(Irregular) Norwegian Verbs

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. to be found, to exist
  å finnes, finnes, fantes, har fantes
 2. to find
  å finne, finner, fant, har funnet
 3. should
  å burde, bør, burde, har burdet
 4. drag, travel
  å dra, drar, drog, har dratt
 5. to bear, carry
  å bære, bærer, bar, har båret
 6. to remain, become
  å bli, blir, ble, har blitt
 7. to drink
  å drikke, drikker, drakk, har drukket
 8. prefer
  foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket
 9. understand
  forstå, forstår, forstod, har forstått
 10. to give
  gi, gir, gav, har gitt
 11. be in force, apply
  gjelde, gjelder, gjaldt, har gjeldt
 12. to do
  gjøre, gjør, gjorde, har gjort
 13. to happen
  hende, hender, hendte, har hendt
 14. to be named
  å hete, heter, het / hette, har hett
 15. help
  å hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet
 16. interest
  interessere, interesserer, interesserte, har interessert
 17. allow, let
  la, lar, lot, har latt
 18. lay, place
  legge, legger, la, har lagt
 19. to lie (down)
  ligge, ligger, lå, har ligget
 20. resemble, look like
  ligne / likne, ligner / likner, lignet / liknet, har lignet / har liknet
 21. to run
  løpe, løper, løp, har løpt / har løpet
 22. think, be of the opinion
  mene, mener, mente, har ment
 23. set, place
  sette, setter, satte, har satt
 24. say, tell
  si, sier, sa, har sagt
 25. to sit
  sitte, sitter, satt, har sittet
 26. should, shall
  skulle, skal, skulle, har skullet
 27. hit, strike
  slå, slår, slo, har slått
 28. to fight
  slåss, slåss, sloss, har slåss
 29. to ask
  spørre, spør, spurte, har spurt
 30. stand, stand up
  stå, står, stod, har stått
 31. to seem, think, be visible
  å synes, synes / syns, syntes, har synes / har syns
 32. meet, hit
  treffe, treffer, traff, har truffet
 33. to enjoy, thrive
  å trives, trives, trivdes, har trives / har trivs
 34. want to, will
  å ville, vil, ville, har villet
 35. to show
  å vise, viser, viste, har vist
 36. to know (fact)
  vite, vet, visste, har visst
 37. to open
  å åpne, åpner, åpnet, har åpnet
 38. to succeed
  å lykkes, jeg lykkes, jeg lykkes, jeg har lyktes
Author:
burntoutmatch
ID:
299818
Card Set:
(Irregular) Norwegian Verbs
Updated:
2015-04-03 15:02:12
Tags:
norsk verb english
Folders:

Description:
Irregular Norwegian Verbs, conjugations etc
Show Answers: