Historia - Notatki - Polska i świat po II Wojnie światowej

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Skutki wojny
  • 50 mln zginęło; głównie Europa, głównie cywile
  • Ruiny gospodarek Polski, ZSRR, Niemiec, Francji, Japonii
  • Zapaść ekonomiczna wielu państw - bo Brak kapitału na odbudowe gospodarek + pauperyzacja ludności 
  • Kultura - najwiekszy uszczerbek - Polska (50% stanu sprzed wojny);
  • Głód i bieda - bo taktyka spalonej ziemi, rabunkowa polit. okupacyjna, obowiazkowe kontyngenty
  • Demoralizacja społeczeństwa w obliczu okupacji - nieufność itp.
 2. Pauperyzacja
  Obniżenie stopy życiowej jednostek lub zbiorowości
 3. Kontyngenty
  Obowiazkowe dostawy na rzecz panstwa - np. wojskowy lub żywności
 4. Wędrówki narodów
  • Głębokie zmiany etniczne w Europie Środkowej
  • Wzrost tendencji do tworzenia państw narodowych; zanik Żydów; całe grupy przymusowo wysiedlane (deportacja)
  • Ruchy
  • Niemcy - 14 mln wyjechalo po wojnie z Pl, Czech-Słowacji, Ukrainy, Węgier, rep. bałtyckich
  • Kresy Wschodnie - 3 mln Polaków wysiedlonych
  • ZSRR - tam wysłano z Polski 500 tys. Ukraińców
  • Powstały jednolite narodowościowo państwa
 5. Konferencja poczdamska
  • Lipiec-sierpień 45 r. (Poczdam pod Berlinem)
  • Stalin + Truman (zastapil Roosvelta) + Clement Attlee (nowy premier, zastapil Churchilla)
  • Decyzje:
  • Wysiedlenie Niemców z ziem zajetych przez Polske i ZSRR
  • Usankcjonowanie okupacji  trwajacej od konca wojny III Rzeszy przez USA, ZSRR, WB, Francje
  • Zasada "czterech D": Demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, dekartelizcja (likwidacja niem. monopoli przemyslowych- karteli)
  • Obarczenie III Rzeszy wyłaczna wina za wybuch II Wojny Światowej + odszkodowania + sadzenie zbrodniarzy
 6. Procesy zbrodniarzy wojennych
  • Listopad 45 r. - Miedzynarodowy Trybunał Wojskowy - Norymberga (tam, bo msc. zwycieskich zjazdów NSDAP)
  • 4 oskarżycieli sadziło 22 głównych dostojników nazistowskich
  • Wyroki
  • Uznanie za zbrodnicze organizacje NSDAP, SD (Służba bezp.), SS, gestapo
  • Kara śmierci: Goring, Keitel, Hans Frank, Alfred Jodl, Ribbentrop; Dożywocie - m.in. Rudolf HEss; kilku na wieloletnie wiezienie; 3 uniewinnionych
  • 1946-49 - kolejne 12 procesów - m.in. obozowych lekarzy SS i członków Einsatzgruppen
  • Inne procesy
  • Członków załog niemieckich obozów - przed amerykańskimi i bryt. trybunałami wojskowymi
  • NSDAP i SS - w all krajach, gdzie popelnili zbrodnie
  • Przedst. niemieckiego aparatu represji w Polsce - Najwyższy Trybunał Narodowy (46-48)
  • I proces oświęcimski - skazani m.in główni komendancji obozu - Rudol Hoss i Arthur Liebenschel
  • II proces oświecimski - 63-65 r. - we Frankfurcie nad Menem
 7. Ściganie nazistów
  • Samobójstwo- Heinrich Himmler, Joseph Goebbels
  • Ucieczka do Ameryki Południowej i na Bliski Wschód za pomoca austriackiego bp. Aloisa Hudala
  • Po ucieczce
  • Hudal zalatwial uciekinierom wizy, kase, paszporty fałszywe - uwazal ich za antykomunistycznych bojownikow
  • UCiekli np. Josef Mengele, Adolf Eichmann, Walter Rauff (twórca komór gazowych), komendanci Treblinki i Sobiboru
  • Ściganie
  • Ścigały ich prokuratury wielu krajów + wywiady (zwłaszcza Mosad) + łowcy nazistów (np. Szymon Wiesenthal)
  • Adolf Eichmann - autor ost. rozw. kwestii żydowskiej - złapani w 1960 r. w Argentynie przez Mosad i śmierć
 8. Paryski traktat pokojowy
  • Luty 47
  • Austria
  • Przywrócenie granic z 1937 r.
  • Podzielenie kraju i stolicy na cztery strefy okupacyjne
  • Delegalizacja partii nazistwoskiej i faszystowskiej
  • Bułgaria
  • Utrzymanie płd Dobrudży
  • Oddanie Grecji płn. wybrz. Morza Egejskiego
  • Oddanie Jugosławii terenów Macedonii
  • Zapłata kontrybucji w dolarach
  • Finlandia
  • Przywrócenie granic z marca 40 r.
  • Przekazanie ZSRR Karelii i portu Petsamo
  • Demilitaryzacja Wysp Alandzkich
  • Zapłata kontrybucji w dolarach
  • Rumunia
  • Przekazanie ZSRR Besarabii i płn. Bukowiny
  • Zapłata kontrybucji w dolarach
  • Węgry
  • Przekazanie ZSRR Rusi Zakarpackiej
  • Przekazanie Rumunii łn. Siedmiogrodu
  • Oddanie Jugosławii Wojwodiny
  • Przywrócenie granic z Czechosłowacja z 37 r.
  • Zapłata kontrybucji w dolarach
  • Włochy
  • Przekazanie Grecji Dodekanezu i Rodos
  • Przekazanie Jugosławi Istrii, zach. Słowienii, Kosowa, Czarnogóry, Rijeki
  • Odebranie wszystkich posiadlosci kolonialnych - Libia, Etiopia, Erytrea, Somalii
  • Odebranie kontrybucji w dolarach
 9. Okupacja Niemiec
  • Oddzielne strefy okupacyjne dla Niemiec właściwych i odrebnej Austrii
  • Podzial - USA, Rosja, WB , Francja (na prosbe WB)
  • Francja radykalna - rozbic calkowicie i przeksztalcic w państwo rolnicze; uczyli tam francuskiego + silna eksploatacja
  • Strefa Stalina
  • Stalin sie sprzeciwial - chcial państwa niemieckiego - pod swoim wpływem w pełni - szeroki zasieg komunizmu
  • 1946 r. - Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED) - krok w tym kierunku Stalina
  • Powoli wprowadzanie gosp. planowana, reformy rolnej, nacjonalizowano, ograniczano mozliwosc wyboru nie-komunistów
  • Strefa WB i USA
  • Plan majacy na celu wykorzenienie ze społ. nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii 
  • Wbić im do głowy anglosaskie wartości - wolnosc ekonomiczna, wielokulturowość
  • Reforma oświaty dla realizacji powyższych + wspieranie odtworzenia dawnych partii - SDP, CDU (Unia chrześcijańscko-demokratyczna)
  • 1947 r. -- Bizonia - amerykańska + angielska strefa
  • 1949 r. - Trizonia , bo + Francuska
  • Reformy ekonomiczne i wymiana walut
 10. Okupacja Austrii
  • Wiedeń - podzielony, ale pierwsza dzielnica pod wspolna okupacja 4
  • Tutaj inaczej o tyle, ze byl juz w 45 r. rzad Karla Rennera, ale pod kontrola Alianckiej Komisji ds. Austrii
  • Tutaj tez denazyfikacja itp, ale mniej konsekwentnie niz w Niemczech
 11. Strefy okupacyjne Niemiec i Austrii
  Image Upload
 12. ONZ
  • 1942 r. - Deklaracja Narodów Zjednoczonych
  • 25 kwietnia 45 r. - San Francisco - konferencja założycielska ONZ - podpisalo 46 państw Kartę NArodów Zjednoczonych
  • Siedziba - Nowy Jorki;
  • Organy
  • Na czele - Sekretarz generalny; biezaca praca - sekretariat
  • Najważneijszy organ - Rada Bezpieczeństwa - wydawanie zgody na misje wojsk ONZ (błękitne hełmy)
  • Stali członkowie: USA, WB, Francja, ZSRR, Chiny (Chińska Partia Narodowa - Kuomintang) - te maja prawo weta
  • Pozostale państwa - 10 z nich na dwuletnia kadencje
  • Wystapienia plenarne - Zgromadzenie Ogólne - all kraje
 13. Plan Marshalla
  • Europa zniszczona potrzebuje kasy - jesli nie to ZSRR bedzie podsycala zle nastroje społeczne
  • W interesie Ameryki - zyskac wielkie rynki zbytu za Atlantykiem 
  • Rozwoj swiatowego handlu mial w naturalny sposob powstzymac pochod komunizmu
  • Czerwiec 47 r. - Truman wystapil z programem odbudowy Europy; wyglosi George MArshall Europejski Plan Odbudowy
  • 48 r. - Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej - zaproponowala 17 mld dolarów jeszcze w tym samym roku
  • Zadziałało - 16 państw tak wsparto, a ZSRR zabroniło swoim poddanym
 14. Recesja
  Znaczne zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego - skutkiem spadek PKB
 15. Rosnace wpływy komunizmu
  • 1944-48 r. - wprowadzenie komunizmu w krajach bałt.,Pl, Czechosłowacji,Węg, rumunii, Bułgarii, Albanii, Jugosławii, Wsch Niem
  • Sowietyzacja o różnych obliczach
  • Nadbałtyckie i Kresy Wschodnie - na drodze inkorporacji do ZSRR 
  • Polska, Czechosłowacja,Węgry, Rumunia, Bułgaria - eksport rewolucji- stopniowe opanowywanie przez lokal. p. komunist.
  • 46 r. - Armia Czerwona > Armia Radziecka
  • Jugosławia i Albania wyzwoliły sie same - inna sytuacja
  • Josip Broz-Tito (Jugosławia) , Enver Hodża (Albania) - lokalne  rewolucje komunistyczne
  • Czechosłowacja - luty 48 r. (ostatnie) - komuniści z Klementem Gottwaldem na czele przelei wladze przez zamach stanu i zmuszenie do ustapienia Edwarda Benesa
  • Jan Masaryk - syn twórca niepodleglej Czechosłowacji - Tomasza Masaryka - zginal w tym czasie tajemniczo
 16. Poczatki rywalizacji radziecko-amerykańskiej
  • Sytuacja międzynarodowa
  • ZSRR zajęło EuE i nie mial kto temu zaradzic - bo WB i Fr slabsze; żelazna kurtyna Churchilla; narzucenie sys.
  • Układ dwubiegunowy - Jedyne państwo, które moglo sie teraz przeciwstawic - inne supermocarstwo - USA
  • Działania ZSRR
  • ZSRR wspieralo partyzantke komunist. w Grecji, mialo roszczenia wobec tur. Bosforu i Darandeli
  • Ingerowal w spr. Iranu, wspieralo komunistyczne partie na Zach
  • ZSRRtaktyka salami (wegierski komunista ta nazwe) - eliminowanie powoli demokratow, a wladza komunistow
  • Doktryna Trumana
  • Koniec izolacjonizmu
  • Marzec 47 r. - przedstawiona w oredziu do Kongresu - pomoc finansowa, wojskowa, polit. krajom i narodom przeciw ZSRR
  • Poczatkowo wspieranie Grecji i Turcji przede wszystkim - pomoc finansowa na armie i gospodarke
 17. Wojna domowa w Grecji
  • Jedyny kraj, gdzie po II wś wybuchła otwarta wojna domowa komunistów z obroncami dawnej władzy
  • Partyzantka polaczona z Greckim Ludowym Wojskiem Wyzwolenczym (ELAS) - akceptacja społeczeństwa znacznej cz.
  • 1946 r. - powrót króla JErzego II - szybsze rozroznienie stanowisk wewnatr
  • Walki
  • Demokratyczna Armia Grecji (komuchy) vs wojska prawicowego rzadu
  • Partyzanci - wsparcie od p. komunistycznych (Jugosławia zwłaszcza)
  • 1948 r. - konlfikt ZSRR z Jugosławia - Grecja wspierala ZSRR wiec koniec poparcia
  • 1949 r. - koniec walk- komuniści uciekli do krajów komunistycznych (14 tys. do Polski)
 18. Przemiany w bloku komunistycznym
  • Kominform
  • Wrzesień 47 r. - Szklarska Poreba (komunist. rzady zjechaly) - Biuro Informacji Partii Komunistycznych i Robotniczych 
  • Troche jak rozw. w 43 komintern;
  • Rozwiazanie w 1956 r.
  • Reakcja na plan Marshalla
  • Andriej Żdanow uważa, że skoro sie Zachód sprzeciwstawia, to musi sie Wschód koordynowac
  • RWPG
  • 1949 r. - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (z inicjatywy Mołotowa) - ścisle powiazac panstwa bloku i podporzadkowac
  • All państwa zmuszone realizowac radziecki model gosp - centralne planowanie, industrailizacja, przemysl ciezki wazny
  • 62 r. - miedzynarodowy socjalistyczny podział pracy - utworzenie miechanizmu, ktore uzaleznilby gosp. all panstw od siebie i trwale integrowal (np. wspolne gazociagi)
 19. Kryzys berliński
  • 1948 r. - blokada przez ZSRR zachodnich Niemiec- bo tam nowa waluta wspolna + plan MArshalla
  • Wymusic zgode na propozycje ZSRR o państwie z ogólnomiemieckim rzadem demokratycznym - poczatek zimnej wojny
  • Odpowiedz USA i WB - most powietrzny, ktorym dostarczali jedzenie - regularne dostawy dla berlińczyków
  • Koniec tej akcji w 1949 r., bo sie nie udalo Stalinowi
Author:
riatoz96
ID:
299687
Card Set:
Historia - Notatki - Polska i świat po II Wojnie światowej
Updated:
2015-04-02 00:27:27
Tags:
asd
Folders:
Historia//Po 1939 r.
Description:
asd
Show Answers: