa na bazie M. Włoch - Polska, Włochy, Niemcy, Francja; wygasła dzialalnosc po kilku latach
 16. Państwa niemieckie
  • Niezadowolenie, bo rozbudzone poczucie wspólnoty narodowej podczas wojen z Francja, a po kongresie podzielona dupa
  • Ośrodek sprzeciwu - uniwersytety 
  • Burszowie
  • Członkowie stowarzyszeń studenckich
  • Wolność słowa, druku, zjednoczenia krajów niemieckich - hasła liberalne i ogólnonarodowe
  • Wiece, zjazdy, demonstracje, ale wladze i tak zagrozone sie czuly - represje
  • 1819 r. - z ręki Karla Sanda zginal znienawidzony August von Kotzebue - zakaz dziaalnosci tych zwiazkow; policja tepila
  • Ozywienie znów tendencji po wybuchu rewolucji lipcowej i powstania listopadowego
  • Fale protestów itp. znowu - czasem uchwalano jakies konstytucje, ale lud dalej zły
  • Zakaz zgromadzeń publicznych, cenzura polityczna
  • Zwiazek celny
  • 1834 r. - pod przewodnictwem Prus; poczatkowo 18 > później 24 państwa
  • Bo wzrost świadomosci wspólnych interesów ekonomicznych burżuazji
  • Ujednolicone prawo handlowe, wekslowe, systemy monetarne
  • Nie było zjednoczenie intencja, ale okazalo sie, ze to duzy krok był pozniej
 17. Austria w dobie metternichowskiej
  • Austria - Główny gwarant ładu wiedeńskiego; Matternich - architekt nowego porzadku europejskiego
  • 1821 r. - Metternich Kanclerzem Domu, Dworu i Cesarstwa
  • Interesował się Klemens bardziej polit. zagraniczna niz wewnetrzna kraju
  • Francuszek I nie chcial zmian w sys., wiec została Austria z absolutyzmem oświeconym
  • Kontrola nad życiem społecznym - system policyjny rozbudowany
  • Wszechobecna cenzura - kontrola nawet sztuk teatralnych i przekladow dzieł
  • Zwana "Chinami Europy", bo izolowała sie bardzo od zewnatrz - dbano, zeby nie wpływaly zle ksiazki itp.
 18. Francja okresu restauracji
  • Okres restauracji - czasy rzadow Ludwika XVIII i brata - Karola X
  • Wtedy społeczeństwo odczuwało podwojna przegrana - kleska naodowa, bo imperium stalo sie pokonanym państwem niesuwerennym (do 1818 r. obce wojska stacjonowaly) - upadek rewolucji i zw. z nia nadziei
  • 1814 r. - Karta Konstytucyjna (Ludwik XVIII pod naciskiem WB i Rosji)
  • Dwuzibowy parlament (Izba Parów - skład ustalał król i Izba Deputowanych - z wyborów)
  • Wysoki cenzus majatkowy - mało kto miał prawo wyborcze
  • Utrzymano Kodeks cywilny i równość wobec prawa; rozczarowani rojaliści
  • Ultrasi - najzagorzalsi monarchiści, na czele brat króla, Karol
  • Biały terror- prześladowania bonapartystów w armii i służbie cywilnej po 100 dniach napoleona; rozstrzelany np. Michel Ney - ks. Moskwy
  • Zamach - zabicie Karola Ferdynanda ks. de Berry (nastpca tronu, bratanek króla)
  • 1824 r. - władza Karola X Burbona - gorzej; odszedł od polit. kompromisu, represje silniejsze wobec opozycji, dazenie do absolutyzmu
 19. Rewolucja lipcowa
  • Narastała opozycja, szczególnie za czasu Karola X 
  • 1830 r. - próba sił - Izba Deputowanych zarzuciła królowi naruszenie Karty
  • Rozwiazanie parlamentu i znow wybory > jeszcze wiecej opozycji
  • Przeciw królowi bonapartyści, liberałowie, rewolucjoniści
  • 1830 r. - ordonanse (królewskie dekrety nadzwycz.) - rozw. Izby Deputowanych, cenzura prasy, zniesienie odp. rzadu przed parlamentem, org. praw wyb., surowe kary za protesty
  • Wybuch rewolucji (29-30 lipca; trzy dni chwały)
  • Gwardia Narodowa powolana - na czele Marie Joseph de La Fayette 
  • Abdykacja Karola X > chaos (radkałowie - republike; liberałowie - mon. konst.), przeważyła grupa umiark. monarchistów
  • Tron dla Ludwika Filipa (boczna orleańska linia Burbonów)
 20. Panowanie Ludwika Filipa I
  • Zaprzys. konstytucje, rozszerzyl prawa wyb., ale cenzus dalej wysoki, wykluczajacy wiekszosc uczest. rewolucji lipcowej
  • Przywrócił trójkolorowa rewolucyjna flage państwowa; odsunal od wladzy arystokracje; otoczyl sie bogatym mieszczanstwem
  • Mieszczaństwo zyskało w koncu wpływy odpowiadajace jego nadrzednej roli w życiu gosp.
  • Rozczarowane biedoty miejskiej i drobnego mieszzcanstwa - wystapienia i tłumione krwawo
  • 1841 r. - prawo o skróceniu czasu pracy dzieci - niewielkie ustepstwo
 21. Hiszpania
  • Powrót do władzy Ferdynanda VII Burbona
  • Nie chciał reform państwa - konsekwentnie przywracal to co przed NApoleonem
  • Wojna domowa prawie, bo niezadowolenie społeczeństwa, ale interwencja Św. Przymierza
  • Kwestia nast. tronu - Ferdek bez syna, chcial rzadu najstarszej córki - Izabelii, a o to hejty brata - Carlos Burbon
  • Po śmierci Ferdka - Carlos obwołał się królem ("karliści" - poparcie cz. administracji i kleru; konserwatyści vs Izabela i jej liberałowie, demokraci)
  • Do 1839 r. - pierwsza wojna z karlistami - wygrana królowej (wspieraly ja Francja i Anglia)
 22. Belgia
  • Polaczenie terenów historycznych Niderlandów w królestwo, a na czele Wilhelm I (z dyn. Oranje-Nassau)
  • Polaczenie odmiennychkulturalne i jezykowo krain - germanska i protestancka Holandia + katolicka Belgia (Nid. Płd)
  • Romańsy Walonowie i gemrańscy Flamandowie
  • 1815 r. konstytucja, a w niej faworyzowana Holandia
  • 1828 r. - sojusz liberałow i klerykałów przeciw przewadze Holendrów 
  • 1830 r. - wybuch rozruchów w Brukseli (rozgrzana atmosfera bo rewolucja licpowa we Francji); proklamowanie niepodległości
  • Proszono o pomoc Św. Przymierza, ale bali sie wszyscy oprócz Rosji, bo Francja sympatyzowala z Belgia
  • Rosja nie mogla pomóc, bo powst. listopadowe, Prusy też nei bardzo
  • 1831 r. - konferencja mocarstw w Londynie - uchwalonu zas. podzialu państwa na odrębne królestwa - holenderskie i belgijskie (Leopold I )
 23. Przyczyny rewolucji przemysłowej
  • Trzy wzajemnie powiazane zjawiska
  • Przełom naukowo-technologiczny - praca mechanicznych urzadzen zamiast recznej
  • Przełom ekonomiczny - wielkie zmiany w organizacji produkcji
  • Przełom demograficzny - bo szybki przyrost naturalny i przesiedlenia ze wsi do miast
 24. Przyczyny rewolucji przemysłowej w Anglii
  • Wielka Brytania - kolebka rewolucji przemyslowej > dalej dotarla z opóźnieniem i nie aż tak
  • Przemiany w rolnictwie - wzrost wydajosci upraw i hodowli; zmiany w formach gosp. - szybki wzrost dochodu z roli
  • Znikały małe gosp.> za nie duże farmy nastawione na duza produkcje i sprzedaz
  • Zwiększenie podaży żywności
  • Migracje ze wsi do miast, bo stosowanie maszyn - mniej rak do pracy trzena
  • Najnowsze wynalazki wykrzoystywane w manufakturach, warsztatach 
  • Akumulacja kapitału - nagromadzenie pieniadza, ktory przynosil najwieskze zyski, gdy byl inwestowany w rzemioslo,handel, przemysl
  • WB miala szczegolna struk. zawodowa ludnosci - 1/3 kraju to rzemieslnicy
  • Stabilność polityczna i konsekwentna polityka podatkowo-celna - zakazy eksportu surowej welny i importu gotowych tkanin np.
  • Wydobycie surowców kopalnych - zwłaszcza węgiel kamienny; lepsze źródlo energii niz drewno
 25. Wielka Brytania w I poł. XIX w.
  • Państwo bardzo zadłużone - potrzeba zysku w koloniach
  • 1830 r. - Stowarzyszenie Kolonizacyjne - wspomaganie emigracji młodych i przedsiebiorczych - obiecano im w koloniach swobode i samorzad
  • Linie kolejowe - rewolucja handlu, bo mozliwe regularne, masowe, tanie dostawy surowcow i transportu wyrobów
  • Londyn - miedzynarodowa stolica finansistów, bankierów
 26. Postęp techniczny
  • 1733 r. - mechaniczne czółenko tkackie (John Kay)
  • 1764 r. - Maszyna przędzalnicza - John Hargreaves
  • 1767 r. - przędzarka wielowrzecionowa - Richard Arkwright
  • 1785 r. - mechaniczne krosno tkackie - Edmund Cartwright
  • To wszystko doprowadzilo do mechanizacji przemysłu włókienniczego > spadek cen wyrobów tekstylnych
  • Maszyna parowa - upowszechniona - w zakładach przemysłowych, windach i pompach w kopalniach
  • 1830 r. - od wtedy wytwarzano maszyny parowe na Zachodzie i w USA
 27. Wynalazki I połowy XIX wieku
  • 1800 r. - ogniwo galwaniczne Alessandro Volty
  • 1831 r. - zjawisko indukcji magnetycznej Michaela Faradaya - dla konstrykcji silnikow elektycznych w przyszlosci
  • 1837 r. - telegraf oparty na alfabecie Morse'a (Albert Morse - ojciec telegrafu)
  • Lampa łukowa
  • 1853 r. - lampa naftowa Ignacego Łukasińskiego
  • 1835 r. - pierwsza odbitka - dagerotyp - Louis Daguerre
 28. Rozwój transportu
  • 1800 r. - pierwszy okręt podwodny - Nautilus; na zlecenie Napoleona; Robert Fulton
  • 1804 r. - pierwszy parowóz - "sapiacy diabeł" - Richard Trevithick
  • 1807 r. - pierwszy rejs parowca Clermont - konstrukcja Roberta Fultona
  • 1814 r. - lokomotywa "Millord" George Stehpenson; wolna lol
  • 1830 r. - lokomotywa "The Rocket" Stephensonów - ta już szybka, rewolucja
  • 1825 r. - pierwsza linia kolejowa WB
 29. Rozwój przemysłu
  • Metalurgia - umiejetnosc uuzyskiwania i przetwarzania żelaza
  • 1735 r. - metoda wytopu surówki (żelazo z duza zaw. węgla) - Abraham Darby; krok do doobrej stali
  • 1783 r. - wynalezienie procesu pudlingu (oczyszczenie płynnego metalu podczas wytopu w piecu hut.) - Henry Cort - poczatek doobrej stali
  • 1783 r. - technologia walcowania zamiast wykuwania - znacznie wieksza wydajnosc produkcji
  • WB z importera żelaznych produktów w eksportera ich
  • 1794 r. - tokarka ze wspomaganiem mechanicznym - Henry Maudslay; dokładna i szybsz obróbka ele. metalowych
 30. Liberalizm
  • Narodziny w oświeceniu
  • Wiara w ludzka dobroc - kazda jednostka powina byc wolna i kie
 31. Rewolucja poza WB
  • Najwcześniej - Walonia (od 1830 r. belgijska) - rozwój wydobywczy i hutniczy bo eksploatgacja złóż węgla w okolicach Liege, Charleroi
  • Niemcy
  • Pruska droga do kapitalizmu - znaczny udział kapitałów państwowych w wielkich inwestycjach + zakładanie przedsiebiorstw przemyslowych przez junkrów (posiadaczy ziemskich)
  • Najszybciej rozwijal sie Górny Ślask, Zagłębie Ruhry (węgiel, ołów, cynk, sól kamienna), Zagłębie Saary (żelazo, wegiel burnatny)
  • Z czasem niemiecki przemysl tak sie rozwinal, ze zagrazal brytyjskiemu
  • Francja
  • Koncentrował się na płn - rejon Lille - zagłębie północne i zagłębie Loary
  • Miluza - francuski Manchester - rozwoj tkactwa
  • Rozwój ekonomiczny i tak wolniej niz WB
  • Włochy północne i Czech
  • Czechy - różnorodnosc surowców mineralnych, obfitość źródeł energii (wegiel, lasy, siła spadku wody), dość duza urbanizacja i zaludnienie geste, blisko rynki zbytu
  • Austria wschodnia też się rozwijała
  • Na inne kraje regionu źle wpływał kontynentalny dualizem ekonomiczny - powodowal od wiekow zacofanie gosp. tego regionu
  • Rosja
  • Dalej panszczyzna, do II poł. XIX w. XD
  • Gosp o charak. ekstensywnym - oparta na taniej masowej sile roboczej i powiekszaniu pow. upraw + sprzedazy surowcow
  • Nie umieli dobrze wykorzystac swoich wielkich bogactw naturalnych
  • Najbardziej rozwiniete ich terytorium... Królestwo Polskie XD
  • USA
  • Intenstywny rozwój w połowie XIX w. - szczegolnie na płn - górnictwo, hutnictwo, przemysł wytwórczy, transport kolejowy
 32. Przemiany społeczne
  • Rozkład dawnych struktur feudalnych opartych na przynaleznosci stanowej, przywilejach itp.
  • Nowe warstwy społeczne - klasa robotnicza, inteligencja
  • Burżuazja rosła w siłę
  • Nowoczesny styl życia wymagal dosc duzych swobod i wolnosci osobistej - zeby latwo zmieniac zawod, zamieszkanie itp
  • Likwidacja systemu cechowej org. rzemisosła dla wolnej konkurencji
  • Umowy miedzy pracodawca i pracownikiem, ale pracownik i tak w dupie, bo moze sie zwolnic, ale skad kasa?
  • Duża podaż pracy - pracodawcy mogli bez oge. narzucac niekorzystne war. zatrudnienia - 12-14h pracy, surowe regulaminy (nawet za podchodzenie do okna, picie wody)
  • Zatrudnianie dzieci, kobiet, brak zabezpieczeń socjalnych, zakaz tworzenia org. robotniczych i prowadzenia strajkow (np Francja, WB)
 33. Liberalizm
  • John Stuart Mill, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville
  • Pierwsza partia liberalna - wigowie brytyjscy
  • Najważniejsza wolność, może być ograniczona tylko przez wolnosc innych
  • Wiara w ludzka dobroć - każda jednostka wolna bedzie kierowala dobrem
  • Zwolennicy - głównie burżuazja - swoje bogactwo zawdzieczali swojej dzialalnosci, dlatego popierali liberalizm ekonomiczny (Adama Smitha)
  • Leseferyzm -kazdy powinien mieć możliwość prowadzenia własnej dzialalnosci gospodarczej
  • Państwo - egzekwowac prawo i zapewnic bezpieczenstwo przed napascia państwa innego, nietykalnosc własnosci prywatnej
  • Przeciwni absolutyzmowi, feudalnemu ustrojowi, demokracji (bo strach, ze tyrania wiekszosci)
  • Jedna z fundamentalnych zasad w XIX w. - prawo wykorzystywania trudnej syt. pracowników najemnych
  • Na ogół łaczono liberalizm w ekonomii, polityce, religii, obyczajach > Konflikt z KK
 34. Konserwatyzm
  • Wytworzył się w XVIII/XIX w. - reakcja na rewolucje francuska
  • Edmund Burke - twórca, Joseph de Maistre, Francois -Rene de Chateaubriand
  • Przeciwnicy liberalizmu; pierwsza partia konserwatywna - torysi
  • Głównie przedstawiciele arystokracji, warstw uprzywilejowanych, ktore chcialy utrzymania porzadku
  • Czasem zwani reakcjonistami (reactio=przeciwdziałanie)
  • Uznawali absolutyzm, system stanowy, uznawali nierwonosci za naturalne i ustanowione przez Boga
  • Kazda rewolucja - grzech wobec Boga; podkreslaly tradycje i religie; KK to instytucja wspierajaca monarsza wladze
 35. Socjalizm utopijny
  • Robert Owen - dbał o pracownikow swoich, Claude Henri de Saint-Simon (państwo kierowane przez uczonych i artystów, zarzadzane przez fabrykantów i kupców)
  • Charles Fourier - idea spółdzielczości (jak Owen) - propagował utworzenie falansterów - zrzeszen produkcyjnych
  • Niektórzy chcieli pomóc robotnikom - szkoły, przyfabryczne lecznice; rzadkość
  • Uwolnic społeczeństwo od dyktatu wolnego rynku itp.
  • Odwoływanie się do Utopii Thomasa More'a i kordelierów z czasów rewolucji; równowaga albo przynajmniej sprawiedliwy podział dóbr
  • Społeczeństwo bez biednych lub bogatych, robotników i fabrykantów, zyskujacych i wyzyskiiwanych
  • Przebudować społeczenstwo bez rewolucji - wiekszosc sie zgodzi wyrzec majatku itp LOL
 36. Komunizm
  • Poglady Fouriera inspirowaly wielu, np. dzialajacych podczas Wiosny ludów
  • Karol Marks- Niemiec - teoretyk komunizmu (odłam socjalizmu)
  • Manifest komunistyczny (1848 r.) - wraz z Fryderykiem Engelsem - wskazywali na dziejowa nieuchronność rewolucji
  • Miało powstac sprawiedliwe bezklasowe społeczeństwo i unicestwienie klasy posiadajacej przez proletariat
  • Socjalizm Naukowy - Marks - teoria rewolucji społecznej (czerpał z filozofii Hegla)
 37. Ruch robotniczy
  • Strajki czeste w WB - nielegalne - tłumiła policja, wojsko + zwalniano masowo i zatrudniano nowych - nieskutecznie
  • Niechęć do maszyn - w nich widziano źródło nędzy i bezrobocia - luddyści (bo legendarny Nedd Ludd - prekursor tego)
  • Strajki też w Europie Zachodniej
  • Zmiany
  • 1824 r. - ustawa zezwalajaca na zrzeszanie sie robotnikow > zalazek zw. zawodowych; dzieci not work w kopalniach, krotszy dzien pracy
  • 1830 r. - wygrana wigów w wyborach - chcieli reform William Cobbett i Robert Owen
  • 1832 r. - reforma p. wyborczego - obnizenie cenzusu majatkowego - 20% brytoli mialo p. wyborcze
  • 1833 r. - Organizacja Zw. Zawodowych (Owena) - domagali sie powszech. prawa wyborczego, corocznych wyborów itp.
  • 1833 r. - inspekcje fabryczne pierwsze
  • Czartyści
  • 1836 r. - Londyńskie Stowarzyszenie Robotników (William Lovett
  • 1837 r. - Karta praw ludu (The people's CHARTER) - domagali sie corocznych wyborow tajnych, pensja dla parlamentarzystow (aby bieda tez mogla brac udzial) > odrzucono > zamieszki > stłumiono krwawo
  • 1842 r. - nowa petycja - Ferguson O'Connor (na czele Ogólnokrajowego Stowarz. Czartywstów) - znów odrzucono, ale władze juz wiedzialy, ze trzeba reform
  • Ograniczenie czasu pracy do 10,5h, podstawowa opieka medyczna, szkolnictwo powszechne
  • 1846 r. - najwazniejsze - zniesienie cel importowych na zboze - spadek cen zywnosci
 38. Świadomość narodowa
  • Podczas rewolucji fr. nowe instytucje nazywano narodowymi w opozycji do dawnych królewskich
  • Powstawaly wiezi etniczne - upowszechnianie szkolnictwa itp, obowiazek sluzby wojskowej, znajomosc wspolnego jezyka
  • Zaczeto uwazac, ze wspolnota pochodzenia, kultura, jezyk, historia - najwazniejsza wiez społeczna - podstawowe czynniki narodotworcze, na ktorych powinno oprzec sie państwo
  • Napiecia na tle narodowym - najszybciej Niemcy i Włochy, bo tam bogata tradycja, ale polit. rozdrobnienie i zaleznosc od innych
  • W Europie Śr-Wsch - chęci uzyskania państwa lub utworzenia państwa (Ukraińcy)
 39. KULTURA - TEMAT 5 !!!
 40. Ameryka łacińska XIX wieku
  • Hiszpania miała kolonie w Ameryce Płd (tylko Portugalia na wschodzie - Brazylia), Środkowej (pare wysp Fr i WB), Północnej (znaczny obszar)
  • Nie rozwijali gospodarcze - raczej importowali kruszce, plody rolne (kawa, kakao, bawełna)
  • Administracja:
  • Podział - 4 wicekrólestwa: La Platy, Peru, Nowej Grenady, Nowej Hiszpanii
  • Dalej - 4 kapitanie generalne: Chile, Gwatemala, Kuba, Wenezuela
  • Hierarchia
  • Urzednicy królewscy z kontynentu - elita społeczna, zarzadzali koloniami
  • Kreole - duże udziały w handlu, ale blokowany przez elity dostep do urzedow wyzszych itp; biali potomkowie osadników hiszp.
  • Metysi - nizsze funkcje administracyjne, ale głównie zajmowali sie handlem, rzemiosłem; polaczenie białych + Indian
  • Indianie - wolnosc osobista,ale bez wpływu na sprawy publiczne
  • Niewolnicy z Afryki - najnizej w hierarchii
  • Podobna struk. społ. Brazylii, ale tam Kreole i Metysi bardziej uczestniczyli w zarzadzaniu kolonia - mniejsza niechec do Korony
 41. Haiti
  • San Domingo - XVIII w podzielona miedzy Francje i Hiszpanie
  • Uprawa trzciny cukrowej, wykrozystywano murzynów > częste powstania
  • 1791 r. - bunt, a na czele Francois Dominique Toussaint Louverture - wygrana niewolników
  • 1801 r. - konstytucja niepodleglego, ale sprzymierzonego z Francja państwa
  • Napoleon wysłał tam po czasie jednak do tłumienia swoich ludzi, ale nie udało sie, ale złapali chociaż Louverutre'a
  • 1804 r. - proklamowanie niepodległości. a na czele przywodca powstania - Jean Jacques Dessalines - oglosil sie cesarzem
  • Drugie państwo po USA amerykańskie niepodległe - władza potomków niewolników afrykańskich
 42. Walki o niepodległość
  • Kreole - trzeci stan - najwiecej oni zyskiwali jesli by podwazyc ład polityczne, dlatego najwieksza aktywnosc polityczna
  • Francisco de Miranda - pierwszy glosil hasla niepodleglosciowe; kreol z Wenezueli; 1806 r. - fail wzniecenia powstania
  • Wznowienie dyskusji w koloniach, gdy Napoleon osadzil swojego brata Józefa na tronie Hiszpanii - pretekst do odmowy posłuszeństwa urzednikom krolewskim
  • Wladza lokalna - przejmowaly rady (junty) prowincjonalne i rady miejskie (cabildo)
  • Sprzeciw metropoli - rady przekształciły sie w Kongresy Narodowe - oglaszaly powst. suwerennych państw
  • Niepodleglosciom sprzeciwiala sie czesc Kreoli i większość Hiszpanów (zwłaszcza w Peru); nie obchodzilo to Metysów i Indian - Kreole po czasie im to i owo obiecali, zeby nie dolaczali to Hiszpanii
  • 1810 r. - Nowa Granada (Kolumbia) - pierwsza niepodległość
  • 1811 r. - Wenezuela - I Republika (na czele Miranda, ale pokonany i wydane Hiszpanii) > w jego miejsce Bolivar
  • 1813 r. - Bolivar zdobył wenezuelskie Caracas - II Republika > też pokonany
  • 1816 r. - w końcu poddała sie i Kolumbia
 43. Dekolonizacja Ameryki Południowej
  • Poczatek walk znowu
  • 1814 r. - powrot do władzy Ferdynanda VII - z pomoca Św. Przymierza probowal dławić powstania w Kolumbii i Wenezueli
  • Poczatek otwartej wojny z buntownikami w Ameryce > zajeli Wenezuele, ale nei mogly do konca rozbic powstancow
  • Kolejne państwa oglaszaly suwerenność, bo tak
  • Libertadorzy działali - Simon Bolivar (północ), Jose de San Martin (południe)
  • Wsparcia ekonomicznego udzielala im Wielka Brytania, bo liczyli na zyski z dost. do handlu z wyzwalajacymi koloniami
  • Wyzwalanie
  • 1816 r. - powrót Bolivara do Wenezueli > 1819 r. - wygrana pod Boyaca - opanowano Wenezuele i Kolumbie - powstała Wielka Kolumbia
  • 1821 r. - Panama do Wielkiej Kolubmii, 1822 r. - Ekwador
  • Hiszpania nie zareagowała dobrze, bo problemy wewnetrzne
  • Od 1810 r. - niepodległy Paragwaj, ale walki do 1823 r.
  • 1816 r. - suwerenność Argentyny (San Martin dowodził)
  • 1817 r. - Martin zajal Chile
  • 1821 r. - Peru - pokonanie najwazniejszych sił hiszp - niepodległość; koniec po klęsce Hiszpanii w 1824 r. pod Ayacucho
  • 1825 r. - wschodnia cz. Peru sie odlaczyla - Boliwia
  • Mimo starań Bolivara pomimo wspólnoty jezykowej, kulturowej, religijnej - nie chcieli jak USA > dalsze rozłamy
  • 1830 r. - Wielka Kolumbia > Wenezuela, Kolumbia, Ekwador
 44. Meksyk i Ameryka Środkowa
  • 1810 r. - powstanie chłopskie - Miguel Hidalgo y Costilla - przeciw Hiszpanii i kreolskim plantatorom
  • 1814 r.  kolejne powstanie - na czele metys Jose Maria Morelos, nie poparli Kreole, bo radyjalni
  • 1821 r. - proklamowanie niepodległosci, a przywodca - Augustyn I Iturbide
  • 1823 r - Meksyk republika - prezyden Guadalupe Victoria
  • 1824 r. - Kongres Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej 
  • 1838-40. r- Zjednoczone Prowincje podzielily sie na Honduras, Gwatemale, Kostaryke, Nikaraguę, Salwador
 45. USA w XIX w.
  • U podstaw dwupartyjnego systemu w Ameryce - spór miedzy ojcami zalozycielami - Thomas Jefferson vs Alexander Hamilton
  • Jefferson - koncepcja antyfederalistyczna - autonomiczne stany, duza rola rolnictwa w gosp. kraju, nacisk na demokratyzm
  • Hamilton - koncepcja federalizmu ; twórca sys. finansowego USA; chcial silnej władzy centralnej; wazny przemysl, nie az tak za demokracja
  • 1823 r. - doktryna Monroe (prezydent James Monroe) - przyjal Kongres - nie mieszac sie do polityki Europy i im nie pozwolic; izolacjonizm Ameryka dla Amerykanow
  • Ekspansja Stanów
  • 1803 r. - odkupienie Luizjany od Francji
  • 1818 r. - uzyskanie północnej Dakoty od WB
  • 1819 r. odkupienie Florydy od Hiszpaniii
  • 1835 r. - niepodległość Teksasu > 1845 r. zrezygnowali > kolejny stan USA
  • Wojna z Meksykiem - zyskali Kalifornie, Nevade
  • 1846 r. - ukształtowała sie granica północna USA - podzial Oregonu z B
  • 1853 . - ukształtowanie gr. południowej - uzyskano od Meksyku tereny na płd od Arizony
  • 1867 r. - Alaska od Rosji
  • Ogólem w XIX w, powierzchnia zwiekszyla sie im 6x
  • 1830 r. - ustawa o przymusowym wysiedleniu Indian na zachód od Missisipi
 46. Walki z Meksykiem
  • 1835 r. - prklamowanie niepodległości Teksasu> wojna
  • 1836 r. - najechali Meksykaanie > rozbici pod San JAcinto
  • 1845 r. - Teksas do USA a Meksyk hejt > wojna z USA > 1847 r. b. pod Buena Vista>  pokonalo ich USA
  • 1848 r. - traktat pokojowy w Guadelupe-Hidalgo - utrata znaczenj cz. teryt. przez MEksyk
 47. Represje wobec Indian
  • Umowy dot. osadnictwa nie traktowane przez USA jako wiazace
  • Próby oporu tłumiło wojsko
  • Przymusowe wysiedlenia z ojczystych ziem i osadzanie w rezerwatach, a ziemia sprzedawana osadnikom
  • Głod i wymieranie całych plemion
 48. Przeddzień Wiosny Ludów
  • Lud - szerokie pojecie tutaj - ci co chcieli udzialu w rzadach, warstwy co chcialy poprawy sytuacji, narody schcace autonomii itp.
  • Zaleznie od przyczyny - w kazdym panstwie inny przebieg
  • Czasem rozwiazania sprzeczne z zasada legitymizmu - niepodleglosc Grecji, Belgii; bo sprzecz. interesów w Przymierzu
  • Narodowe kwestie
  • Coraz silniejsze tendencje niepodleglosciowe, bo czesciowe sukcesy Francji, Włoch, Niemiec, Grecji i win Belgii
  • Wyzwolenie (Polska), Zjednoczenie (Niemcy), Oba (Włochy), budzaca sie swiadomosc (Ukraina), odradzajaca (Czechy)
  • Liberałowie tam gdzie m. konstytucyjna - poszerzyc swobody polit, upowszechnic prawa obywatelskie, znizyc prog wyb.
  • Tam gdzie rzady absolutne - wprowadzic konstytucje
  • Radykalni demokraci - obalic monarchie i wprowadzic republike
  • Ominęło
  • Rosja - bo zacofane państwo, brak liberalnych reform
  • Wielka Brytania - juz wczesniej obrano droge stopniowych reform dla zlagodzenia problemow społ.
 49. Rewolucja lutowa - II Republika
  • Rosnace niezadowolenie
  • Lata 40. - stopniowy koniec entuzjazmu wobec monarchii lipcowej liberalnej
  • Kryzys gospodarczy, bo nadprodukcja i nieurodzaj > bankructwo wielu firm i kiepsko z bezrobotna biedota
  • Władza słaba i skorumpowana i malo kto mial wplyw, bo wysokie cenzusy > tesknota za monarchia silna lub republika, a król nic
  • Luty 1848 r. - bankiety w miastach - legalna forma gromadzenia niezadowolonych osob
  • Rewolucja lipcowa
  • Brak zgody na bankiet w Paryżu > 22 lutego demonstracja > rozpedzona sila > dymisja rzadu przez króla
  • Rozruchy z wieksza sila nast. dnia > wkroczylo wojsko > barykady itp; czesc wojska do powstańcow przeszla
  • Rewolucja juz prawdziwa, zginelo 50 osob > król abdykowal i uciekl, a 25 lutego powołano Rzad Tymczasowy
  • Zniesienie kary śmierci i niewolnictwa w koloniach + powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn, wolnośc prasy, zgromadzen
  • Komisja Luksemburska - dla rozpatrz. spr. robotniczych - wprowadzila 10-11 h pracy + organizacja warsztatów narodowych (roboty publiczne)
  • Warsztaty sie nie sprawdzily 
  • Powstanie czerwcowe
  • Kwiecien 48 r. - wybory do Zgr. Konstytucyjnego > wygrali liberalni republikanie, a dosc silna opozycja monarchistow
  • Rozwiazanie Komisji Luksemburskiej i likwidacja warsztatów
  • Zdesperowani robotnicy, bo nie ma pracy! 
  • Przeciw nim Gwardia Narodowa i wojkso - pokonani; uczestnicy dawnej lutowej sie przygladali biernie - widac rozeszly sie drogi burzuazji i robotników
  • Listopad 48 r. - nowa konstytucja
  • Powszechne p. wyborcze dalej, opieka spoleczna jako taka, ochrona pracy, ale bez gw. zatrudnienia
  • Najwyższa władza - parlament jednoizbowy (wybory co 3 lata)
  • Głowa państwa - prezydent (wyłaniany co 4 lata, szerokie kompetencje), bez prawa reelekcji
 50. II cesarstwo
  • Wygrana w wyborach na prezydenta Ludwika Napoleona Bonapartego (bratanek ces.) - 70 % głosów! 
  • 1851 r. - zamach stanu - rozwiazanie Zgr. Prawodawczego > rozpisany plebiscyt dot. przedluzenia rzadow do 10 lat
  • Nowa konstytucja - szersze kompetencje jego
  • 1852 r. (2 grudnia) - koronacja na cesarza Francuzów- Napoleon III (bo II to syn Napoleona zmarły)
  • Tak powstalo II cesarstwo na mocy demokratycznego plebiscytu, gdzie miał 98% poparcia
 51. Rewolucje w krajach niemieckich
  • Wiele wystapien w Zwiazku Niemieckim na wiesc o tym co we Francji - rewolucja marcowa (marzec 48 r.)
  • Zniesc cenzure, oglosic liberalne konstytucje, stworzyc wspolne panstwo
  • Wladcy w koncu przestraszani oglaszali konstytucje, wolnosc prasy + do gabinetow wchodzili zwolennicy reform
  • NA wsiach tez rozruchy - chciano uwlaszczenia i zniesienia obciazen feudalnych
  • Marzec - zjazd w Haidelbergu (liberałowie) - ucchwalili zwołanie ogólnoniemieckiego parlamentu i Rada Zw. Niemieckiego oglosila, ze sie zb w Frankfurcie nad Menem
  • Zamieszki w Berlinie - Fryderyk Wilhelm IV nie uzyl sily, wydal odezwe "Do narodu niemieckiego" - obietnica konst. ogolnikowa
  • Wzrost roli bogatego mieszczanstwa i junkrów - osiagneli cel i mieli wspoludzial w rzadach
  • Grudzień 48 r. - król rozw. parlament > styczeń 50 r. nadał konstytucje (wolnosc prasy, stowarzyszen, odpowiedzialnosc rzadu przed 2izbowym parlamentem, veto władcy, likwidacja feudalizmu, zniesienie sadownictwa szlecheckiego na wsi i obowiazku poslug dla dworu)
  • Demokraci wiec przegrali, probowali protestowac > 49 r. powstania i walki w miastach; dowodzili nieraz Polacy - np. Ludwik Mierosławski
  • Lipiec 49 r. - upadek ostatniej twierdzy rewolucjonistow - Rastatt w Badenii > represje
 52. Obrady parlamentu frankfurckiego
  • Maj 48 r. - pierwszy w historii ogolnoniemiecki parlament; bez regulaminu
  • Zgoda w sprawach dot. mniejszosci narodowych - minimalizacja praw do odrebnosc Pol, Czech, Włochów
  • Republika czy monarchia? Czy ma byc w państwie Austria (wiielkie Niemcy) czy bez niej (małe Niemcy - koncepcja Prus)
  • Marzec 49 r. - konstytucja - zjednoczone Niemcy - federacja autonomicznych państw, jako cesarstwo, a tytuł zaproponowano królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV
  • Król z pogarda nie chciał Schweinkrone, bo od ludu! 
  • Nie uznal tez konstytucji, a w kwietniu 49 r. rozwiazal pruski parlament i wyslal do Frankfurtu armie
 53. Rewolucja we Wiedniu
  • Hejty, bo problem poddaństwa i pańszczyzny, brak udziału mieszczan we władzy + wielonarodowa struk. - konfl. etniczne
  • Polacy, Węgrzy, Czesi + nowi co nigdy państwa własnego nie mieli Słowacy, Ukraińcy, Rumunii
  • Dzieki narodowemu nie dogadywaniu sie - łatwiej ogarnac to Habsburgom
  • Metternich: Kiedy francja kichnie, cała Europa jest zasiebiona
  • Pierwsze wyst. - Czechy i Węgry - wolnosci zgromadzen, druku, konstytucji, zniesienia pańszczyzny
  • Wiedeń - manifestacje studentów; 13 marca walki uliczne; Ferdynand I w manifescie zapowiedzial zmiany ustrojowoe i odwolal Metternicha - symbol "starego porzadku"
  • Kwiecień - oktrojowanie konstytucji, ale niewystarczajaca > 15 maja znowu zamieszki > cesarz uciekl i sklonil rzad do nieuzycia sily
  • Władza w Wiedniu - Komitet Bezpieczeństwa - liberałowie, demokracji
  • Lipiec 48 r. - Reichstag (parlament austriacki) - wiekszosc Słowianie i Włosi i nawet nie znali niemieckiego
  • Obrady skupialy sie glownie na znieszieniu panszczyzny i uwlaszczeniu > 7 września ces. to zatwierdzil, za odszkodowaniem
  • Stad lud uwazal, ze ces. dal ziemie, a parlament kazal placic - utrata poparcia wsi dla rewolucji
  • Grudzień 48 r. - Ferdynand ustapil z tronu > korona dla Franciszka Józefa (bratanek) - rozprawial sie ostro z rewolucjonistami, bo on nic nie obiecal
  • 48 r.  oktorojowal konst > 51 r. - odwołał > cesarz znow absolutyzm
 54. Powstanie węgierskie
  • Wiele narodów mieszkało w danym K. Węgierskim 
  • "Krona św Stefana" - od XVI Habsburgów, silne pocuczie tozsamosci narodowej
  • Opozycja przeciw cesarzowi - skupiona wogol Lajosa Kossutha i Sandora Petofiego
  • Marzec 48 r. - uchwalil sejm wegierski konstytucje, cesarz zatwierdzil
  • Dwuizbowy parlament, ale zachowany cenzus mjatkowy dla pozbawienia prawa biedoty
  • Zniesienie obciazen wsi na rzecz szlachty; wolnosc prasy
  • Wegrzy chcieli niepodleglosci, a narody wewnatrz tez chcialy - Wiedeń to przeicw nim wykorzystywal - np. wsparcie Chorwatów przeciw Wegrom
  • 1849 r. - Austriacy zajeli Bude i Peszt i ogloszono przylaczenie Wegier do Austrii
  • W odpowiedzi rzad wegierski oglosil niepodleglos i detronizacje Habsburgów
  • Maj 49 r. - wkroczyła armia Iwana Paskiewicza i przegrali
 55. Włochy
  • Północ - powstania niepodległościowe > wojska austriackie feldmarszałka Josepha Radetzkyego sie wycofaly
  • Wenecja - oglosila sie republika
  • Sardynia
  • Oczekiwano, ze role wyzwoliciela przyjmie Karol Albert - król Sardyni, dlatego gdy ona zaatakowana - całe Włochy pomagaly 
  • Lipiec 48 r. - b pod Custoza i przegrana Sardyńczyków
  • Państwo Kościelne
  • listopad 48 r. - rozruchy > Pius IX do K. Neapolu
  • Luty 49 r. - Zgromadzenie Konstytucyjne ogłosiło Repubike Rzymska - koniec siweckiej wladzy papieza
  • Inne
  • Toskania - tez rewolucja - uciekl Leopold II
  • Marzec 49 r. - porazka Włochów pod Novara wielka i abdykował Albert > tron dla syna Wiktora Emanuela II
  • Lipiec 49 r. - Francuzi wsparcie dla Papieża - zajeli Rzym
  • Sierpień 49 r. - pokój w Mediolanie - k. Sardynii wysoka kontrybucja wojenna na rzecz Austrii
  • Wiktor Emmanuel nie zgodzil sie na obnizenie kasy za wyrzeczenie zielono-biało-czerwonej flagi
 56. Bilans Wiosny Ludów
  • Oprócz powyzszych tez wystapienia w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Skandynawii
  • Zniesiona pańszczyzna i feudalne formy ustr. wsi w całej Europie (oprócz Rosji XD)
  • W wielu państwach konstytucje - udział w życiu publ. szerszego ogółu poddanych
  • Budowa fundamentów demokracji - systemu wybieralnej władzy obywatelskiej zamiast dziedzicznych rzadow arystokracji
  • Zaznaczyla sie obencosc i sila nowej grupy - robotników przemysłowych
  • Wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej
  • Interwencje Rosyjska na Węgrzech, francuska w P. Kościelnym i pruska w Niemczech - ostatnie działania Św. Przym.
  • Kończy sie epoka romantyzmu, zaczyna epoka ideologii i polityki realnej
  • Papiestwo zrazilo do siebie Wochów; liberałowie odcieli sie od socjali i demokratów
  • Robotnicy rozczarowani liberałami, ku socjalistom
 57. Bałkany na pocz. XIX w.
  • Podziały jezykowe, religijne; słowiańscy chrzescijanie pozbawienie wiekszosci praw muzulmanow; poddani wyzyskowie tur. posiadaczy ziem
  • Czarnogóra - małe teryt., wyjatkowa pozycja, pod panowaniem władyków (prawosławni biskupi, najwyzsi sedziowie i władcy świeccy) z dyn. Petroviców
  • Autonomia Czarnogóry duza gwarantowana przez Rosje, bo jej konsulowie tam doradcami
  • Serbia
  • 1804 r. - powstanie przeciw lokalnym możnowladcom tureckim - powstanien narodowe do 1813 r.
  • 1815 r. - kolejne powstanie - na czele Miłosz Obrenović - wsparcie dyplom Rosji tez > 1817 r. nieformalna autonomia
  • 1821 r. - próba uniezależnienia Mołdawii
  • 1826 r. - konwencja akermańska (zmusili Ruscy Turcje) - formalna autonomia wołoszczyzny, Mołdawii, Serbii
 58. Wojna o niepodleglosc Grecji
  • Podobnie jak wiekszosc panstw bałk. od schyłku średniowiecza pod panowaniem Turków, ale wiecej swobód niz inni
  • Dopuszczani do handlu itp, ale i tak niechec do Turków
  • XIX w. - poczatek dzialanosci tajnych organizacji - liczono na pomoc Rosji (bo tez prawoslawie, stamtad chrzest + mozliwosc zajecia ziem kosztem Turcji)
  • 1821 r. - gen. Aleksander Ipsilantis wkroczył do Mołdawii (rusek), ale bez pomocy Rumunii i Rosji - przegrał z Turkami, ale rozbudzil nastroje
  • 1822 r. - Epidauros - Zgromadzenie Narodowe proklamowalo niepodleglosc Grecji
  • W odpowiedzi tureckie pogromy ludnosci greckiej w Stabule itp + do Grecji bezwzgledny dowódca Ibrahim Pasza
  • 1826 r. - Turcja wygrala i zdobyla twierdze Missolungi > 1827 r. - Ateny
  • Fillhelleni - ludzie z EUW, co wspierali Grecje - kasa itp.; najslynniejszy - George Byron (zmarł na febrę)
  • 1827 r. - b. pod Navarino i wygrana Francji, WB, Rosji nad flota Turecka
  • 1829 r. - armia Iwana Dybicza zdobyła Adrianopol > to pod stolica > pokoj
  • Niepodległość Grecji, autonomia Serbii, Mołdawi, Wołoszczyzny, dla Rosji cz. Armenii
  • 1832 r. - królem Otton Wittelsbach
 59. Żandarm Europy
  • Ci co w wojnach napoleońskich poznali troche Europe - zauwazyli jako patola
  • Od 1816 r. rozne przeciwne organizacje itp - chesc chiala monarchii z konstytucja, inni zgładzenia cara i rodziny (np płk. Paweł Pestel)
  • 1825 r. - śmierć Aleksandra I - nastepca Mikołaj I
  • 25 grudnia 25 r. - powstanie dekabrystów - mieli sily, ale nie podjeli działań - bunt zdławiony
  • 1826 r. - specjalne jednostki tajnej policji i żandarmerii dla zwalczania spisków; cenzura dokładna
  • 1836 r. - Piotr Czaadajew - do psychiatryka, mial sie zrzec tej krytyki cara swojej
  • 1828-29 r. - wygrana z Turcja - niepodleglosc bliskiej kulturowo Grecji
  • 1830-31 r. - powst. listopadowe - duże zagrożenie carów
  • 1849 r. - udział w tłumieniu powsst. wegierskiego - zwieńczenie mocarstwowej roli Rosji
  • Nie wzruszona Wiosna Ludów
 60. Powstanie dekabrystów
  • Towarzystwo Południowe i Towarzystwo Północne (Na drugich czele Paweł Pestel)
  • Totalna porażka, wybici, zeslani na Syberie
 61. Wojna krymska
  • Połowa XIX w. - wzrost napiecia miedzy WB,Fr a Rosja, bo sprzecznosci interesów
  • Arena konfrontacji- Turcja (Mikołaj I nazywał ja chorym człowiekem Europy)
  • Interesy
  • Rosja chciała opanować cieśn. czarnomorskie i dawny Konstantynoopol
  • Idea panslawizmu - car powinien być zwierzchnikiem all narodów słowiańskich, wiec chciano opanowac Bałkany
  • Mikołaj liczył na wsparcie w Austrii, bo jej pomógł w 1849 r. i WB (bo obiceal jej udzial w rozbiorze Turcji)
  • Niechęci, bo Austria tez chciala te ziemie; WB nie chciala tam wplywow Rosji; Napoleon III chcial zwalczac Rosje, bo tradycja Napoleona
  • Wojna
  • Pretekst - Rosja ultimatum dla Turcji - maja im podporzadkowac miejsca swiete w Palestynie + zwierzchnosc nad prawoslawnymi tam - to oznaczaloby utrate suwerenności
  • 1853 r. - poczatek wojny - Rosja latwo pokonała Turcje w ks. naddunajskich, na Kaukazie + rosyjska flota czarnomorska pokonala Turcje pod Synopa
  • Przymierze WB i Francji, pozniej i Sardynii z Turcja i walka po jej stronie, wesprzec miala też Austria, ale Prusy nie pozwolily, bo by byl rozpierdol do reszty
  • 1854 r. - desant na Płwsp Krymskim - głowna arena zmagań - najciezsze zmagania podczas oblezenia Sewastopola; twierdza padła, ale straty tak duze, ze kij
  • Kongres w Paryżu
  • 1855 r. - śmierć Mikołaja I > nastepca Aleksander II 
  • 1856 r. - kongres w PAryżu - zakończenie wojny; Rosja miala zrzec sie pretensji do Mołdawii i Wołoszczyzny, zezwolic na swobodna żegluge miedzynarodowa na Czarnym
  • Mocarstwa uznaly nienaruszalnosc Turcji, Serbii, Mołdawii, Wołoszczyzny
  • Zrównanie w prawach muslimów i chrześcijan u Osmańskich
  • Demilitaryzacja Wysp Alandzkich na Bałtyku + umiedzynarodowienie Dunaju
  • Sukces dyplomacji brytyjskiej - zachowala równowage sil w Europie 
  • Koniec Św. Przymierza, bo p. członkowskie pierwszy raz walczyly przeciw sobie!
 62. Cienka czerwona linia
  • Dwuszerego żołnierzy bryt. z 93 Pułku Górali Szkockich
  • Podczas bitwy pod Bałakława na Krymie dzieki ich postawie udało sie odeprzec szrze rosyjska i uratowac od zajecia oboz
  • Nazwa w odniesieniu do koloru mundorów; z czasem pojecie utozsamiane z cala bryt. armia
  • Metafora - stosunkowo niewielkie sily bronia olbrzymiego imperium przed naporem wroga
 63. Armie podczas wojny krymskiej
  • Wyszła na jaw ogromna dysproporcja miedzy Rosja a Zachodem
  • Ruscy zle dowodzeni, wyposazeni, zaopatrzeni tez do dupy; korupcje, kradzieze itp.
 64. Odwilż posewastopolska
  • Okres panowania Aleksandra II
  • 1861 r. - reforma uwłaszczeniowa, zniesienie poddaństwa osobustegi chłopów - mogli wykupic ziemie itp.
  • Miry - wspólnoty wiejskie
  • Nie było jednak uwłaszczenia na zachodzie - czyli np. ziemie RP dawnej dla utrzymania konfliktu korzystnego szlachty z chłopami
  • Powołanie ziemstw - samorzady terytorialne - głównie szlachta w wyborach, ale i chłopi, mieszczanie
  • Reforma sadownictwa - zniesienie kar cielesnych, przyznanie prawa oskarzonym do obrony, wprowadzenie lawnikow w sadzie
  • Złagodzenie cenzury itp.; skrócenie czas służby wojskowej - do 6 lat - szkolono wiecej rekrutów i wieksze mozl. mobilizacyjne państwa
  • Pozostało samodzierzawie - nieograniczona władza monarchy
  • Powolne i czesciowe zmiany powodowaly raczej rozczarowanie niz zaspokojenie poddanych - czesc organizowala zamachy na urzednikow cara
  • 1881 r. - zabicie w zamachu Aleksandra II (org. Narodna Wola) > nowy Aleksander III powrócił do rzadow twardej reki
Author:
riatoz96
ID:
297825
Card Set:
Historia - Notatki - Europa i świat po 1815 roku
Updated:
2015-05-10 11:02:26
Tags:
asd
Folders:
Historia//1815-1939 r.
Description:
TUTAJ TEŻ IDEOLOGIE!!
Show Answers: