Od. 1.126 - 251

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. της δουροδοκης
  spear-rack
 2. ἐυξοου (ος  ον)
  of polished metal
 3. τα ἐγχε᾽
  spears
 4. εἱσεν (ἕζομαι)
  he sat
 5. λιτα
 6. πετασσας (πετάννυμι)
  having spread, unfolded
 7. δαιδαλεον (ος  ον)
  cunningly-wrought
 8. ὁ θρηνυς
  a footstool
 9. τον κλισμον
  a couch
 10. ἀνιηθεις (ἀνιάω)
  having been vexed
 11. τῳ ὀρυμαγδῳ
  din
 12. ἁδησειεν (ἀδέω)
  he might be sated/satisfied
 13. ὑπερφιαλοισι (oς  ον)
  arrogant
 14. τα χερνιβα
  water for washing
 15. ἡ ἀμφιπολος
  an attendant
 16. τῃ προχοῳ
  a jug
 17. ἐπεχευε (ἐπιχέω)
  he poured
 18. του λεβητος
  cauldron
 19. νιψασθαι (νιζω)
  to wash the hands
 20. ξεστην (ος  η  ον)
  smooth
 21. ἐτανυσσε (τανύω)
  she drew up
 22. αἰδοιη (ος  η  ον)
  tender (of women)
 23. ἡ ταμιη
  the housekeeper
 24. τα εἰδατα
  food(s)
 25. ὁ δαιτρος
  carver, distributer
 26. ἀειρας (ἀείρω)
  having lifted
 27. τους πινακας
  platters
 28. θαμ᾽ (adv)
  often
 29. ἐπῳχετο (ἐποίχομαι)
  he was approaching
 30. τους ἀγηνορες
  manly ones
 31. ἑξειης (adv) [145]
  one after another
 32. αἱ δμῳαι
  slave women, war prizes
 33. παρενηνεον (παρανηνέω)
  they were heaping
 34. τοις κανεοισι
  reed baskets
 35. ἐπεστεψαντο (ἐπιστέφω)
  they filled
 36. τα ὀνειαθ᾽
  the benefits
 37. ἰαλλον (ἰάλλω)
  they put forth
 38. ποσιος και ἐδητυος
  drink and food
 39. ἐξ ἐρον ἑντος
  'they had put aside their desire'
 40. μεμηλει (μέλω)
  it was/they were a concern
 41. ἡ μολπη
  song
 42. ἡ ὀρχηστυς
  dance
 43. τα ἀναθηματα
  delights
 44. φορμιζων (φορμίζω)
  playing the lyre
 45. ἀγχι (adv
  near
 46. πευθοιαθ᾽ (πεύθομαι)
  they might notice
 47. νεμεσησεαι (νεμεσάω)
  you will be angry/resentful
 48. νηποινον (ος  ον)
  unavenged
 49. του ἀνερος
  ἀνηρ!
 50. πυθεται (πύθω)
  it rots
 51. τῳ ὀμβρῳ
  rainstorm/heavy rain
 52. κυλινδει (κυλινδω)
  it rolls, tosses
 53. ἰδοιατο (εἶδον)
  they were to see
 54. ἀρησαιατ᾽ (ἀράομαι)
  they would pray
 55. ἐλαφροτεροι (ἐλαφρός  ον)
  swifter
 56. ἀφνειοτεροι (ἀφνειός α ον)
  richer
 57. της ἐσθητος [165]
  clothing, raiment
 58. ἡ θαλπωρη
  warmth, comfort
 59. ἐπιχθονιων (ος  ον)
  upon the earth
 60. ἐλευσεσθαι (ἔρχομαι)
  to be going to come
 61. οἱ τοκηες
  parents
 62. εὐχετοωντο (εὐχετάομαι)
  they were vowing/professing
 63. πεζον (ος  η  ον)
  on foot
 64. ἐτητυμον (ος  ον)
  true
 65. νεον μεθεπεις (μεθέπω)
  you are following/coming new(ly) [for the first time]
 66. ἐπιστροφος  oν [180]
  conversant, familiar with
 67. φιληρετμοισιν (ος  ον)
  fond of the oar
 68. τον οἰνοπα
  the wine-dark/coloured
 69. ἀλλοθροους (ος  ον)
  speaking in strange tongues
 70. ὑληεντι (ὑλήεις εσσα εν)
  wooded
 71. νοσφι (prep)
  near
 72. εἰρηαι (ἔρομαι)
  you will ask
 73. ἀπανευθεν (αδv)
  far away
 74. την βρωσιν
  meat
 75. παρτιθει (παρατίθημι)
  she places beside
 76. ὁ καματος
  trouble
 77. τα γυια
  limbs
 78. ἑρπυζοντ᾽ (ἑρπύζω)
  creeping
 79. τον γουνον
  high ground
 80. της ἀλωης
  [levelled/flattened] plot
 81. του οἰνοπεδοιο
  vineyard
 82. ἐπιδημιον (ος  ον)
  of the people
 83. της κελευθου
  path
 84. ἀμφιρυτῃ (oς  ον)
  flowed-around, sea-girt
 85. δηρον (ος  α  ον)
  (too) long
 86. της αἰης
  land
 87. τα δεσματα
  bonds
 88. φρασσεται (φραζω) [205]
  he will devise/plan
 89. ἀινως (adv)
  wondrously
 90. πεπνυμενος (πέπνυμαι)
  wise, prudent
 91. τον γονον
  child
 92. ὀφελον (ὀφειλω)
  i wish, would that!
 93. τοις κτεατεσσιν
  possessions
 94. ἑοις (ος  α  ον)
  his own
 95. ἐτετμε (τέτμον)
  overtake; find
 96. ἀποτμοτατος (ος  ον) [220]
  most ill-starred
 97. την γενεην
  family line
 98. νωνυμνον (ος  ον)
  nameless
 99. την δαις
  feast
 100. ἐπλετο (πελω)
  it was
 101. τιπτε (pron)
  why?
 102. ἡ εἰλαπινη
  feast
 103. ὁ ἐρανος
  a meal to which each man has contributed
 104. ὑπερφιαλως (ος  ον)
  arrogantly
 105. δαινυσθαι (δαίνυμι)
  to be banqueting
 106. νεμεσσησαιτο (νεμεσάω)
  he would be outraged
 107. τα αἰσχεα
  disgraces
 108. πινυτος η  ον
  discreet
 109. μετελθοι (μετέρχομαι)[230]
  he might come among
 110. ἀνειρεαι (ἀνέρομαι)
  you ask
 111. μεταλλᾳς (μεταλλάω)
  you inquire carefully
 112. ἐβολοντο (βούλομαι)
  they desired
 113. μητιοωντες (μητιάω)
  deliberating
 114. ἀιστον (ος  ον)
  invisible
 115. ἀκαχοιμην (ἀχεύω)
  I might grieve
 116. [ἐ]δαμη (δαμάζω)
  he had been overpowered
 117. τολυπευσε (τολυπεύω)
  he accomplished, wound up
 118. ἠρατ᾽ (αἴρω) [240]
  he would have raised, gained
 119. αἱ ἁρπυιαι
  The Harpies
 120. ἀνηρειψαντο (ἀνερείπομαι)
  they would carry off
 121. ἀπυστος ον
  unheard of
 122. τας ὀδυνας
  pains
 123. καλλιπεν (καταλιμπάνω)
  he has left behind
 124. ταις νησοισιν
  island
 125. κραναην (κραναός η ον)
  rugged
 126. κοιρανεουσι (κοιρανέω)
  they are lords
 127. μνωνται (μνάομαι
  they are wooing
 128. τρυχουσι (τρύχω)
  they wear out, waste
 129. ἀρνειται (ἀρνέομαι)
  he denies, disowns
 130. ἐδοντες (ἔδω)
  feasting, eating
 131. φθινυθουσιν (φθινύθω)
  they waste
 132. διαρραισουσι (διαρραίω) [251]
  they destroy
Author:
RedEdison
ID:
298824
Card Set:
Od. 1.126 - 251
Updated:
2016-04-11 16:43:35
Tags:
Homer Odyssey
Folders:
Odyssey
Description:
Odyssey Vocab
Show Answers: