Feb-13-03-2015

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. kline/ klinte/ har klint
  boi tret, phet, khoa

  • Barna klinte smør i ansiktet
  • å kline maling utover golvet
 2. selvprat/ selvsnakk
  det beste er å holde negativt selvsnakk ute ved å fylle hodet med positiv selvprat
 3. lyktestolpe
  light post
 4. besitte
  have, own, occupy, posses

  en kvalitet en leder bør besitte, er evne til å motivere dem han eller hun skal lede
 5. tendens en
  Har du en tendens til å se feilene å blåse dem opp
 6. sammenligne
  so sanh

  Sammenligner du deg med de andre som er bedre enn deg?
 7. stiller/ pose
  Stiller du urimelig krav til at du må være tilnærmet perfekt før det er godt nok
 8. styrke/ styrket selvbildet og selvtilliten
 9. omgangsform
Author:
caman
ID:
298314
Card Set:
Feb-13-03-2015
Updated:
2015-03-13 08:42:03
Tags:
Hieu Nguyen
Folders:
Hieu Nguyen
Description:
Hieu Nguyen
Show Answers: