Czech Chapter 2

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Newborn
  Novorozenec
 2. Infant
  Kojenec
 3. Toddler
  Batole
 4. Before School age
  Předškolní věk
 5. primary School age
  Mladší školní věk
 6. Adolescent
  Dospívání
 7. adolescent
  pubertak
 8. Adult
  Dospělost
 9. Pensioner
  Důchodce
 10. toddler
  batole
 11. childhood
  Dětství
 12. a child of preschool age
  Dítě předškolního věku
 13. a child of school age
  Dítě školního věku
 14. grown-up, adult
  Dospěly , plnolety
 15. to grow up
  Dospivat
 16. pensioner
  Důchodce/důchodkyně
 17. mental condition
  Duševní stav
 18. infant
  Kojenec
 19. to breast feed
  Kojit
 20. to measure
  Měřit
 21. milk teeth
  Mléčné zuby
 22. to be born
  Narodit se
 23. Newborn
  Novorozenec
 24. to grow
  Růst/rostu
 25. Lowerschooler
  Mladší školní vek
 26. Upperschooler
  Starší školní vek
 27. Young adult
  Dospívání
Author:
Marine
ID:
297995
Card Set:
Czech Chapter 2
Updated:
2015-05-03 12:17:10
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
Stages of Life
Show Answers: