Feb-17-03-2015

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. uhemmet/ adj
  unrestricted

  Manipulasjon er et våpen noen bruker uhemmet
 2. et skryt/ skryte av
  boast: talk too much about sth that you have or can do
 3. gjensidig
  mutual

  De har gjensidig respekt og beundring
 4. veldedighet
  charity

  de gir til veldedighet: they give to charity
 5. kort sagt
  in short
 6. utilstrekkeliget
  sufficient/ not sufficient

  det er lett å kjenne på sin egen utilstrekkelighet når du møter dem som takler alt
 7. misunnelig
  envious: wanting to be the same situation as sb else, want somesthing that sb else have

  I stedet for å være misunnelig og se etter det negative som tross alt må finnes bak fasaden
 8. i tråde med
  in accordance with

  det går an å leve i tråde med drømme sine
 9. å tåle
  tolerate

  du tåler ikke å høre om deres sorg
 10. omgå
  bypasss, disregard, evade, sidestep

  du kan ikke alltid velge hvem du omgås
 11. negativitet/en
  du kan velge hvordan du skal takle det når negativiteten kommer.
 12. saklig
  factual

  vær saklig, og fortell den det gjelder hvordan deres adferd påvirker deg
 13. innstilling
  attitude, point of view

  Kan du endre din instilling til dem og dermed hvilken innvirking de har på deg
 14. en innsats
  hvor bør jeg legge en innsats?
 15. sette mål for utvikling
  kartlegge rikets tilstand og gjennom det kunne sette mål for utvikling
 16. skala
  deretter skal du vurdere de ulike sirklene på en skala fra 1 til 10, der 1 er helt elendig og 10 er helt topp
 17. et felt
  a field

  Du kan bruke din energi til et helt annet felt som betyr mer for deg
 18. et forhold til noe
  dit forhold til ektefellen, barne dine, vennene dien
 19. et syn på noe
  det kan også hende at du skrur ned karakteren på et felt hvis du endrer syn på det
 20. hendelse
  event

  Det du må gjøre er å trene på å nullstille deg etter dårlige hendelser
 21. å sømme seg
  be proper

  Han ble gående i skogen og rope ting som ikke sømmet seg på TV
Author:
caman
ID:
298594
Card Set:
Feb-17-03-2015
Updated:
2015-03-17 09:30:45
Tags:
Hieu Nguyen
Folders:
Hieu Nguyen
Description:
Hieu Nguyen
Show Answers: