Feb-24-03-2015

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. anklage
  accuse

  Nettgigant anklages for salg av kopifelger
 2. en strid
  a battle

  Det har oppstått en bitter strid mellom landets største bilforhandler og nordens største netthandel
 3. beslag/et
  hardware accessories
 4. smugling
  smuggling, buon lau

  det dreide seg ikke om smugling/ turn out
 5. beslaglegge
  seize/ tich thu

  Likevel beslagla Tollvesenet felgene som etaten definert som kopier
 6. sporingsnummer
  tracking numer

  etter noen søk på sporingsnummer
 7. politianmeldelse
  Advokat reagerer sterkt om det og han jobber tett med en politianmeldelse
 8. et brudd
  det er brudd på markedsføringsloven som er belagt med straff
 9. en dom
  decision, judgment

  Hun har en klar dom om at...
 10. kopivarer
  hvis du kjøper kopivarer du kan støtte organisert kriminalitet. Det er tapte i intekter og det er tapte arbeidsplasser og det kan utgjøre fare for liv or helse
Author:
caman
ID:
299055
Card Set:
Feb-24-03-2015
Updated:
2015-03-24 07:49:10
Tags:
Hieu Nguyen
Folders:
Hieu Nguyen
Description:
Hieu Nguyen
Show Answers: