Ord og Uttrykk 1

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gå på limpinnen
  • Direct - Go on the gluestick
  • Norsk - gå i fellen. å bli lurt eller gjøre noe dumt.
  • English - Walk into the trap. Being cheated or do something stupid.
 2. Falt i fisk
  • Direct - Fall in the fish
  • Norsk - mislykkes
  • English - fail
 3. Nyte sitt Otium
  • Norsk - fritid (tiden etter at en person har trukket seg tilbake fra sin stilling)
  • English - enjoy your time off
 4. Svin på skogen
  • direct - pigs in the forest
  • norsk - har noe å skjule
  • english - have something to hide
 5. Hurten og Sturten
  • direct - with jerks and jolts (medrykk og støt)
  • norsk - hurtig og spontant
  • english - fast and spontaneous
 6. Hva betyr "skamros"?
  • å overøse en person med ufortjent og overdreven ros, slik at vedkommende synes det blir for mye og rødmer av skam.
  • to attack a person with undeserved and excessive praise, so that they think it's too much and blush with shame.
 7. Barke Sammen
  • å ryke i slagsmål.
  • to clash together, busting in brawl, getting into a fight.
 8. Hva betyr "bjørnetjeneste"?
  • En velment tjeneste som får negative konsekvenser for mottakeren.
  • fable about bear and gardener. man helps bear, bear wants to help man, bear swats fly on mans head and kills him. a favor that's not really a good one.
 9. å svelge kameler
  • å godtå noe du er i mot for å oppnå noe annet.
  • to accept something you are against in order to achieve something else.
 10. God dag mann, økseskaft
  • svar uten mening eller som ikke besvarer spørsmålet
  • an answer without meaning or which does not answer the question
 11. morgenstund har gull i munn
  • Hvis man står opp tidlig, vil lykken stå deg bi. 
  • If one gets up early, happiness will stand by thee.
 12. Ugler i mosen
  • det er fare på ferde, eller at det er noe mistenkelig med et eller annet.
  • there is danger, or that there is something suspicious with something.
 13. smidd i hymens lenker
  • å gifte seg
  • to get married/to marry someone
  • (forged the knot/forged marriage links)
  • (hymen = greek god of marriage)
 14. Hummer og Kanari
  • blanding av likt og ulikt
  • mixture of like and unlike
 15. Ad undas
  • Gå til grunne. («Til bølgene» på latin.)
  • To perish. (To the waves - latin)
 16. Å hoppe etter Wirkola
  • å slå, å være bedre enn, å vinne, å overta
  • to try to take over from someone thats been doing a very good job (bjørn wirkola was best skier in the world, to replace him)
 17. å henge med geipen
  • å være sur, å være i dårlig humør
  • to be "sour", to be in bad humor
 18. å stå på pinne (for noen)
  • å være rede til å gjøre hva som helst for noen. Å være overdrevent tjenestevillig.
  • to be ready to do anything for anybody. Being excessively service willingly.
 19. argusøyne
  • ONLY PLURAL!!!
  • å følge den med et observant og gjerne kritisk eller mistenksomt blikk. 
  • follow something with a perceptive and often critical or suspicious glance. keeping a close watch, keen eye.
 20. en rakker
  • en slyngel.
  • a rascal/bugger.
 21. fytterakkeren
  • fy til rakkeren.
  • shame to the bugger/rascal
 22. Rakkerunge
  • et litt humoristisk skjelsord for uskikkelige unger som begår fantestreker.
  • Cheeky kid. A little humorous defeating/discerning word for naughty kids who commit mischief.
 23. Du store alpakka
  overraskelse. suprise/suprised.
 24. Luftsuppe og venteboller
  • Manglende servering. Altså ingen mat i det hele tatt.
  • Missing serving. No food at all.
 25. Et columbi egg
  • En enkel løsning på et tilsynelatende innviklet problem. At en oppgave kan synes uløselig, men når geniet først har løst den, finner alle at det er en ganske enkel sak.
  • A columbi egg is a simple solution to a seemingly complex problem. That a task can seem insoluble, but when a genius first solves it, it becomes a fairly simple matter.
 26. Å gråte krokodilletårer
  • å «hykle etter medfølelse» eller «late som en er lei seg». Altså, man gråter falske tårer.
  • to pretend one is sad. Thus, one crying fake tears.
 27. å ha fast følge
  • å være kjæreste med.
  • To be boyfriend and girlfriend.
 28. Å ta noe for god fisk
  du godtar noe uten å undersøke det nærmere
 29. å overøse
  to smother
 30. ros
  compliments/praise
 31. a compliment
  et kompliment
Author:
burntoutmatch
ID:
299739
Card Set:
Ord og Uttrykk 1
Updated:
2015-04-06 21:20:05
Tags:
ord uttrykk norsk engelsk norwegian
Folders:

Description:
Bergenstest hjelp
Show Answers: