Feb-25-03-2015

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. identifisere
  indentify

  Det er svært viktig å identifisere hovedproblemet så raskt som mulig
 2. får fikset problemet
  get fixed problem
 3. spørsmålstegn
  quuestion mark

  Jeg ar satt spørsmålstegn om hovrvidt betegnelsen MTBF er troverdig
 4. troverdig
  credible
 5. en krasj
  a crash
 6. kjerneproblem
  hovedproblem
 7. nedetid
  down-time

  78 prosent av all nedetid eller redusert tjenestekvalitet
 8. en rot
  root

  vi klarer å finne roten til feilen
 9. sannsynlig at
  possible 

  Det kan være sannsynlig at vi kommer til å skape nye tilstander i systemet som vi ikke forventer
 10. uoppdaget feil/ uoppdagede feil
  unupdated failure
 11. sannsynlighet for nye feil
  probability

  sannsynligheten for nye feil øker når vi retter de opprinnelige probleme
 12. verktøy, instrumenter, og hjelpemidler
  tools, instruments, and support means
Author:
caman
ID:
299125
Card Set:
Feb-25-03-2015
Updated:
2015-03-25 08:08:12
Tags:
Hieu Nguyen
Folders:
Hieu Nguyen
Description:
Hieu Nguyen
Show Answers: