Språkmagi

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. Edges
  Kanter
 2. To imagine
  Å forestille
 3. Humankind, man
  Menneskeheten, mennesket
 4. To calculate, count
  Å regne, å beregne, å telle
 5. Scientists
  Vitenskapsfolk
 6. Occured
  Oppsto
 7. To occur
  Å oppstå
 8. A dove, pigieon
  En due
 9. A myth
  En myte
 10. Famous
  Berømt
 11. A tower
  Et tårn
 12. Roughly about/around the same time
  Omtrent samtidig
 13. mindset
  tankegangen
 14. a deaf person, deaf (people)
  en døv person, døve
 15. hearing
  hørsel
 16. hearing impaired
  hørselshemmede
 17. to kling
  å klynge seg
 18. reality
  virkeligheten
 19. albeit, admittedly, indeed
  riktignok
 20. at least, least, in any case
  iallefall
 21. anyhow, at any rate
  iallfall
 22. the danger zone
  faresonen
 23. to eradicate
  å utrydde
 24. endangered
  truede
 25. to assume
  å anta
 26. serious
  alvorlig
 27. rather, quite, pretty, fairly, relatively
  nokså
 28. in danger of extinction
  utrydningstruede
 29. Supreme Court Justice
  høyesteretts domstolleder
 30. Cheif Justice, Supreme Court Justice
  høyesterettsjustitiarius
 31. ashed, permanent ash, grounded because of ash
  askefast
 32. rose train, train where everyone holds roses
  rosetog
 33. to consist (of)
  å bestå (av)
 34. permanently grounded because of norwegian owner Bjørn Kjos
  kjosfast
 35. pizza slicer
  pizzaoppskjærer
 36. stopper, plug
  propp
 37. extremely, outmost, utterly, highly, utmost, at the top (2 words)
  ytterst, øverst
 38. an initialism
  et forbokstavord
 39. loan
  lån
 40. ancient
  eldgamle
 41. to affect
  å påvirke
 42. celebrity
  kjendis
 43. pysics
  fysikk
 44. taxi, cab
  drosje
 45. contempt, (distain, scorn)
  forakt
 46. glove
  hanske
 47. secret
  hemmelig
 48. butcher
  slakter
 49. rather
  temmelig
 50. fathom
  begripe
 51. grope, fumble
  famle
 52. outer
  ytre
 53. inner
  indre
 54. dotted, crawling, swarming (with)
  kryr
 55. oblique (muscle), slant/slanting
  skrå
 56. hip
  hofte
 57. hip socket
  hofteskålen
 58. third cousins
  firmenninger
 59. relatives
  slektninger
 60. to grasp, to make, to comprehend
  å fatte
 61. pedigree, geneology, family tree
  stamtavle, stamtre
 62. to originate
  å stamme
 63. sounded
  lød
 64. that are far apart
  som står hverandre fjernt
 65. to search, to look, conjugate
  å lete (seg). jeg leter. jeg har lett. jeg lette.
 66. to know (someone)
  å kjenne
 67. to understand
  å skjønne
 68. crops (plants)
  vekster
 69. to peek
  å kikke
 70. to peep, to glance
  å titte
 71. however
  derimot
 72. to suggest
  å tyde
 73. guesses
  gjetninger
 74. original
  opprinnelig(e)
 75. to mean (significance)
  (conjugate)
  å bety, det betyr, det betydde, det har betydd
 76. is about, concerns, (revolves around)
  [can also mean to revolve, to turn]
  • å dreie seg
  • f.eks. filmen dreier seg om...
  • the film is about...
 77. components
  bestanddelene
 78. forward
  forlengs
 79. backward
  baklengs
 80. bold
  djerv
Author:
burntoutmatch
ID:
299510
Card Set:
Språkmagi
Updated:
2015-03-30 19:58:33
Tags:
norsk english or og uttrykk gramatikk vocab norwegian engelsk
Folders:

Description:
Vocab fra en bok som heter språkmagi
Show Answers: