Ord og Uttrykk 2

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. Agurktid
  • et begrep som benyttes i forbindelse med avisers magrere innhold om sommeren.
  • silly season is the period lasting for a few summer months typified by the emergence of frivolous news stories in the media
 2. All makt skal samles i denne sal
  • Prinsippet om at Stortinget skal være det øverste maktorgan i Norge.
  • "All power to be collected in this chamber" is a familiar expression often cited in connection with the principle that Parliament should be the supreme power organ in Norway.
 3. Bank i bordet
  • man fysisk banker på noe av tre.
  • knock on wood.
 4. Budstikke
  • en kort stav av tre eller jern som i tidligere tider ble brukt for å sende offentlige meldinger eller kalle sammen folk på bygdene.
  • The fiery cross is a term for a wooden object, such as a cross or baton, carried by a messenger to rally people for things (assemblies) and for defence or rebellion.
 5. Børs og katedral
  • Brukes i forbindelse med problemstillinger hvor det står mellom å skaffe profitt og leve opp til andre idealer (med pressen).
  • "Publicly and Cathedral" is an expression used in connection with issues between obtaining profits and living up to other ideals. It is often used in conjunction with press and publishing industry where the beneficiary should provide such a proper coverage of reality as possible and create a salable product.
 6. Dagsorden
  • en liste over saker som skal behandles i et møte. Hver sak benevnes som et punkt på dagsorden.
  • Agenda (meeting)
 7. Det var en gang
  Once upon a time
 8. Du blir god ved å gjøre de andre gode
  You will be good/skilled by making other people be good/skilled.
 9. Dugnad
  • Et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson.
  • Voluntary work done together with other people.
 10. Døgenikt
  • en doven og udugelig person, et menneske som ikke duger til noe, eller har en levemåte som ikke kommer noen til nytte.
  • scapegoat, good for nothing person. a lazy and inept person, a man who is good for nothing, or have a way of life that does not come any benefit.
 11. en doven, en lat
  a lazy (person)
 12. å duge
  to be good enough, to suffice, to be useful, to be capable
 13. udugelig
  unsuitable, uncapable
 14. en nytte, en fordel
  a benefit
 15. et begrep
  a concept
 16. å riste, å riste det av
  to shake, to shake it off
 17. godt begynt er halvt fullført
  if you get a good beginning than you are half done.

  well begun is half complete
 18. Dørstokkmil(a)
  • Avstanden det kan føles å gå før en er ute av huset, altså over dørstokken, når motivasjonen mangler. Vanskelig å komme i gang med noe.
  • The long distance it can feel like to go before one is out of the house, ie the threshold when motivation is lacking. Difficult to get started with something.
 19. å komme i gang med noe
  • å begynne.
  • to start something.
 20. dørstukken
  the door threshold
 21. Henge sammen som erteris
  • Personer som holder mye sammen.
  • to peas in a pod.
 22. å betegne
  to signify
 23. Fjell og finne
  • i villmarka.
  • in the wilderness.
 24. Flaskehals
  Bottleneck
 25. nyttig idiot
  Useful idiot. People perceived as propagandists for a cause whose goals they are not fully aware of, and who are used cynically by the leaders of the cause.
 26. Ola Dunk
  En usofistikert og folkelig nordmann.
 27. Rosinen i pølsa
  • Et språklig uttrykk som betyr «en gledelig avslutning på noe», «høydepunktet ved en opplevelse» , en «liten, positiv overraskelse» eller rett og slett bare «det aller beste (av eller ved noe)».
  • A linguistic expression meaning "a joyous ending to something," "highlight of an experience", a "small positive surprise" or simply "the best (or at something)».
 28. en gledelig avslutning på noe
  a joyous ending to something
 29. høydepunktet ved en opplevelse
  highlight of an experience
 30. det aller beste (av eller ved noe)
  the best (or at something)
Author:
burntoutmatch
ID:
299781
Card Set:
Ord og Uttrykk 2
Updated:
2015-04-06 21:41:42
Tags:
norsk
Folders:

Description:
norsk
Show Answers: