Wyrażanie opinii

Home > Preview

The flashcards below were created by user Dedalus on FreezingBlue Flashcards.


 1. Je pense que
  Myślę, że
 2. Je trouve que
  Uważam, że
 3. A mon avis
  Moim zdaniem
 4. D'après moi
  Według mnie

Card Set Information

Author:
Dedalus
ID:
298832
Filename:
Wyrażanie opinii
Updated:
2015-03-21 18:55:38
Tags:
francais francuski wyrażanie opini bieżące
Folders:
francuski
Description:
Cztery sposoby na wyrażenie swojej opinii. Patrz s. 59
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview