Od 1.1 -125

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. πλαγχθη (πλάζω)
  In passive: he wandered, went astray
 2. ἰδεν (εἰδον)
  he saw
 3. ἀρνυμενος (ἀρνυμαι)
  receive, gain
 4. τον νοστον
  return home
 5. ἐρρυσατο (ῥυομαι)
  he rescued
 6. ἱεμενος (ἱημι)
  In med: longing to
 7. ταις ἀτασθαλιῃσιν
  follies, recklessness
 8. οἱ νηπιοι
  infants
 9. ἠσθιον (ἐσθίω)
  they ate
 10. νοστιμον (ος  ον)
  'of return'
 11. ἁμοθεν (adv)
  from some place or another
 12. αἰπυν (υς υια υ)
  sheer
 13. ἠδε
  and
 14. έρυκε (ἐρυκω)
  she was restraining
 15. τοις σπεσσι
  cavern
 16. γλαφυροισι (oς  α  ον)
  hollow
 17. λιλαιομενη (λιλαίομαι)
  longing for
 18. περιπλομενων (περιπέλομαι)
  moving round, revolving
 19. ἐπεκλωσαντο
  they assigned to __ as his destiny
 20. ἠεν (εἰμι)
  he was
 21. των ἀεθλων
  trials
 22. ἐλεαιρον (ἐλεαίρω)
  they took pity
 23. νοσφι (prep)
  aloof, far apart
 24. ἀσπερχες (adv)
  unceasingly, hotly
 25. μενεαινεν (μενεαίνω)
  he was furious, raging
 26. παρος ἠν
  before he should/could
 27. μετεκιαθε (μετακιάθω)
  he was going to visit
 28. τηλοθ᾽ (adv)
  far off
 29. δεδαιαται (δαίω)
  they are divided
 30. δυσομενου (δύω)
  sinking
 31. ἀντιοων (ἀντιάω) [25]
  going to meet
 32. τερπετο (τερπω)
  he was enjoying
 33. παρημενος (παρημαι)
  being present
 34. ἀθροοι (ος  ον)
  in crowds
 35. ἀμυμονος (adj)
  noble
 36. τηλεκλ[υ/ει]τος  ον
  far-famed
 37. ἐπιμνησθεις (ἐπιμιμνήσκομαι)
  remembering, thinking of
 38. μετηυδα (μεταυδάω)
  he was speaking among
 39. ὠ ποποι (exclam.)
  oh shame!
 40. ὑπερ μορον
  beyond his share/beyond what was ordained
 41. γημ᾽ (γαμεω)
  he took to wife
 42. ἀλοχον μνηστην (ος  η  ον)
  wedded wife
 43. μναασθαι (μναομαι)
  to woo
 44. την ἀκοιτιν
  wife/spouse
 45. ἱμειρεται (ἱμείρω)
  he longs/should long
 46. ἡ τισις
  the penalty
 47. της αἰης [41]
  land
 48. ἀπετισε (ἀποτίνω)
  he repayed
 49. ὑπατε (ὑπατος  ον)
  highest
 50. των κρειοντων
  of masters
 51. λιην (adv)
  exceedingly
 52. ῥεζοι (ῥεζω)
  he may do
 53. τα πηματα
  miseries
 54. ἀμφιρυτῃ (ος  η  ον) [50]
  sea-girt
 55. δενδρηεσσα (δενδρήεις εσσα εν)
  wooded
 56. ὀλοοφρονος (ων  ονος)
  meaning mischief, crafty
 57. τα βενθεα
  depths
 58. τους κιονας
  pillars, columns
 59. κατερυκανω
  she was restraining
 60. μαλακοισι (ος  η  ον)
  soft
 61. αἱμυλιοισι (ος  ον)
  wheedling
 62. θελγει (θελγω)
  she bewitches
 63. ἐπιλησεται (ἐπιλανθάνομαι)
  he will forget
 64. ἀποθρῳσκοντα (θρῴσκω)
  leaping from
 65. ἐντρεπεται (ἐντρεπω)
  it listens; it feels shame
 66. χαριζετο (χαριζομαι)
  he was showing favour
 67. ὠδυσαο (ὀδύσσομαι)
  you hated
 68. γαιηοχος  ον
  earth-moving
 69. ἀσκελες (ης  ες) or this form = (adv)
  withered; stubbornly
 70. ἀλαωσεν (ἀλαόω)
  he blinded
 71. ἀτρυγετοιο (ος  ον)
  barren
 72. μεδοντος (μεδω)
  ruling over
 73. περιφραζωμεθα (περιφραζομαι)
  let us think about
 74. ἐνοσιχθων ονος
  earth-shaking
 75. ἀεκητι (adv)
  unwillingly
 76. ἐριδαινεμεν (ἐριδαίνω)
  to quarrel
 77. οἰος α ον   [79]
  (breathing?)
  alone
 78. τοις μακαρεσσι
  the blessed ones
 79. τον διακτορον
  The Guide
 80. ὀτρυνομεν (ὀτρύνω)
  we encourage
 81. του ταλασιφρονος
  the stout-minded one
 82. νεηται (νεομαι)
  he might go
 83. ἐγων (ἐγω)
  i for my part
 84. ἐσελευσομαι (εἰσέρχομαι)
  Ι shall go in
 85. ἐποτρυνω (ἐποτρύνω)
  I urge
 86. το μενος
  the might
 87. τα καρη
  heads
 88. κομοωντας (κομάω)
  letting their hair grow long
 89. πασι μνηστηρεσσιν (μνηστήρ)
  to all suitors
 90. ἀπειπεμεν (ἀπεῖπον)
  to declare
 91. τα μηλ᾽
  sheep
 92. ἁδινα (ος  α  ον)
  close-packed
 93. τους εἰλιποδας
  the rolling-gaited, shambling, ambling
 94. τους ἑλικας
  the crumple-[horned]
 95. ἠμαθοεντα (ἠμαθόεις εισα εν)
  sandy
 96. πευσομενον (πυνθάνομαι) [95]
  about to learn of
 97. τοις ποσσιν
  feet
 98. τα πεδιλα
  sandals
 99. ἀμβροσια (ος  α  ον)
  immortal
 100. ὑγρην (ος  η  ον)
  την υγρην
  wet; the sea
 101. ἀπειρονα (ων ονος)
  boundless
 102. της πνοιῃς
  blast
 103. του ἀνεμοιο
  the wind
 104. ἀλκιμος  ον
  stout
 105. ἀκαχμενον (ος α ον)
  sharp-edged
 106. βριθυ (υς  υια υ)
  heavy
 107. στιβαρον (ος  α ον)
  sturdy
 108. δαμνησι (δάμνημι)
  she subdues
 109. τας στιχας
  the ranks
 110. κοτεσσεται (κοτέω)
  she will bear malice
 111. ἡ ὀβριμοπατρη [101]
  daughter of a mighty father
 112. των καρηνων
  heads
 113. ἀιξασα (ἀίσσω)
  having darted
 114. τοις προθυροις
  the front doors
 115. του οὐδου
  the threshold
 116. αὐλειου (oς  ον)
  of the court(yard)
 117. τῃ παλαμῃ
  in the palm of the hand
 118. εἰδομενη ξεινῳ
  in the likeness of a stranger
 119. τους ἀγηνορας
  the manly ones
 120. τοις πεσσοισι
  draughts (the game)
 121. τοις ῥινοισι
  the hides
 122. ὀτρηροι  α  ον
  nimble
 123. πολυτρητοισι (oς  ον)
  porous
 124. νιζον (νίζω)
  they were washing
 125. δατευντο (δατέομαι)
  they were dividing
 126. θεοειδης  ες
  godlike
 127. ἡστο (ἧμαι)
  he had sat
 128. τετιημενος (τετίημαι)
  being sorrowful
 129. την σκεδασιν
  a scattering
 130. ἀνασσοι (ἀνασσω) [118]
  he might rule
 131. νεμεσσηθη (νεμεσάω)
  he felt just shame
 132. ἐφεσταμεν (ἐφίστημι)
  to stand at
 133. ἀμμι (ἐγω)
  i myself
 134. πασσαμενος (πατέομαι)
  having eaten
 135. ὁττεο (ὁστις) [125]
  of that which
Author:
RedEdison
ID:
298766
Card Set:
Od 1.1 -125
Updated:
2015-03-20 13:33:49
Tags:
Odyssey
Folders:
Odyssey
Description:
Odyssey Vocab
Show Answers: