Krew i Immunologia

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jak dzieli się składniki komórkowe krwi?
  • 1. Białe krwinki (leukocyty)
  • 2. Czerwone krwinki (erytrocyty)
  • 3. Trombocyty
 2. Jak dzielą się leukocyty, o jest białe krwinki(2):
  • 1. Granulocyty
  • 2. Agranulocyty
 3. Wymień wszystkie granulocyty(3):
  • 1. Neutrofil
  • 2. Eozynofile
  • 3. Bazofile
 4. Wymień wszystkie agranulocyty(2):
  • 1. Monocyt
  • 2. Limfocyt
 5. Za co odpowiadają trombocyty (płytki krwi), opisz proces w jakim uczestniczą płytki krwi:
  • Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi
  • Image Upload
 6. Za co odpowiadają erytrocyty?
  Transport tlenu i dwutlenku węgla
 7. Wymień funkcje Neutrofilów (granulocyt obojętnochłonny) i podaj jaką część białych krwinek stanowią:
  • 1. Stanowią ok. 60% białych krwinek
  • 2. Ich zasadniczą funkcją jest fagocytoza patogenów (bakterie, wirusy)
 8. Wymień funkcje Eozynofilów i podaj jaką część stanowią białych krwinek:
  • 1. 1%-3%
  • 2. Biorą udział w reakcjach alergicznych

  Wzrost ich liczby następuje w reakcjach alergicznych i po zakażeniu pasozytami
 9. Wymień funkcje Bazofilów i ich  % udział w białych krwinkach:
  • 1. ok 1%
  • 2. Zapobieganie w krzepnięciu krwi w organizmie
 10. Wymień funkcje Limfocytów i ich udział % w białych krwinkach:
  • 1. 25%-35%
  • 2. Wytwarzają przeciwciała i niszczą obce komórki
 11. Wymień funkcje i % udziału w białych krwinkach z Monocytów:
  • 1. 6%
  • 2. Rozwijają się w makrofagi
 12. Wymień główne limfocyty(3):
  • 1. Limfocyty B
  • 2. Limfocyty Th (pomocnicze)
  • 3. Limfocyty Tc (cytotoksyczne)
 13. Opisz funkcje Limfocytów B (3):
  • 1. Rozpoznają antygen i wytwarzają przeciwciała (są bardzo specyficzne i reagują na konkretny patogen)
  • 1.2. Produkują wolne przeciwciała
  • 2. Tworzą komórki pamięci
  • 3. Tworzą komórki plazmatyczne (różnicują się w nie)

  Odpowiadają za odporność typu humoralnego
 14. Opisz funkcje Limfocytów Th (2):
  • 1. Produkują cytokiny (substancje chemiczne; działają jak dzwonek alarmowy "zwołują" komórki) pobudzają komórki B, oraz komórki fagocytujące (B też fagocytują)
  • 2. Produkują komórki plazmatyczne (pomagają limf B zmienić się w nie, aby skutecznie produkować przeciwciała)
 15. Opisz funkcje Limfocytów Tc (2):
  • 1. Odpowiadają za usuwanie wszystkich zagrożeń wnikających do naszych komórek i powodują że działa ona nieprawidłowo (wirusy, nowotwory i niektóre bakterie - riketsje)
  • 2. Ich funkcją w zwalczaniu wadliwych/zarażonych komórek jest zmuszanie ich do samobójstwa na drodze apoptozy (Tc wpuszcza do komórki substancje które powodują że ona popełnia samobójstwo)
 16. Czym są białka MHC?
  • To główny układ zgodności tkankowej - zespół białek odpowiedzialny za prezentację antygenów limfocytom T
  • MHC I - znajdują się na wszystkich jądrzastych komórkach organizmu i uczestniczą w obronie przed patogenami wewnątrz komórkowymi
  • MHC II - występują na specjalnej klasie komórek - komórkach prezentujących antygen
 17. Czym są komórki dendrytyczne?
  To profesjonalne komórki prezentujące antygen; odgrywają rolę w pobudzaniu limfocytów, zwłaszcza dziewiczych
Author:
Manwe
ID:
299174
Card Set:
Krew i Immunologia
Updated:
2015-03-26 21:03:26
Tags:
biologia
Folders:

Description:
BIOLOGIA
Show Answers: