Czech Chapter 8

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Come in, sit down.
  Pojd'te dal, posad'te se.
 2. Don't worry, this won't hurt a bit.
  Nebojte se, nebude to bolet.
 3. It won't last long.
  Nebude to dlouho trvat.
 4. Open your mouth.
  Otevřete ústa.
 5. Stick out your tongue.
  Ukažte mi jazyk.
 6. say aaaah
  Řeknete á
 7. Now, I am going to check your throat.
  Nejdřív se vám podívám do krku.
 8. Put your teeth together.
  Skousněte.
 9. Close your mouth
  zavřete ústa.
 10. Rinse out your mouth.
  Vyplachněte si
 11. Swallow
  Polkněte
 12. I am going to feel your lymph nodes.
  Prohrmatam vám uzliny
 13. Close your eyes.
  Zavřete oči
 14. Take off your glasses.
  Sundejte si brýle.
 15. Put on your glasses.
  Vezměte si brýle.
 16. Watch my finger.
  Sledujte můj prst.
 17. Tell me if it hurts
  Řekněte kdyby to bolelo.
 18. Now I am going to feel your neck.
  Teď vám všetřim krk
 19. Bring your chin to your chest.
  Dejte bradu na prsa.
 20. Tilt your head backward.
  Zakloňte hlavu.
 21. Tilt your head to the left...now to the right.
  Ukloňte hlavu doleva, teď doprava.
 22. Turn your head right, now left.
  Otočte hlavu doprava, teď doleva.
 23. Strip to the waist.
  Svlekněte se do pul těla
 24. Take off your t-shirt, shoes, glasses
  Sundejte si třicko, boty, brýle
 25. strip to your underwear
  Svlekněte se do spodního prádla.
 26. take a seat
  Sedněte si
 27. Lie down
  Lehněte si
 28. Lie on your back.
  Lehněte si na zadá
 29. Lie on your abdomen.
  Lehněte si na břicho
 30. Lie on your right side.
  Lehněte si na pravý bok
 31. Roll over onto your left side.
  Obraťte se na Levy bok
 32. Put your arms alongside your body.
  Dejte ruce podél těla
 33. Stretch your arms forward.
  Předpažte
 34. Raise your hands
  Zvedněte obě ruce.
 35. raise your left hand.
  Zvedněte levou ruku
 36. Bend forward.
  Předkloňte se
 37. Lean backward
  Zakloňte se
 38. Straighten up
  Narovnejte se
 39. Take a deep breath.
  Zhluboka se nadechněte. Nádech, prosím
 40. bend your knee
  Pokrčte koleno.
 41. Turn to the right.
  Otočte se doprava
 42. Roll up your sleeve.
  Vyhrňte si rukáv
 43. Hold it. Don't breathe.
  Zadržte dech. Nedychejte.
 44. Breathe out.
  Vydechněte
 45. You can get dressed now.
  Můžete se obléknout
Author:
Marine
ID:
299325
Card Set:
Czech Chapter 8
Updated:
2015-05-03 12:19:47
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
Instructions
Show Answers: